Dokumenti RH/EU

Pregled tekstova odabranih službenih dokumenata koje su tijela javne vlasti Republike Hrvatske i institucije Europske unije donijele od 2001. do 2013. godine, a odnose se na proces pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji. 

Dokumenti su poredani kronološkim redom, a uz svaki dokument naveden je njegov donositelj te datum donošenja ili objave u službenom glasilu RH odnosno EU. Uz englesku verziju dokumenata institucija Europske unije pridodana je i hrvatska verzija ako je dostupna. 

2013. godina

Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji
Službeni list Europske unije L 300, 9. 11. 2013.

Hrvatski sabor
Plan usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2013. godinu
Narodne novine br. 18, 15. 2. 2013. 

Vlada Republike Hrvatske, prosinac 2012.
Program Vlade za preuzimanje i provedbu pravne stečevine Europske unije za 2013. godinu

2012. godina

Vlada Republike Hrvatske, 31. 10. 2012.
Revidirani Akcijski plan Vlade Republike Hrvatske za ispunjavanje preostalih obveza iz pregovora o pristupanju RH EU 

Europska komisija
Commission staff working document Comprehensive Monitoring Report on Croatia accompanying the document Communication from the Commission to the European Parliament and the Council Comprehensive Monitoring Report on Croatia's state of preparedness for EU membership
SWD(2012) 338 final, 10. 10. 2012.

Europska komisija
Communication from the Commission to the European Parliament and the Council on the Main Findings of the Comprehensive Monitoring Report on Croatia's state of preparedness for EU membership
COM(2012) 601 final, 10. 10. 2012.

Vlada Republike Hrvatske, 31. svibnja 2012.
Ažurirani Akcijski plan za ispunjavanje preostalih obveza iz pregovora o pristupanju RH EU

Europska komisija
Communication from the Commission to the European Parliament and the Council Monitoring report on Croatia's accession preparations
COM(2012) 186 final, 24. 4. 2012.

Hrvatski sabor
Zakon o potvrđivanju Ugovora između Kraljevine Belgije, Republike Bugarske, Češke Republike, Kraljevine Danske, Savezne Republike Njemačke, Republike Estonije, Irske, Helenske Republike, Kraljevine Španjolske, Francuske Republike, Talijanske Republike, Republike Cipra, Republike Latvije, Republike Litve, Velikog Vojvodstva Luksemburga, Republike Mađarske, Republike Malte, Kraljevine Nizozemske, Republike Austrije, Republike Poljske, Portugalske Republike, Rumunjske, Republike Slovenije, Slovačke Republike, Republike Finske, Kraljevine Švedske, Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske (države članice Europske unije) i Republike Hrvatske o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji
Narodne novine – Međunarodni ugovori br. 2, 28. 3. 2012. 

Vlada Republike Hrvatske, 29. 2. 2012.
Pretpristupni ekonomski program 2012.  2014. 

Hrvatski sabor
Plan usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2012. godinu
Narodne novine br. 25, 28. 2. 2012.

Vlada Republike Hrvatske, 2. 2. 2012.
Prijedlog programa Vlade Republike Hrvatske za preuzimanje i provedbu pravne stečevine Europske unije za 2012. godinu 

Hrvatski sabor
Deklaracija o članstvu Republike Hrvatske u Europskoj uniji kao strateškom interesu Republike Hrvatske
Narodne novine br. 11, 25. 1. 2012. 

2011. godina

Europski parlament
European Parliament legislative resolution of 1 December 2011 on the accession to the European Union of the Republic of Croatia  
Službeni list Europske unije (Official Journal of the EU) L 112, 24. 4. 2012.

Vijeće Europske unije
Accession Treaty: Treaty concerning the accession of the Republic of Croatia
Council of the European Union, 14409/11, 7. November 2011

Hrvatski sabor
Deklaracija o promicanju europskih vrijednosti u jugoistočnoj Europi
Narodne novine br. 121, 28. 10. 2011. 

Europska komisija
Croatia 2011 Progress Report
SEC(2011) 1200 final, 12. 10. 2011.

