Javni pozivi i natječaji

2024.

Javni poziv Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe za podnošenje prijava za izbor kandidata za člana Europskog odbora za sprječavanje mučenja i neljudskog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja (European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment – CPT) (14. lipnja 2024.)

Javni poziv Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav za izbor deset sudaca Ustavnog suda (14. lipnja 2024.)

2023.

Javni poziv Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina za podnošenje prijedloga za imenovanje članova Povjerenstva za rad po pritužbama u Ministarstvu unutarnjih poslova (30. studenoga 2023.)

Javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda za zakup poslovnog prostora za potrebe Hrvatskoga sabora (15. studenoga 2023.)

Javni poziv Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove za podnošenje prijedloga za imenovanje člana Odbora za gospodarstvo Hrvatskoga sabora, predstavnika Hrvatske obrtničke komore (4. rujna 2023.)

Javni poziv Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav za dostavu kandidatura za izbor povjerenika za informiranje (18. svibnja 2023.)

Natječaj Odbora za informiranje, informatizaciju i medije za izbor člana Nadzornog odbora Hrvatske radiotelevizije za preostali dio mandata (17. svibnja 2023.)

Javni poziv Odbora za informiranje, informatizaciju i medije za izbor četiri člana Programskog vijeća Hrvatske radiotelevizije (26. travnja 2023.)

2022.

Javni poziv Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove za podnošenje prijedloga za imenovanje člana Odbora za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora, predstavnika udruge poslodavaca (21. prosinca 2022.)

Javni poziv (PDF)

Obrazac za prijavu kandidata

Kandidature

Odluka je donesena 15. sjednici, 17. veljače 2023.

Natječaj Odbora za informiranje, informatizaciju i medije za izbor člana Nadzornog odbora Hrvatske radiotelevizije (2. prosinca 2022.)

Natječaj (PDF) 

Kandidature

Odluka je donesena na 15. sjednici 3. ožujka 2023. godine.

Javni poziv Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove za podnošenje prijedloga za imenovanje članova radnih tijela Hrvatskoga sabora (28. listopada 2022.)

Javni poziv (PDF)

Obrazac za prijavu kandidata

Kandidature

Odluka o imenovanju članice Odbora za vanjsku politiku donesena je na 14., izvanrednoj sjednici, 16. prosinca 2022.

Odluka o imenovanju članice Odbora za financije i državni proračun donesena je na 14., izvanrednoj sjednici, 16. prosinca 2022.

Odluka o imenovanju člana Odbora za obitelj, mlade i sport donesena je na 14., izvanrednoj sjednici, 16. prosinca 2022.

Odluka o imenovanju člana Odbora za Hrvate izvan Republike Hrvatske donesena je na 14., izvanrednoj sjednici, 16. prosinca 2022.
 

Natječaj Odbora za informiranje, informatizaciju i medije za izbor člana Nadzornog odbora Hrvatske radiotelevizije za preostali dio mandata (23. rujna 2022.)

Natječaj (PDF) 

Kandidature

Odluka je donesena na 13. sjednici 29. studenoga 2022.

 

Javni poziv Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove za podnošenje prijedloga za izbor predsjednika Povjerenstva i članova Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa (2. rujna 2022.)

Javni poziv

Obrazac za prijavu kandidata

Kandidature 

Odluka je donesena na 15. sjednici dana 17. veljače 2023.

Natječaj Odbora za informiranje, informatizaciju i medije za člana Nadzornog odbora Hrvatske radiotelevizije za preostali dio mandata (15. srpnja 2022.)

Javni poziv Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku za podnošenje prijedloga za imenovanje članova Povjerenstva iz članka 150. Zakona o socijalnoj skrbi (13. svibnja 2022.)

Javni poziv (PDF)

Obrazac za prijavu kandidatura (DOCX) 

Kandidature 

Odluka je donesena na 13. sjednici 29. studenoga 2022.

Javni poziv Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku za podnošenje prijedloga za imenovanje članova Povjerenstva iz članka 150. Zakona o socijalnoj skrbi (8. travnja 2022.)

Javni poziv Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost za podnošenje prijedloga za imenovanje predsjednika i šest članova Vijeća za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih agencija (30. ožujka 2022.)

Javni poziv (PDF)

Obrazac za prijavu kandidatura (DOCX)

Kandidature 

Odluka je donesena na 11. sjednici, 1. srpnja 2022. 

Javni poziv Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove za podnošenje prijedloga za imenovanje člana Odbora za gospodarstvo Hrvatskoga sabora, predstavnika Hrvatske gospodarske komore (21. ožujka 2022.)

Javni poziv (PDF)

Obrazac za prijavu kandidatura (DOCX)

Pristigla kandidatura (PDF)

Odluka je donesena na 10. sjednici, 8. travnja 2022. 

2021.

Natječaj Odbora za informiranje, informatizaciju i medije za izbor tri člana Nadzornog odbora Hrvatske radiotelevizije (3. studenoga 2021.)

