Zahtjev za dnevnu akreditaciju

Zahtjev za dnevnu akreditaciju

Ime Prezime Novinar, snimatelj ili tehničar Broj osobne iskaznice (putovnice) Mjesto izdavanja O.I. (putovnice) Broj mobitela Operations
more items

Svrha dolaska u Sabor:

Napomena: Za uredno popunjene i poslane akreditacije ne šaljemo potvrde o odobrenju.