Stručne službe i uredi

Služba za pripremu i obradu sjednica Sabora

Voditelj: Robert Jambrović
Telefon: 01/4569 405
Faks: 01/6303 030
e-mail: rjambrovic@sabor.hr

Služba za pripremu akata Sabora za objavu

Voditeljica: Suzana Jelinić
Telefon: 01/4569 492
Faks: 01/6303 012
e-mail: suzana.jelinic@sabor.hr

Služba za medije

Voditeljica: Marina Buntić Juričić
Telefon: 01/4569 423
Faks: 01/4569 657
e-mail: mediji@sabor.hr; marina.bunticjuricic@sabor.hr

Savjetnica - Koordinatorica za medije: Sonja Marolin
Telefon: 01/6303 565
Faks: 01/4569 611
e-mail: mediji@sabor.hr; sonja.marolin@sabor.hr

Savjetnica: Anita Krznarić
Telefon: 01/4569 638
Faks: 01/4569 611
e-mail: mediji@sabor.hr; anita.krznaric@sabor.hr

 

Služba za građane

Voditeljica: dr.sc. Sanja Šurina
Telefon: 01 6303 553
Faks: 01 6303 018
e-mail: gradjani@sabor.hr 

Telefon: 01/4569 460
Faks: 01/6303 018
e-mail: gradjani@sabor.hr; posjeti@sabor.hr 

Informacijsko-dokumentacijska služba

Voditeljica: dr. sc. Daniela Sraga
Telefon: 01/4569 660 
Faks: 01/6303 797 
e-mail: infodok@sabor.hr

Služba za pravne poslove i ljudske potencijale

Voditeljica: Marijana Mikulić
Telefon: 01/4569 647 
Faks: 01/6303 778
e-mail: sluzbappljp@sabor.hr
 

Služba za opće poslove

Voditeljica: Sanja Polić
Telefon: 01/6303 120
Faks: 01/6303 129
e-mail: sluzbaop@sabor.hr

Ured za međunarodne i europske poslove

Predstojnica: Andrea Halambek
Telefon: 01/6303 816; 01/4569 422
Faks: 01/6303 369
e-mail: ured-mep@sabor.hr; andrea.halambek@sabor.hr

Odjel za međunarodne poslove
Voditelj: Stjepan Vukas
Telefon: 01/6303 972
Faks: 01/6303 369
e-mail: stjepan.vukas@sabor.hr

Odjel za europske poslove
Voditeljica: Tatjana Briški
Telefon: 01/6303 531
Faks: 01/6303 369
e-mail: tatjana.briski@sabor.hr

Predstavnica Hrvatskoga sabora u Europskom parlamentu
Tanja Babić 
Adresa: MTY 06 R 012, Rue Montoyer 70, B-1047 Bruxelles 
Telefon: +32 2 28 41612
e-mail: tanja.babic@natparl.ep.europa.eu;tanja.babic@sabor.hr

Ured za protokol

Predstojnik: Damir Boljat
Telefon: 01/4569 702
Faks: 01/4569 624 
e-mail: protokol@sabor.hr

Knjižnica

Voditeljica: Anamarija Nejašmić
Telefon: 01/6303 476
e-mail: anamarija.nejasmic@sabor.hr

Straža

Zapovjednik: Josip Kampić
Telefon: 01/6303 655; 01/4569 689
Faks: 01/4569 315
e-mail: jkampic@sabor.hr
 

Zastupnički informacijski centar

Telefon: 01/4569 454; 01/4569 455; 01/4569 490
Faks: 01/6303 054
e-mail: zic@sabor.hr