Edukativni centar

Edukativni programi Službe za građane rezultat su višegodišnjeg iskustva u radu s učenicima osnovnih i srednjih škola, te studentima i nastojanja da im se približi Hrvatski sabor i predstavi njegov rad. Temelje se na suradnji s obrazovnim institucijama i prilagođeni su različitim ciljnim skupinama i njihovim potrebama.

Edukativni programi Službe za građane u cilju su podizanja razine znanja i kompetencija mladih te njihove pripreme za uključivanje i sudjelovanje u demokratskim procesima donošenja odluka.

 

Edukativni programi za učenike osnovnih škola

Kad su u pitanju edukativni programi koje Služba za građane provodi za osnovne škole, prvenstveno su to edukativni posjeti učenika nižih razreda (3. i 4. r.) koji u sklopu razredne nastave posjećuju Hrvatski sabor sa svojim razrednicima ili pak posjeti učenika viših razreda (5., 6., 7. i 8.) koji u sklopu nastavnog kurikuluma povijesti sa svojim nastavnicima posjećuju Sabor. Posjet uključuje razgledavanje Sabora uz stručno vodstvo i predavanje za učenike primjereno njihovom uzrastu.

Uz edukativne posjete Hrvatskome saboru, Služba za građane svake godine održava on-line kviz natjecanje za učenike 8. razreda osnovnih škola "Koliko poznaješ Hrvatski sabor?"

Služba za građane organizira Natječaj za učenike 8. razreda osnovnih škola u pisanju eseja ili raspravljačkog teksta ili zastupničkog govora na zadanu temu.  

 

Edukativni programi za učenike srednjih škola

Kad su u pitanju edukativni programi koje Služba za građane provodi za učenike srednjih škola, prvenstveno su to edukativni posjeti Hrvatskome saboru koji uz obilazak Sabora uz stručno vodstvo uključuju i: - predavanje za učenike koje prati predmetne kurikulume, u sklopu kojih učenici posjećuju Sabor, - nazočnost sjednici Sabora sa galerije u Sabornici i, - mogućnost razgovora sa zastupnicima. Predavanje je ponajviše vezano uz znanja koja učenici trebaju usvojiti iz područja političkog sustava Republike Hrvatske i ustrojstva državne vlasti.

Uz edukativne posjete Saboru, Služba za građane svake godine održava simulirani parlament za učenike srednjih škola u Sabornici, a ujedno daje stručnu potporu nastavnicima za pripremu simuliranog parlamenta učenika. Služba je u mogućnosti organizirati pripremne radionice za nastavnike u Hrvatskome saboru, ukoliko se ukaže potreba za istima.

Služba za građane jednom godišnje organizira i online kviz natjecanje za učenike srednjih škola pod nazivom „Koliko poznaješ Hrvatski sabor?“

Također, Služba za građane organizira Natječaj za učenike srednjih škola u pisanju eseja ili zastupničkog govora na zadanu temu.

 

Edukativni programi za studente visokih učilišta

Kad su u pitanju edukativni programi koje Služba za građane provodi za studente visokih učilišta, prvenstveno su to edukativni posjeti studenata Saboru koji uz obilazak Sabora uz stručno vodstvo uključuju i:
- predavanje za studente koje Služba za građane organizira i održava u prostorima Sabora,
- nazočnost studenata sjednici Sabora sa galerije u Sabornici,
-  mogućnost razgovora studenata sa zastupnicima.

Na predavanjima koja Služba za građane organizira za studente predavači Službe upoznaju studente s ustrojem, ovlastima i načinom rada Sabora i njegovih radnih tijela, klubova zastupnika, zakonodavnim postupkom, pravima i obvezama zastupnika, zadaćama i načinom rada Sabora i njegovih radnih tijela u europskim poslovima i sl.

Osim edukativnih posjeta Saboru, tradicionalno studenti u vrijeme kada Sabor nije u zasjedanju, održavaju simulirani parlament studenata u Sabornici. Najčešće su teme vezane uz proceduru donošenja pojedinog zakona ili zakonske izmjene, a na jednoj od sjednica tema rasprave bio je prijedlog promjene Ustava. Sudjelovanjem u projektu simulirani parlament studenti imaju priliku proširiti svoja znanja o zakonodavnom postupku i načinu rada Hrvatskoga sabora, kao i usavršiti svoje retoričke vještine i sposobnost vođenja argumentirane rasprave.

Posljednja simulirana sjednica studenata održana je u ožujku 2019. g. kada su studenti raspravljali o Prijedlogu izmjena i dopuna zakona o suzbijanju zlouporabe droga.

 

Drugi edukativni programi za studente

Služba za građane kroz svoj Edukativni centar pruža studentima mogućnost sudjelovanja i u drugim edukativnim programima:

- mogućnost organiziranja razgovora/tematskih rasprava studenata sa zastupnicima - članovima saborskih odbora/klubova zastupnika i nezavisnim zastupnicima, na unaprijed  dogovorenu temu, uz mogućnost prisustvovanja sjednici Sabora i praćenja rasprave o pojedinoj točci dnevnog reda 

- mogućnost organiziranja predavanja za studente na unaprijed dogovorenu temu koje drže predavači Službe za građane kao i predavači iz drugih stručnih službi Sabora, po dogovoru

- mogućnost realizacije studentske prakse propisane studijskim programom visokog učilišta u stručnim službama Hrvatskoga sabora, pri čemu visokoškolska ustanova upućuje studenta u Sabor temeljem sklopljenog ugovora sa Hrvatskim saborom o odrađivanju studentske prakse u Saboru, a studentu se dodjeljuje mentor

- mogućnost volontiranja studenata kod zastupnika, pri čemu Služba za građane organizira i provodi pripremne edukacije za studente i po njihovom završetku upućuje studente zastupnicima