Pristigle kandidature u Odboru za informiranje, informatizaciju i medije sukladno Natječaju Odbora za izbor člana Nadzornog odbora Hrvatske radiotelevizije (9. ožujka 2018.)