Novi akti u zakonodavnoj proceduri koji još nisu uvršteni u dnevni red plenarne sjednice

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2021/23 O OKVIRU ZA OPORAVAK I SANACIJU SREDIŠNJIH DRUGIH UGOVORNIH STRANA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 273 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
Više
PRIJEDLOG ZAKONA O SLUŽBENOJ ISKAZNICI, prvo čitanje, P.Z. br. 319 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
Više
PRIJEDLOG ZAKONA O REGISTRU ZAPOSLENIH I CENTRALIZIRANOM OBRAČUNU PLAĆA U JAVNOM SEKTORU, prvo čitanje, P.Z. br. 318 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
Više
PRIJEDLOG ZAKONA O OSIGURAVANJU KVALITETE U VISOKOM OBRAZOVANJU I ZNANOSTI, prvo čitanje, P.Z. br. 317 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
Više
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AGENCIJI ZA MOBILNOST I PROGRAME EUROPSKE UNIJE, prvo čitanje, P.Z.E. br. 316 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
Više
PRIJEDLOG NACIONALNOG PROGRAMA PROTUMINSKOG DJELOVANJA REPUBLIKE HRVATSKE DO 2026. GODINE - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
Više
IZVJEŠĆE O UČINCIMA PROVEDBE ZAKONA O OBNOVI ZGRADA OŠTEĆENIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE, ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE I KARLOVAČKE ŽUPANIJE U 2021. GODINI – podnositeljica: Vlada Republike Hrvatske
Više
PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2019/1238 O PANEUROPSKOM OSOBNOM MIROVINSKOM PROIZVODU (PEPP), prvo čitanje, P.Z.E. br. 314 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
Više
PRIJEDLOG ZAKONA O OVLASTI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE DA UREDBAMA UREĐUJE POJEDINA PITANJA IZ DJELOKRUGA HRVATSKOGA SABORA, prvo čitanje, P.Z. br. 315 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
Više
PRIJEDLOG ODLUKE O OSNIVANJU NACIONALNOG SAVJETA ZA ENERGETIKU I ENERGETSKU TRANZICIJU REPUBLIKE HRVATSKE - predlagatelj: Klub zastupnika Socijaldemokratske partije
Više
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MEĐUNARODNOJ I PRIVREMENOJ ZAŠTITI, prvo čitanje, P.Z.E. br. 313 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
Više
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNOJ NABAVI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 312 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
Više
GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI HRVATSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVITAK ZA 2021. GODINU - podnositeljica: Hrvatska banka za obnovu i razvitak
Više
GODIŠNJE IZVJEŠĆE HRVATSKE AGENCIJE ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA ZA 2021. GODINU - podnositeljica: Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga
Više
PRIJEDLOG ODLUKE O PRISTUPANJU PROMJENI USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE, S PRIJEDLOGOM NACRTA PROMJENE USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE - predlagatelji: 34 zastupnika u Hrvatskome saboru
Više
PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O POTREBI STAVLJANJA U FUNKCIJU BANKE HRANE - predlagateljica: zastupnica Marija Selak Raspudić
Više
PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI KAZNENOG ZAKONA, prvo čitanje, P.Z. br. 311 - predlagateljica: zastupnica Marija Selak Raspudić
Više
POLUGODIŠNJA INFORMACIJA O FINANCIJSKOM STANJU, STUPNJU OSTVARENJA STABILNOSTI CIJENA I PROVEDBI MONETARNE POLITIKE U DRUGOM POLUGODIŠTU 2021. GODINE - podnositeljica: Hrvatska narodna banka
Više
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O JAVNOBILJEŽNIČKIM PRISTOJBAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 310 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
Više
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O STRATEŠKIM ROBNIM ZALIHAMA, drugo čitanje, P.Z. br. 247 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
Više