Novi akti u zakonodavnoj proceduri koji još nisu uvršteni u dnevni red plenarne sjednice

INTERPELACIJA O POSTUPANJU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE U SEKTORU ENERGETIKE I PROIZVODNJE MINERALNIH GNOJIVA, A POSEBNO U POGLEDU LOŠEG STANJA ELEKTROENERGETSKE INFRASTRUKTURE - predlagatelji: 16 zastupnika u Hrvatskome saboru
Više
PRIJEDLOG ODLUKE O OSNIVANJU ISTRAŽNOG POVJERENSTVA ZA UTVRĐIVANJE PROPUSTA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I CERP-a TE DRUGIH DRŽAVNIH INSTITUCIJA I TIJELA U ZAŠTITI NACIONALNIH INTERESA I UDJELA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE U TRGOVAČKOM DRUŠTVU PETROKEMIJA d.d., KUTINA - podnositelji: 16 zastupnika u Hrvatskome saboru
Više
GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU AGENCIJE ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA ZA 2023. GODINU - podnositeljica: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja
Više
IZVJEŠĆE O RADU POLICIJE U 2023. GODINI - podnositeljica: Vlada Republike Hrvatske
Više
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IGRAMA NA SREĆU, prvo čitanje, P.Z. br. 42 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
Više
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA, drugo čitanje, P.Z. br. 23 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
Više
GODIŠNJE IZVJEŠĆE HRVATSKE AGENCIJE ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA ZA 2023. GODINU - podnositeljica: Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA)
Više
GODIŠNJE IZVJEŠĆE O POSLOVANJU FINANCIJSKE AGENCIJE ZA 2023. GODINU - podnositeljica: Financijska agencija
Više
GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU POVJERENSTVA ZA FISKALNU POLITIKU ZA 2023. GODINU - podnositelj: Povjerenstvo za fiskalnu politiku
Više
IZVJEŠĆE O PROVEDBI DEKLARACIJE HRVATSKOGA SABORA O POLOŽAJU HRVATSKOG NARODA U BOSNI I HERCEGOVINI ZA 2023. GODINU - podnositelj: Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
Više
IZVJEŠĆE O RADU VIJEĆA ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE I AGENCIJE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE ZA 2023. GODINU - podnositelj: ravnatelj Agencije za elektroničke medije i Vijeća za elektroničke medije
Više