Knjižnica Hrvatskoga sabora

knjižnica

Knjižnica Hrvatskoga sabora osnovana je 1861. Djeluje kao zasebna jedinica u okviru Tajništva Sabora, a nalazi se u prizemlju zgrade Hrvatskoga sabora, neposredno kraj ulaza iz Opatičke ulice. 

Knjižnica pruža usluge prvenstveno zastupnicima i djelatnicima Hrvatskoga sabora, no uslugama se mogu koristiti i djelatnici Ustavnog suda Republike Hrvatske, Vlade Republike Hrvatske i Ureda pučkog pravobranitelja Republike Hrvatske.

Knjižnica izgrađuje i organizira zbirku knjižnične građe, izrađuje i održava baze podataka, izrađuje biltene prinova, pruža informacijske usluge, provodi tematska pretraživanja te uređuje i održava sadržaj i informacije u elektroničkom obliku na mrežnim stranicama Knjižnice. 

U okviru suradnje s Europskim centrom za parlamentarna istraživanja i dokumentaciju (ECPRD), Knjižnica surađuje i razmjenjuje informacije s ostalim parlamentarnim službama u Europi i svijetu.

Iako Knjižnica Sabora nije otvorena za širu javnost, njezinu knjižničnu zbirku mogu koristiti i vanjski korisnici za potrebe znanstvenoistraživačkog rada, isključivo u čitaonici Knjižnice i uz prethodno odobrenje tajnika Sabora.