Natječaj (PDF)

Kandidature

Odluka je donesena na 9. sjednici 15. prosinca 2021.

Javni poziv Odbora za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora za podnošenje prijave kandidata za izbor predsjednika Povjerenstva za fiskalnu politiku (29. rujna 2021.)

Javni poziv (PDF)

Pristigle kandidature

Odluka je donesena na 8. sjednici 12. studenoga 2021.

Javni poziv Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove za podnošenje prijedloga za imenovanje člana/članice Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo Hrvatskoga sabora, predstavnika Hrvatske udruge poslodavaca (17. lipnja 2021.)

Javni poziv

Obrazac za prijavu kandidatura

Pristigla kandidatura 

Odluka je donesena na 7. sjednici, 15. srpnja 2021.

 

Javni poziv Odbora za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora za podnošenje prijave kandidata za izbor predsjednika Povjerenstva za fiskalnu politiku (21. travnja 2021.)

Javni poziv (PDF)

Na Javni poziv nije bilo prijavljenih kandidata. 

Javni poziv Hrvatskoga sabora za predlaganje kandidata za pučkog pravobranitelja (20. siječnja 2021.)

Javni poziv (PDF)

Pristigle kandidature

Odluka je donesena na 6. sjednici 19. ožujka 2021.

2020.

Javni poziv Odbora za informiranje, informatizaciju i medije za izbor sedam članova Programskog vijeća HRT-a (4. prosinca 2020.)

Javni poziv (PDF) 

Pristigle kandidature 

Odluka je donesena na 6. sjednici 5. ožujka 2021.

 

Javni poziv Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe za podnošenje prijava za izbor kandidata za člana Europskog odbora za sprječavanje mučenja i nehumanog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja (European Committee for the prevention of torture and inhuman or degrading treatment or punishment – CPT), (4. studenoga 2020.)

Javni poziv (PDF)

Obrazac za prijavu kandidature (DOCX) 

Rok za podnošenje kandidatura za člana Europskog odbora za sprječavanje mučenja i nehumanog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja produljen je do 20. studenoga 2020. godine.

Pristigle kandidature

Odluka Izaslanstva donesena je 27. studenoga 2020.

Javni poziv Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove za podnošenje prijedloga za imenovanje članova/članica radnih tijela Hrvatskoga sabora (14. listopada 2020.)

Javni poziv (PDF)

Obrazac za prijavu kandidature (DOCX) 

Pristigle kandidature 

Odluke su donesene na 6. sjednici 5. veljače 2021.

Javni poziv Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove za podnošenje prijedloga za imenovanje šest članova Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije iz reda poslodavaca, sindikata, nevladinih udruga koje se bave problemom korupcije, predstavnika akademske zajednice, stručnjaka i predstavnika medija (14. listopada 2020.)

Javni poziv (PDF)

Obrazac za prijavu kandidature (DOCX) 

Pristigle kandidature 

Odluka je donesena na 6. sjednici 5. veljače 2021.

2019.

Javni poziv Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina za podnošenje prijedloga za imenovanje članova Povjerenstva za rad po pritužbama u Ministarstvu unutarnjih poslova (31. listopada 2019.)

Javni poziv

Kandidature

Odluka je donesena na 16. sjednici 28. veljače 2020.

Javni poziv Odbora za financije i državni proračun za podnošenje prijave kandidata za izbor predsjednika Povjerenstva za fiskalnu politiku (22. svibnja 2019.)

Javni poziv Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove za podnošenje prijedloga za imenovanje člana/članice Odbora za turizam Hrvatskoga sabora, predstavnika Hrvatske turističke zajednice (6. veljače 2019.)

Javni poziv

Odluka je donesena na 11. sjednici 20. veljače 2019.

 

Javni poziv Odbora za financije i državni proračun za podnošenje prijave kandidata za izbor predsjednika Povjerenstva za fiskalnu politiku (18. siječnja 2019.)

Javni poziv

Na Javni poziv nije bilo podnesenih kandidatura. 

2018.

Javni poziv Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove za podnošenje prijedloga za imenovanje člana/članice Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Hrvatskoga sabora iz reda Hrvatske liječničke komore (23. studenoga 2018.)

Javni poziv

Pristigle kandidature

Odluka je donesena na 11. sjednici 25. siječnja 2019. godine.

Javni poziv Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove za podnošenje prijedloga za imenovanje jednog člana Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije iz reda sindikata (23. studenoga 2018.)

Javni poziv

Pristigle kandidature

Odluka je donesena na 11. sjednici 25. siječnja 2019. godine.

Javni poziv Odbora za informiranje, informatizaciju i medije za izbor četiri člana Programskog vijeća HRT-a (zaprimanje kandidatura do zaključno 1. prosinca 2018.)

Javni poziv

Popis kandidata

Pristigle kandidature

Odluka je donesena na 12. sjednici 12. srpnja 2019. Za članove Programskog vijeća HRT-a izabrani su Lidija Gašparović (79 glasova) i dr.sc. Zdravko Kedžo (81 glas). Ostali kandidati nisu dobili potreban broj glasova.

