Novi akti u zakonodavnoj proceduri koji još nisu uvršteni u dnevni red plenarne sjednice

PRIJEDLOG ODLUKE O OSNIVANJU ODBORA ZA NAGRADU ZA PROMICANJE PRAVA DJETETA - podnositelj: Odbor za obitelj, mlade i sport
Više
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVIMA NJIHOVIH OBITELJI, drugo čitanje, P.Z. br. 122 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
Više
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O CIVILNIM STRADALNICIMA IZ DOMOVINSKOG RATA, drugo čitanje, P.Z. br. 92 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
Više
PRIJEDLOG ZAKONA O ODREĐENIM ASPEKTIMA UGOVORA O ISPORUCI DIGITALNOG SADRŽAJA I DIGITALNIH USLUGA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 150 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
Više
PRIJEDLOG DEKLARACIJE O ALPE-ADRIA-DUNAV PODRUČJU SLOBODNOM OD GMO-A - predlagatelj: Odbor za poljoprivredu
Više
GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNE KOMISIJE ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE ZA 2020. GODINU - podnositeljica: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Više
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU GODIŠNJEGA PROVEDBENOG PLANA STATISTIČKIH AKTIVNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE 2020. GODINE - podnositeljica: Vlada Republike Hrvatske
Više
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ALTERNATIVNIM INVESTICIJSKIM FONDOVIMA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 152 – predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
Više
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OTVORENIM INVESTICIJSKIM FONDOVIMA S JAVNOM PONUDOM, prvo čitanje, P.Z.E. br. 151 – predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
Više