Novi akti u zakonodavnoj proceduri koji još nisu uvršteni u dnevni red plenarne sjednice

PRIJEDLOG REZOLUCIJE O DEBLJINI - predlagatelj: Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku
Više
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VODAMA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 428 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
Više
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STRANCIMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 425 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
Više
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O NADZORU DRŽAVNE GRANICE, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 424 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
Više
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADU, drugo čitanje, P.Z.E. br. 394 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
Više
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU KAPITALA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 321 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
Više
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSIGURANJU RADNIČKIH TRAŽBINA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 320 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
Više
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2019/1238 O PANEUROPSKOM OSOBNOM MIROVINSKOM PROIZVODU (PEPP), drugo čitanje, P.Z.E. br. 314 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
Više
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O TRGOVINI, prvo čitanje, P.Z. br. 429 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
Više
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE BUGARSKE O SURADNJI U SLUČAJU KATASTROFA, drugo čitanje, P.Z. br. 427 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
Više
PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 426 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
Više
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSIGURANJU, drugo čitanje, P.Z. br. 406 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
Više
PRIJEDLOG NACRTA IZMJENA USTAVNOG ZAKONA O USTAVNOM SUDU REPUBLIKE HRVATSKE - predlagatelj: Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav
Više
PRIJEDLOG NACRTA PROMJENE USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE - predlagatelj: Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav
Više
PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O OBAVEZI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I MINISTARSTVA GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA DA BEZ ODGODE JAVNO OBJAVE MIŠLJENJA DRŽAVNOG ODVJETNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE I KATEDRE ZA MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO PRAVNOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU, KAO I SADRŽAJ OSNOVNOG UGOVORA O MEĐUSOBNIM ODNOSIMA DIONIČARA KOJI SE ODNOSI NA TRGOVAČKO DRUŠTVO INA D.D., PRVI DODATAK NAVEDENOM UGOVORU TE UGOVOR O IZDVAJANJU PLINSKOG POSLOVANJA IZ 2009. GODINE - predlagateljica: zastupnica Dalija Orešković
Više
PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O OBAVEZI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I MINISTARSTVA GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA DA NE IZVRŠE ISPLATU IZNOSA KOJI JE OSIGURAN U PLANU ZA 2022. GODINU, NA POZICIJI MINISTARSTVA GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA POD ŠIFROM T905050 OD 238.901.055,15 EURA, NA IME NAKNADA ŠTETE INA-MOL - predlagateljica: zastupnica Dalija Orešković
Više
IZVJEŠĆE O RADU PROGRAMSKOG VIJEĆA HRT-a I PROVEDBI PROGRAMSKIH NAČELA I OBVEZA HRT-a UTVRĐENIH ZAKONOM O HRT-u I UGOVOROM IZMEĐU HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDBOLJE OD 1. SIJEČNJA 2021. DO 31. PROSINCA 2021. - podnositelj: Programsko vijeće Hrvatske radiotelevizije
Više
PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O ZAUZIMANJU STAJALIŠTA DA INSTITUCIJE REPUBLIKE HRVATSKE OVLAŠTENE USTAVOM REPUBLIKE HRVATSKE MORAJU POKRENUTI POSTUPKE PRED PRAVOSUDNIM TIJELIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ RADI UTVRĐENJA NIŠTETNIM PRVOG DODATKA DIONIČARSKOM UGOVORU, SKLOPLJENOG DANA 30. SIJEČNJA 2009. GODINE IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I MOL-a d.d. IZ MAĐARSKE, ZBOG ČINJENICE DA JE NAVEDENI DODATAK UGOVORU SKLOPLJEN NA TEMELJU KAZNENOG DJELA PRIMANJA MITA - predlagatelji: Klub zastupnika Mosta i Klub zastupnika Hrvatskih suverenista
Više