Pristigle kandidature na Javni poziv Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost za podnošenje prijedloga za imenovanje predsjednika i šest članova Vijeća za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih agencija (30. ožujka 2022.)