Predsjedništvo

Ured predsjednika Sabora

Gordan Jandroković
Predstojnik Ureda: Tomislav Šimičević
Ured predsjednika Sabora
Trg sv. Marka 6-7, 10000 Zagreb

Telefon: 01/4569 444; 01/6303 544 
Faks: 01/6303 010 
e-mail: predsjednik@sabor.hr

Uredi potpredsjednika Sabora

Željko Reiner
Predstojnica Ureda: Antonija Rimac Gelo
Savjetnica: Mia Vukušić Mikelić
Telefon: 01/4569 440 
Faks: 01/6303 009 
e-mail: potpredsjednik_zr@sabor.hr
e-mail: mia.vukusic@sabor.hr

Ante Sanader
Predstojnica Ureda: Tatjana Martinović
Telefon: 01/6303 217 
Faks: 01/6303 893 
e-mail: potpredsjednik_as@sabor.hr

Furio Radin
Predstojnica Ureda: Ružica Đikić
Telefon: 01/6303 049, 4569 754
Faks: 01/6303 345
e-mail: potpredsjednik_fr@sabor.hr

Sabina Glasovac
Predstojnik Ureda: Dalibor Prevendar
Telefon: 01/4569 450
Faks: 01/6303 877
e-mail: potpredsjednica_sg@sabor.hr

Davorko Vidović
Prestojnica Ureda: Aleksandra Biškupec Šević
Savjetnik: Sebastijan Svat
Telefon: 01/4569 419, 6303 066, 4569 328
Faks: 
e-mail: potpredsjednik_dv@sabor.hr
e-mail: aleksandra.biskupec-sevic@sabor.hr
e-mail: sebastijan.svat@sabor.hr