Utvrđena lista kandidata koji udovoljavaju uvjetima za predsjednika Povjerenstva za fiskalnu politiku

Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora razmotrio je na 73. sjednici, održanoj 27. lipnja 2019., prijave pristigle na Javni poziv za izbor predsjednika Povjerenstva za fiskalnu politiku, objavljen 22. svibnja 2019. godine u „Narodnim novinama“, Jutarnjem listu te mrežnim stranicama Hrvatskog sabora. Rok za zaprimanje prijava bio je 15 dana te je zadnji dan roka bio 6. lipnja 2019. godine. Na Javni poziv pristiglo je ukupno pet prijava, koje su sve zaprimljene u roku. 

Sukladno članku 15. stavku 3. Zakona o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“, br. 111/18.– u daljnjem tekstu: Zakon), Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora utvrdio je listu kandidata koji udovoljavaju uvjetima za predsjednika Povjerenstva za fiskalnu politiku, propisanima člankom 16. Zakona. 

Sukladno navedenom, Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora utvrdio je jednoglasno da su kandidati koji udovoljavaju uvjetima za predsjednika Povjerenstva za fiskalnu politiku: 

1. dr.sc. Ana Grdović Gnip
2. Željko Gregić
3. dr.sc. Mario Hak
4. Ivo Jelavić
5. Josip Pavletić

Uvjet iz članka 16. točke 3. Zakona, a odnosi se na istaknute rezultate rada, utvrdit će se dodatno, kroz razgovore s kandidatima.

Uvjet iz članka 16. točke 4. Zakona, a odnosi se na to da osoba nije osuđivana za kaznena djela za koja se postupak pokreće po službenoj dužnosti, za kandidate koji ispunjavaju sve ostale zakonske uvjete, utvrđen je na temelju potvrde Ministarstva pravosuđa dobivene temeljem upućenog zahtjeva Odbora. 

Životopisi kandidata objavit će se na mrežnim stranicama Hrvatskoga sabora. 

Razgovor s kandidatima bit će u petak, 28. lipnja 2019., s početkom u 11:30 sati, u dvorani „Stjepana Radića“ (133), sukladno sljedećem rasporedu:
1. dr.sc. Ana Grdović Gnip
2. Željko Gregić
3. dr.sc. Mario Hak
4. Ivo Jelavić
5. Josip Pavletić.