Novi akti u zakonodavnoj proceduri koji još nisu uvršteni u dnevni red plenarne sjednice

PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI I OČUVANJU KULTURNIH DOBARA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 4 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
Više
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AUDIOVIZUALNIM DJELATNOSTIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 5 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
Više
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SESTRINSTVU, prvo čitanje, P.Z.E. br. 6 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
Više
PRIJEDLOG ODLUKE O OSNIVANJU ISTRAŽNOG POVJERENSTVA O RADU STOŽERA I DRUGIH NADLEŽNIH INSTITUCIJA ZA VRIJEME TRAJANJA PANDEMIJE COVID 19 U HRVATSKOJ - predlagatelji: 17 zastupnika u Hrvatskome saboru
Više
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI KAZNENOG ZAKONA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 3 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a
Više
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O MIROVINSKOM OSIGURANJU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 2 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a
Više
PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2023. GODINU - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
Više
IZVJEŠĆE O UREDBI KOJU JE VLADA REPUBLIKE HRVATSKE DONIJELA NA TEMELJU ZAKONSKE OVLASTI - podnositeljica: Vlada Republike Hrvatske
Više
IZVJEŠTAJ O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA KOJIMA UPRAVLJA RAIFFEISEN DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE OBVEZNIM I DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA D.D. ZA 2023. GODINU - podnositelj: Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d.
Više
IZVJEŠTAJ O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA KOJIMA UPRAVLJA PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. ZA UPRAVLJANJE OBVEZNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA ZA 2023. GODINU - podnositelj: PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima
Više
IZVJEŠTAJ O RADU AZ OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA ZA 2023. GODINU - podnositelj: Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima
Više
IZVJEŠTAJ O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA KOJIMA UPRAVLJA ERSTE D.O.O. DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE OBVEZNIM I DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA ZA 2023. GODINU - podnositelj: ERSTE d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima
Više
IZVJEŠĆE PREDSJEDNIKA VRHOVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE O STANJU SUDBENE VLASTI ZA 2023. GODINU - podnositelj: predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske
Više
IZVJEŠĆE GLAVNOG DRŽAVNOG ODVJETNIKA REPUBLIKE HRVATSKE O RADU DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA U 2023. GODINI - podnositeljica: glavna državna odvjetnica Republike Hrvatske
Više
IZVJEŠĆE O RADU POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA ZA 2023. GODINU - podnositelj: Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa
Više
IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU ZA 2023. - podnositelj: glavni državni revizor
Više
IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI UČINKOVITOSTI UNAPRJEĐENJE KVALITETE VODE TE DOSTUPNOST VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU U REPUBLICI HRVATSKOJ - podnositelj: Državni ured za reviziju
Više
IZVJEŠĆE O RADU PRAVOBRANITELJICE ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA ZA 2023. GODINU - podnositeljica: pravobraniteljica za ravnopravnost spolova
Više
GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU NADZORNOG ODBORA HRT-a TE PROVEDBI NADZORA ZAKONITOSTI RADA I POSLOVANJA HRT-a ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA 2022. DO 31. PROSINCA 2022. GODINE - podnositelj: Nadzorni odbor Hrvatske radiotelevizije
Više
IZVJEŠĆE O RADU PRAVOBRANITELJA ZA OSOBE S INVALIDITETOM ZA 2023. GODINU - podnositelj: pravobranitelj za osobe s invaliditetom
Više
IZVJEŠĆE PUČKE PRAVOBRANITELJICE ZA 2023. GODINU - podnositeljica: pučka pravobraniteljica
Više
GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU AGENCIJE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2023. GODINE - podnositeljica: Agencija za zaštitu osobnih podataka
Više
IZVJEŠĆE O RADU PRAVOBRANITELJICE ZA DJECU ZA 2023. GODINU - podnositeljica: pravobraniteljica za djecu
Više
IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2023. GODINU - podnositelj: povjerenik za informiranje
Više
IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI UČINKOVITOSTI UPRAVLJANJA STRATEŠKIM ROBNIM ZALIHAMA REPUBLIKE HRVATSKE U 2019. I 2020. GODINI, s oznakom tajnosti „VRLO TAJNO“ - podnositelj: Državni ured za reviziju
Više
IZVJEŠTAJ O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA KOJIMA UPRAVLJA PBZ CROATIA OSIGURANJE D.D. ZA UPRAVLJANJE OBVEZNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA ZA 2019. GODINU - podnositelj: PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima
Više
IZVJEŠTAJ O RADU AZ OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA ZA 2019. GODINU - podnositelj: Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima
Više
IZVJEŠTAJ O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA KOJIMA UPRAVLJA ERSTE D.O.O. DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE OBVEZNIM I DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA ZA 2019. GODINU - podnositelj: ERSTE d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima
Više
IZVJEŠTAJ O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA KOJIMA UPRAVLJA RAIFFEISEN DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE OBVEZNIM I DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA D.D. ZA 2019. GODINU - podnositelj: Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d.
