Novi akti u zakonodavnoj proceduri koji još nisu uvršteni u dnevni red plenarne sjednice

PRIJEDLOG ZA POKRETANJE PITANJA POVJERENJA DR. SC. GORDANU GRLIĆU RADMANU, MINISTRU VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA U VLADI REPUBLIKE HRVATSKE - predlagatelji: 37 zastupnika u Hrvatskom saboru
Više
PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU PRAVOBRANITELJICE ZA OSOBE S INVALIDITETOM - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
Više
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2015/2365 O TRANSPARENTNOSTI TRANSAKCIJA FINANCIRANJA VRIJEDNOSNIH PAPIRA I PONOVNE UPORABE, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 558 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
Više
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 909/2014 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 23. SRPNJA 2014. O POBOLJŠANJU NAMIRE VRIJEDNOSNIH PAPIRA U EUROPSKOJ UNIJI I O SREDIŠNJIM DEPOZITORIJIMA VRIJEDNOSNIH PAPIRA TE IZMJENI DIREKTIVA 98/26/EZ I 2014/65/EU TE UREDBE (EU) BR. 236/2012, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 557 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
Više
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 648/2012 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 4. SRPNJA 2012. GODINE O OTC IZVEDENICAMA, SREDIŠNJOJ DRUGOJ UGOVORNOJ STRANI I TRGOVINSKOM REPOZITORIJU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 556 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
Više
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 236/2012 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 14. OŽUJKA 2012. GODINE O KRATKOJ PRODAJI I ODREĐENIM ASPEKTIMA KREDITNIH IZVEDENICA NA OSNOVI NASTANKA STATUSA NEISPUNJAVANJA OBVEZA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 555 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
Više
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 2017/1131 O NOVČANIM FONDOVIMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 554 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
Više
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2016/1011 O INDEKSIMA KOJI SE UPOTREBLJAVAJU KAO REFERENTNE VRIJEDNOSTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 553 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
Više
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 1286/2014 O DOKUMENTIMA S KLJUČNIM INFORMACIJAMA ZA UPAKIRANE INVESTICIJSKE PROIZVODE, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 552 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
Više
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2017/2402 O UTVRĐIVANJU OPĆEG OKVIRA ZA SEKURITIZACIJU I O USPOSTAVI SPECIFIČNOG OKVIRA ZA JEDNOSTAVNU, TRANSPARENTNU I STANDARDIZIRANU SEKURITIZACIJU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 551 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
Više
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O UPRAVNOJ INSPEKCIJI, prvo čitanje, P.Z. br. 550 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
Više
PRIJEDLOG ZAKONA O ISPITIVANJU PORIJEKLA IMOVINE I ODUZIMANJU NEZAKONITO STEČENE IMOVINE, prvo čitanje, P.Z. br. 549 - predlagateljica: zastupnica Katarina Peović
Više
PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O ZADUŽIVANJU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE DA PREDLOŽI HRVATSKOM SABORU ZAKON O POREZU NA NETO BOGATSTVO - predlagateljica: zastupnica Katarina Peović
Više