Konačna lista kandidata za izbor pet članova Programskog vijeća HRT-a (1. veljače 2017.)


HRVATSKI SABOR
Odbor za informiranje,
informatizaciju i medije
KLASA: 021-13/16-07/42
URBROJ: 6521-22-17-37
Zagreb, 1. veljače 2017.


                                                                                                                                                                PREDSJEDNIKU HRVATSKOG SABORA

Predmet: Konačna lista kandidata za izbor pet članova Programskog vijeća HRT-a

 

Odlukom Hrvatskog sabora od 26. listopada 2012. izabrano je 9 članova  Programskog vijeća Hrvatske radiotelevizije (”Narodne novine”, br.121/12). Na konstituirajućoj sjednici Programskog vijeća HRT-a ždrijebom je određeno da četverogodišnji mandat imaju  prim.dr. Josip Jelić, Sanja Ravlić, Zoran Šangut, dr.sc. Bruno Kragić i Arsen Oremović. Kako im je mandat istekao 26. listopada 2016. godine, Odbor za informiranje, informatizaciju i medije pokrenuo je  postupak izbora 5 članova Programskog vijeća HRT-a, te je u ”Narodnim Novinama” i na mrežnim stranicama Hrvatskog sabora, Hrvatske radiotelevizije i Ministarstva kulture objavio Javni poziv 9. prosinca 2016. godine. Odbor je zaprimio 31 kandidaturu, koje su sve pristigle u roku, a koji je bio 21 dan od dana objave i koji je završio zaključno s 30. prosinca 2016. godine, te ih je razmotrio na svojoj 4. sjednici, održanoj 1. veljače 2017. godine. Razgovor s kandidatima obavljen je na također na 4. sjednici Odbora za informiranje, informatizaciju i medije, a razgovoru se odazvalo 27 kandidata (ispričali su se kandidati: Josip Jović, Željka Markić, Darko Markušić i prof.dr.sc. Tena Perišin). 

Sukladno članku 25. stavak 8. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji Odbor za informiranje, informatizaciju i medije listu kandidata dostavlja Hrvatskom saboru, koji glasuje pojedinačno o svim predloženicima koji ispunjavaju uvjete za izbor i odluku donosi većinom glasova svih zastupnika. Izabrani su oni kandidati koji dobiju  najveći broj glasova.

Nakon provedene rasprave Odbor je jednoglasno ( s 8 glasova ”ZA”) donio sljedeći 

Z A K L J U Č A K 

Sukladno članku 25. stavak 8. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji Hrvatskom saboru dostavlja se sljedeća lista kandidata za izbor pet članova Programskog vijeća HRT-a koji ispunjavaju uvjete propisane Zakonom i Javnim pozivom:

1. Nikola Baketa
2. dr. sc. Vlaho Bogišić
3. prof. dr. sc. Ante Bralić
4. Mateja Bublić
5. Silva Celebrini
6. Petar Ćurić
7. dr. sc. Gordan Črpić
8. mr.sc. Franjo Greguric
9. Josip Jović
10. doc. dr. sc. Zlatan Krajina
11. dr. sc. Vlatka Lemić
12. dr. sc. Ivica Lučić
13. Zorislav Lukić
14. Darko Marinac
15. Željka Markić
16. Nedjeljko Marković
17. Robert Markt
18. Darko Markušić
19. doc. dr. sc. Romana Matanovac Vučković
20. Boris Mužanović
21. doc. dr. sc. Đorđe Obradović
22. Milivoj Pašiček
23. mr. sc. Zvonimir Peranić
24. prof. dr. sc. Tena Perišin
25. Damir Pijaca
26. Mile Prpa
27. Tomislav Radić
28. Ivan Starčević
29. prof. dr. sc. Ivan Tanta
30. Željko Tomašić
31. Trpimir Vicković

 

PREDSJEDNIK ODBORA
      
Jasen Mesić