Više
IZVJEŠTAJ O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA KOJIMA UPRAVLJA PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. ZA UPRAVLJANJE OBVEZNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA ZA 2022. GODINU - podnositelj: PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima
Više
IZVJEŠTAJ O RADU AZ OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA ZA 2022. GODINU - podnositelj: Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima
Više
IZVJEŠTAJ O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA KOJIMA UPRAVLJA ERSTE D.O.O. DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE OBVEZNIM I DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA ZA 2022. GODINU - podnositelj: Erste d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima
Više
IZVJEŠTAJ O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA KOJIMA UPRAVLJA RAIFFEISEN DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE OBVEZNIM I DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA D.D. ZA 2022. GODINU - podnositelj: Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d.
Više
POSLOVNIK O NAČINU RADA POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA - predlagatelj: Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa
Više
IZVJEŠĆE PUČKE PRAVOBRANITELJICE “UTJECAJ EPIDEMIJE COVID-19 NA LJUDSKA PRAVA I JEDNAKOST – PREPORUKE ZA JAČANJE OTPORNOSTI NA BUDUĆE KRIZE” - podnositeljica: pučka pravobraniteljica
Više
IZVJEŠĆE O RADU I POSLOVANJU HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE ZA 2022. - podnositelj: Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
Više
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU NACIONALNE ZAKLADE ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA ZA 2022. GODINU - podnositelj: Upravni odbor Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva
Više
IZVJEŠĆE O RADU POVJERENSTVA ZA ISTRAŽIVANJE, UREĐENJE I ODRŽAVANJE VOJNIH GROBLJA, GROBLJA ŽRTAVA DRUGOG SVJETSKOG RATA I GROBLJA POSLIJERATNOG RAZDOBLJA U RAZDOBLJU OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2018. GODINE - podnositelj: Povjerenstvo za istraživanje, uređenje i održavanje vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i groblja poslijeratnog razdoblja
Više
IZVJEŠĆE PUČKE PRAVOBRANITELJICE ZA 2022. GODINU - podnositeljica: pučka pravobraniteljica
Više
IZVJEŠĆE O RADU POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA ZA 2022. GODINU - podnositelj: Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa
Više
IZVJEŠĆE O RADU POVJERENSTVA ZA RAD PO PRITUŽBAMA ZA 2023. GODINU I IZVJEŠĆE O RADU POVJERENSTVA ZA RAD PO PRITUŽBAMA OD 1. SIJEČNJA 2024. DO 28. VELJAČE 2024. GODINE - podnositelj: Povjerenstvo za rad po pritužbama
Više
IZVJEŠĆE O RADU PRAVOBRANITELJA ZA OSOBE S INVALIDITETOM ZA 2022. GODINU - podnositeljica: pravobraniteljica za osobe s invaliditetom
Više
IZVJEŠĆE PREDSJEDNIKA VRHOVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE O STANJU SUDBENE VLASTI ZA 2022. GODINU - podnositelj: predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske
Više
IZVJEŠĆE O RADU PRAVOBRANITELJICE ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA ZA 2022. GODINU - podnositeljica: pravobraniteljica za ravnopravnost spolova
Više
PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU ZAMJENICE PUČKE PRAVOBRANITELJICE - predlagateljica: pučka pravobraniteljica
Više
PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU ZAMJENICE PRAVOBRANITELJICE ZA DJECU - predlagateljica: pravobraniteljica za djecu
Više