Javni poziv Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav za dostavu kandidatura za izbor povjerenika za informiranje (13. lipnja 2018.)

Javni poziv 

Pristigle kandidature

Prijedlog kandidata za izbor povjerenika za informiranje 

Odluka je donesena na 10. sjednici 21. studenoga 2018. Za povjerenika za informiranje izabran je Zoran Pičuljan.

Javni poziv Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost za podnošenje prijedloga za imenovanje predsjednika i šest članova Vijeća za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih agencija (2. svibnja 2018.)

Javni poziv

Pristigle kandidature

Odluka je donesena na 8. sjednici 13. srpnja 2018. godine. 

Natječaj Odbora za informiranje, informatizaciju i medije za izbor člana Nadzornog odbora Hrvatske radiotelevizije (9. ožujka 2018.)

2017.

Javni poziv Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove za podnošenje prijedloga za izbor predsjednika i članova Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa

Javni poziv 

Utvrđena lista kandidata

Dana 16. veljače 2018. na 7. sjednici provedeno je tajno glasovanje za izbor predsjednika Povjerenstva. Od 151 zastupnika glasačke listiće primilo je i glasovalo 127 zastupnika, 6 listića bilo je nevažećih. Nijedna kandidatkinja nije dobila potreban broj glasova za izbor.

Dana 16. veljače 2018. na 7. sjednici provedeno je tajno glasovanje za izbor članova Povjerenstva. Od 151 zastupnika glasačke listiće primilo je i glasovalo 127 zastupnika, 6 listića bilo je nevažećih. Za članove Povjerenstva izabrani su: Tončica Božić (80 glasova), Davorin Ivanjek (80 glasova), Aleksandra Jozić - Ileković (106 glasova) i Tatijana Vučetić (82 glasa.)

Dana 2. ožujka 2018. na 7. sjednici provedeno je tajno glasovanje za izbor predsjednika Povjerenstva. Od 151 zastupnika glasačke listiće primilo je i glasovalo 78 zastupnika. Svi listići bili su važeći. Sukladno rezultatu glasovanja, kandidatkinja Nataša Novaković izabrana je za predsjednicu Povjerenstva (jednoglasno, 78 glasova "za").

Pristigle kandidature

Odluke o izborima donesene su na 7. sjednici 16. veljače 2018. i 2. ožujka 2018.

Natječaj Odbora za informiranje, informatizaciju i medije za izbor četiri člana Nadzornog odbora Hrvatske radiotelevizije

Natječaj

Lista kandidata

Pristigle kandidature

Odluka je donesena na 6. sjednici 15. prosinca 2017. godine.

Poziv Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav na podnošenje kandidatura za izbor tri suca Ustavnog suda Republike Hrvatske (14. ožujka 2017.)

Poziv

Pristigle kandidature

Odluka je donesena na 5. sjednici, 11. listopada 2017., kada su za suce Ustavnog suda RH izabrani: dr. sc. Miroslav Šeparović (118 glasova "za", 7 "protiv"); dr. sc. Mato Arlović (116 glasova "za", 9 "protiv") i dr. sc. Goran Selanec (118 glasova "za", 7 "protiv").

Javni poziv Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove za podnošenje prijedloga za imenovanje članova/članica radnih tijela Hrvatskoga sabora (11. siječnja 2017.)

Javni poziv

Pristigle kandidature

Odluke su, osim za Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav, donesene na 5. sjednici 27. listopada 2017. godine.

Odluka o imenovanju članova Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav donesena je na 8. sjednici 13. srpnja 2018.godine.

Javni poziv Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove za podnošenje prijedloga za imenovanje šest članova Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije iz reda poslodavaca, sindikata, nevladinih udruga koje se bave problemom korupcije, predstavnika akademske zajednice, stručnjaka i predstavnika medija (11. siječnja 2017.)

Javni poziv

Pristigle kandidature

Odluka je donesena na 5. sjednici 27. listopada 2017. godine.

2016.

Javni poziv Odbora za informiranje, informatizaciju i medije za izbor pet članova Programskog vijeća HRT-a

Javni poziv

Konačna lista kandidata

Pristigle kandidature

Na 3. sjednici 10. veljače 2017. za članove Programskog vijeća HRT-a izabrani su: Nikola Baketa (112 glasova), dr. sc. Vlaho Bogišić (110 glasova), dr. sc. Ivica Lučić (91 glas), Robert Markt (87 glasova) i Zorislav Lukić (83 glasa); 135 zastupnika primilo je glasačke listiće, 134 zastupnika je glasovalo, 1 listić bio je nevažeći.

Javni poziv Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost za podnošenje prijedloga za imenovanje predsjednika i šest članova Vijeća za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih agencija

Javni poziv Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost za podnošenje prijedloga za imenovanje pet članova i pet zamjenika članova Vijeća za građanski nadzor nad primjenom pojedinih policijskih ovlasti