Europski centar za parlamentarna istraživanja i dokumentaciju (ECPRD)

ECPRD (European Centre for Parliamentary Research and Documentation) je interna mreža za međuparlamentarnu suradnju i razmjenu informacija, a djeluje pod pokroviteljstvom Europskog parlamenta i Parlamentarne skupštine Vijeća Europe. Osnovan je 1977. godine u Beču, na prijedlog predsjednika europskih parlamenata. Cilj djelovanja je poticanje razmjene informacija, ideja, iskustava i najbolje prakse među parlamentarnim službama država članica. Centar djeluje uz pomoć korespondenata koji koordiniraju sve aktivnosti. Krajem 1996., kada je Republika Hrvatska primljena u Vijeće Europe, Hrvatski sabor postao je član ECPRD-a i otada aktivno sudjeluje u njegovu radu.

ECPRD korespondent
Anamarija Nejašmić, voditeljica Knjižnice
Telefon: +385 1 63 03 476
e-mail: Anamarija.Nejasmic@sabor.hr

Zamjenik ECPRD korespondenta
Marija Ćavar Sopta, savjetnica
Telefon: +385 1 63 03 475
e-mail: Marija.CavarSopta@sabor.hr