Europska komisija
Enlargement Strategy and Main Challenges 20112012
COM(2011) 666 final, 12. 10. 2011.

Europska komisija
Interim report from the Commission to the Council and the European Parliament on reforms in Croatia in the field of judiciary and fundamental rights (negotiation chapter 23)
COM(2011) 110, 2. 3. 2011. 

Hrvatski sabor
Plan usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2011. godinu
Narodne novine br. 22, 18. 2. 2011. 

Europski parlament
European parliament resolution of 16 February 2011 on the 2010 progress report on Croatia
P7_TA(2011)0059, 16. 2. 2011.

Vlada Republike Hrvatske, siječanj 2011.
Pretpristupni ekonomski program 2011.  2013.

Vlada Republike Hrvatske, 17. 12. 2010.
Program Vlade Republike Hrvatske za preuzimanje i provedbu pravne stečevine Europske unije za 2011. godinu

2010. godina

Europska komisija
Croatia 2010 Progress Report
SEC(2010) 1326, 9. 11. 2010.

Europska komisija
Enlargement Strategy and Main Challenges 20102011
COM(2010) 660, 9. 11. 2010. 

Hrvatski sabor
Plan zakonodavnih aktivnosti za završetak pregovora o punopravnom članstvu Republike Hrvatske u Europskoj uniji
Narodne novine br. 30, 5. 3. 2010.

Vlada Republike Hrvatske, 7. 1. 2010.
Program Vlade Republike Hrvatske za preuzimanje i provedbu pravne stečevine Europske unije

Vlada Republike Hrvatske, siječanj 2010.
Pretpristupni ekonomski program 2010.  2012.

2009. godina

Europska komisija
Croatia 2009 Progress Report
SEC(2009) 533, 14. 10. 2009.
Hrvatska: Izvješće o napretku za 2009.

Europska komisija
Enlargement Strategy and Main Challenges 20092010
COM(2009) 533, 14. 10. 2009.

European Parliament
European Parliament resolution of 12 March 2009 on the Croatia 2008 progress report
P6_TA(2009)0133, 12. 3. 2009.

Hrvatski sabor
Plan usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2009. godinu
Narodne novine br. 24, 23. 2. 2009.

Vlada Republike Hrvatske, 22. 1. 2009.
Pretpristupni ekonomski program 2009.  2011.

2008. godina

Vlada Republike Hrvatske, 29. 12. 2008.
Nacionalni program Republike Hrvatske za pristupanje Europskoj uniji  2009. godina

Europska komisija
Croatia 2008 Progress Report
SEC(2008) 2694 final, 5. 11. 2008.

Europska komisija
Enlargement Startegy and Main Challenges 20082009
COM(2008) 674 final, 5. 11. 2008. 

Europski parlament
European Parliament resolution of 10 April 2008 on Croatia's 2007 progress report (2007/2267(INI))
P6_TA(2008)0120, 10. 4. 2008.

Hrvatski sabor
Plan usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2008. godinu
Narodne novine br. 30, 12. 3. 2008. 

Vijeće Europske unije
Council Decision of 12 February 2008 on the principles, priorities and conditions contained in the Accession Partnership with Croatia and repealing Decision 2006/145/EC
Službeni list Europske unije (Official Journal of the EU) L 42, 16. 2. 2008.
Odluka Vijeća o načelima, prioritetima i uvjetima koji su sadržani u Pristupnom partnerstvu s Hrvatskom i kojom se opoziva Odluka 2006/145/EZ

Vlada Republike Hrvatske, 7. 2. 2008.
Nacionalni program Republike Hrvatske za pristupanje Europskoj uniji  2008. godina

2007. godina

Vlada Republike Hrvatske, 29. 11. 2007.
Pretpristupni ekonomski program 2008.  2010.

Hrvatski sabor
Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica o pravilima za suradnju u svezi financijske pomoći Europske zajednice Republici Hrvatskoj u provedbi pomoći u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA)
Narodne novine – Međunarodni ugovori br. 10, 14. 11. 2007.

