Proračun Sabora

Na temelju Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/2013., 85/2015. i 69/2022.), Hrvatski sabor objavljuje proračun, financijski plan i druge odgovarajuće dokumente kojima se utvrđuju prihodi i rashodi tijela javne vlasti te podatke i izvješća o izvršenju proračuna, financijskog plana ili drugog odgovarajućeg dokumenta.