Novi akti u zakonodavnoj proceduri koji još nisu uvršteni u dnevni red plenarne sjednice

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU GODIŠNJEGA PROVEDBENOG PLANA STATISTIČKIH AKTIVNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE 2018. GODINE - podnositeljica: Vlada Republike Hrvatske
Više
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBRANI, prvo čitanje, P.Z. br. 649 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
Više
PRIJEDLOG ZAKONA O POPISU POLJOPRIVREDE 2020., S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 648 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
Više
GODIŠNJE IZVJEŠĆE O OBRANI ZA 2018. GODINU - podnositeljica: Vlada Republike Hrvatske
Više
POLUGODIŠNJA INFORMACIJA O FINANCIJSKOM STANJU, STUPNJU OSTVARENJA STABILNOSTI CIJENA I PROVEDBI MONETARNE POLITIKE ZA DRUGO POLUGODIŠTE 2018. - podnositeljica: Hrvatska narodna banka
Više
PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2018. GODINU I PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O PRIMJENI FISKALNIH PRAVILA ZA 2018. GODINU - podnositeljica: Vlada Republike Hrvatske
Više
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I JAPANA O UKLANJANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA POREZIMA NA DOHODAK TE SPRJEČAVANJU POREZNE UTAJE I IZBJEGAVANJA PLAĆANJA POREZA, drugo čitanje, P.Z. br. 646 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
Više
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MEĐUNARODNIM MJERAMA OGRANIČAVANJA, drugo čitanje, P.Z. br. 622 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
Više
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2017/352 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 15. VELJAČE 2017. O USPOSTAVI OKVIRA ZA PRUŽANJE LUČKIH USLUGA I ZAJEDNIČKIH PRAVILA O FINANCIJSKOJ TRANSPARENTNOSTI LUKA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 595 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
Više
PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 1257/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 20. STUDENOGA 2013. O RECIKLIRANJU BRODOVA I O IZMJENI UREDBE (EZ) BR. 1013/2006 I DIREKTIVE 2009/16/EZ, prvo čitanje, P.Z.E. br. 647 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
Više
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA, drugo čitanje, P.Z. br. 603 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
Više
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O ZABRANI I SPRJEČAVANJU OBAVLJANJA NEREGISTRIRANE DJELATNOSTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. br. 645 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
Više
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O RODILJNIM I RODITELJSKIM POTPORAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 644 - predlagatelj: Klub zastupnika GLAS-a i HSU-a
Više
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O DOBROVOLJNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. br. 643 - predlagatelj: zastupnik Silvano Hrelja
Više
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O SLATKOVODNOM RIBARSTVU, drugo čitanje, P.Z.E. br. 515 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
Više
PRIJEDLOG ZAKONA O OBEŠTEĆENJU RADNIKA TRGOVAČKOG DRUŠTVA PLOBEST D.D., prvo čitanje, P.Z. br. 642 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
Više
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI OD NEIONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA, prvo čitanje, P.Z. br. 641 - predlagatelj: Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e
Više