Europska komisija
Croatia 2007 Progress Report
SEC(2007) 1431, 6. 11. 2007.

Europska komisija 
Enlargement Strategy and Main Challenges 2007–2008 
COM(2007) 663 final, 6. 11. 2007. 

Europska komisija
Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA)
Multi-Annual Indicative Financial Framework for 2009–2011

COM(2007) 689 final, 6. 11. 2007.

Europska komisija
Proposal for a Council Decision on the principles, priorities and conditions contained in the Accession Partnership with Croatia and repealing Decision 2006/145/EC
COM(2007) 658 final, 6.11. 2007.

Europska komisija
Commission Regulation (EC) No 718/2007 of 12 June 2007 implementing Council Regulation (EC) No 1085/2006 establishing an instrument for pre-accession assistance (IPA)
Službeni list Europske unije (Official Journal of the EU) L 170, 29. 6. 2007.

Hrvatski sabor 
Plan usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2007. godinu
Narodne novine br. 22, 26. 2. 2007.

Vlada Republike Hrvatske,  18. 1. 2007. 
Nacionalni program Republike Hrvatske za pristupanje Europskoj uniji – 2007.

2006. godina

Hrvatski sabor 
Zakon o potvrđivanju Protokola o izmjenama i dopunama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Republike Hrvatske, s jedne strane, i Europskih zajednica i njihovih država članica, s druge stane, o carinskim kvotama za šećer i proizvode od šećera podrijetlom iz Hrvatske ili Zajednice
Narodne novine – Međunarodni ugovori br. 11, 27. 12. 2006. 

Vlada Republike Hrvatske,  30. 11. 2006. 
Pretpristupni ekonomski program 2007. – 2009.

Europska komisija
Croatia 2006 Progress Report
SEC(2006) 1385, 8. 11. 2006.

Europska komisija
Enlargement Strategy and Main Challenges 2006–2007: including annexed special report on the EU's capacity to integrate new members
COM(2006) 649 final, 8. 11. 2006.

Vijeće Europske unije
Council Regulation (EC) No 1085/2006 of 17 July 2006 establishing an Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA)
Službeni list Europske unije (Official Journal of the EU) L 210, 31. 7. 2006.

Vlada Republike Hrvatske 
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uspostav­ljanju strukture za pregovore o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji
Narodne novine br. 46, 26. 4. 2006.

Vijeće Europske unije 
Council Decision of 20 February 2006 on the principles, priorities and conditions contained in the Accession Partnership with Croatia and repealing Decision 2004/648/EC
Službeni list Europske unije (Official Journal of the EU) L 55, 25. 2. 2006.

Hrvatski sabor 
Plan usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2006. godinu
Narodne novine br. 13, 6. 2. 2006.

Hrvatski sabor 
Komunikacijska strategija za informiranje hrvatske javnosti o Europskoj uniji i pripremama za članstvo
Narodne novine br. 13, 6. 2. 2006. 

Vlada Republike Hrvatske, 3. 1. 2006.
Nacionalni program Republike Hrvatske za pridruživanje Europskoj uniji – 2006.

2005. godina

Vlada Republike Hrvatske, 22. 12. 2005.
Pretpristupni ekonomski program 2006. – 2008.

Europska komisija
Croatia 2005 Progress Report
SEC(2005) 1424, 9. 11. 2005. 

Europska komisija
2005 Enlargement Strategy Paper
COM(2005) 561 final, 9. 11. 2005.

Hrvatski sabor
Rezolucija o strategijskim odrednicama pregovora Republike Hrvatske s Europskom unijom
Narodne novine br. 122, 19. 10. 2005. 

Europska komisija, 3. 10. 2005.
Negotiating framework for Croatia

Hrvatski sabor 
Zakon o potvrđivanju Protokola uz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Republike Hrvatske, s jedne strane i Europskih zajednica i njihovih država članica s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Češke Republike, Republike Estonije, Republike Cipar, Republike Mađarske, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije i Slovačke Republike Europskoj uniji
Narodne novine – Međunarodni ugovori br. 7, 24. 8. 2005. 

