Pristigle kandidature na Javni poziv Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina za podnošenje prijedloga za imenovanje članova Povjerenstva za rad po pritužbama u Ministarstvu unutarnjih poslova (30. studeni 2023.)