Europski centar za parlamentarna istraživanja i dokumentaciju (ECPRD)

ECPRD (European Centre for Parliamentary Research and Documentation) je interna mreža za međuparlamentarnu suradnju i razmjenu informacija koja okuplja korespondente nacionalnih parlamenata a djeluje pod pokroviteljstvom Europskoga parlamenta i Parlamentarne skupštine Vijeća Europe. 

Osnovan je 1977. godine na prijedlog predsjednika europskih parlamenata. Glavni cilj djelovanja ECPRD-a je poticanje razmjene informacija, ideja, iskustava i najbolje prakse među parlamentarnim službama država članica. Informacijska mreža predstavlja jedinstveni forum na kojem se, između ostaloga, postavljaju upiti i dobivaju odgovori vezani uz teme iz svakodnevnog rada nacionalnih parlamenata. Centar djeluje uz pomoć korespondenata koji koordiniraju sve aktivnosti vezane uz ECPRD. 

Krajem 1996. godine, kada je Republika Hrvatska primljena u Vijeće Europe, Hrvatski sabor postao je član ECPRD-a i otada aktivno sudjeluje u njegovu radu.

Zamjenica ECPRD korespondenta
Anamarija Nejašmić
voditeljica Knjižnice
Telefon: +385 1 63 03 476 (13 476)
e-mail: anamarija.nejasmic@sabor.hr