Vlada Republike Hrvatske
Odluka o imenovanju članova Državnog izaslanstva Republike Hrvatske za pregovore o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji, članova Pregovaračke skupine za vođenje pregovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji, voditelja radnih skupina za pripremu pregovora po pojedinim poglavljima pregovora - pravne stečevine Europske unije, članova Ureda glavnog pregovarača i članova Tajništva pregovaračke skupine
Narodne novine br. 49, 15. 4. 2005. 

Vlada Republike Hrvatske
Odluka o uspostavljanju strukture za pregovore o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji
Narodne novine br. 49, 15. 4. 2005.

Hrvatski sabor 
Odluka o imenovanju predsjednika, potpredsjednika i članova Nacionalnog odbora
Narodne novine br. 33, 14. 3. 2005. 

Hrvatski sabor 
Plan usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2005. godinu
Narodne novine br. 21, 14. 2. 2005. 

Hrvatski sabor
Deklaracija o temeljnim načelima pregovora za punopravno članstvo Republike Hrvatske u Europskoj uniji
Narodne novine br. 12, 24. 1. 2005.

Hrvatski sabor 
Izjava Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske o zajedničkom djelovanju u procesu pregovora za članstvo u Europskoj uniji
Narodne novine br. 12, 24. 1. 2005. 

Hrvatski sabor 
Odluka o osnivanju Nacionalnog odbora
Narodne novine br. 12, 24. 1. 2005.

Vlada Republike Hrvatske
Odluka o imenovanju voditeljice i zamjenika voditeljice Državnog izaslanstva za pregovore o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji, te glavnog pregovarača
Narodne novine br. 11, 21. 1. 2005.

Ministarstvo vanjskih poslova Republike Hrvatske
Objava o stupanju na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Republike Hrvatske s jedne strane, i Europskih zajednica i njihovih država članica, s druge strane
Narodne novine – Međunarodni ugovori br. 1, 14. 1. 2005.

2004. godina

Hrvatske parlamentarne političke stranke, 13. 12. 2004.
Izjava hrvatskih parlamentarnih stranaka o početku pregovora Republike Hrvatske i Europske unije

Vlada Republike Hrvatske, 9. 12. 2004.
Nacionalni program Republike Hrvatske za pridruživanje Europskoj uniji  2005. godina  

Hrvatski sabor
Odluka o imenovanju Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarni odbor za stabilizaciju i pridruživanje
Narodne novine br. 147, 22. 10. 2004.

Vlada Republike Hrvatske, 14. 10. 2004.
Pretpristupni ekonomski program 2005.  2007.

Europska komisija
Strategy Paper of the European Commission on progress in the enlargement process
COM(2004) 657 final, 6. 10. 2004.

Vijeće Europske unije
Council Decision of 13 September 2004 on the principles, priorities and conditions contained in the European Partnership with Croatia
Službeni list Europske unije (Official Journal of the EU) L 297, 22. 9. 2004.

Europsko vijeće, 19. 7. 2004.
Brussels European Council – 17 and 18 June 2004: Presidency Conclusions

Europski parlament
European Parliament recommendation to the Council on the application by Croatia for accession to the European Union (2003/2254(INI))
P5_TA(2004)0273, 29. 4. 2004. 

Europska komisija 
Opinion on Croatia's Application for Membership of the European Union
COM(2004) 257 final, 20. 4. 2004.

Europski parlament
European Parliament decision on the number of interparliamentary delegations, delegations to joint parliamentary committees and delegations to parliamentary cooperation committees
P5_TA(2004)0166, 7. 4. 2004. 

Vlada Republike Hrvatske
Nacionalni program Republike Hrvatske za pridruživanje Europskoj uniji  2004. godina
Narodne novine br. 37, 23. 3. 2004.

2003. godina

Vlada Republike Hrvatske
Nacionalni program Republike Hrvatske za pridruživanje Europskoj uniji 2003. godina
Narodne novine br. 30, 27. 2. 2003.