Novi akti u zakonodavnoj proceduri koji još nisu uvršteni u dnevni red plenarne sjednice

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O OBVEZNIM ODNOSIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 680 - predlagatelj: Klub zastupnika Stranke rada i solidarnosti i nezavisnih zastupnika
Više
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 1257/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 20. STUDENOGA 2013. O RECIKLIRANJU BRODOVA I O IZMJENI UREDBE (EZ) BR. 1013/2006 I DIREKTIVE 2009/16/EZ, drugo čitanje, P.Z.E. br. 647 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
Više
PRIJEDLOG ZAKONA O PATENTU, prvo čitanje, P.Z.E. br. 679 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
Više
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI OD NEIONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA, prvo čitanje, P.Z. br. 678 - predlagatelji: zastupnici Snježana Sabolek i Damjan Vucelić
Više
PRIJEDLOG ODLUKE O PROGLAŠENJU 21. LISTOPADA - "NACIONALNIM DANOM BEZ MOBITELA U PROMETU" - predlagatelji: Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost i Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu
Više
IZVJEŠĆE O RADU ODBORA ZA EUROPSKE POSLOVE U 2018. GODINI - podnositelj: Odbor za europske poslove
Više
PRIJEDLOG ODLUKE O PRISTUPANJU PROMJENI USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE, S PRIJEDLOGOM NACRTA PROMJENE USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE - predlagatelji: 34 zastupnika u Hrvatskome saboru
Više
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE MAĐARSKE O SURADNJI U PODRUČJU VOJNOG ZRAKOPLOVSTVA I PROTUZRAČNIH AKTIVNOSTI, drugo čitanje, P.Z. br. 677 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
Više
PRIJEDLOG ZAKONA O ISPITIVANJU PORIJEKLA IMOVINE I ODUZIMANJU NEZAKONITO STEČENE IMOVINE, prvo čitanje, P.Z. br. 675 - predlagatelj: Damjan Vucelić
Više
PRIJEDLOG OVRŠNOG ZAKONA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 676 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
Više
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O MEHANIZMIMA RJEŠAVANJA POREZNIH SPOROVA U EUROPSKOJ UNIJI, drugo čitanje, P.Z.E. br. 637 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
Više
GODIŠNJE IZVJEŠĆE HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST ZA 2018. GODINU - podnositeljica: Hrvatska zaklada za znanost
Više
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O AUTORSKOM PRAVU I SRODNIM PRAVIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 674 - predlagatelj: zastupnik Ivan Pernar
Više
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O SPRJEČAVANJU SUKOBA INTERESA, prvo čitanje, P.Z. br. 673 - predlagateljica: zastupnica Snježana Sabolek
Više
PRIJEDLOG OVRŠNOG ZAKONA, prvo čitanje, P.Z. br. 672 - predlagatelj: zastupnik Damjan Vucelić
Više
PRIJEDLOG ZAKONA O NACIONALNOJ NAKNADI ZA STAROST, prvo čitanje, P.Z. br. 667 - predlagatelj: zastupnik Ivan Pernar
Više
PRIJEDLOG ZAKONA O ISPITIVANJU PORIJEKLA IMOVINE I ODUZIMANJU NEZAKONITO STEČENE IMOVINE, prvo čitanje, P.Z. br. 670 - predlagatelj: zastupnik Ivan Pernar
Više
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUZBIJANJU ZLOUPORABE DROGA, prvo čitanje, P.Z. br. 668 - predlagatelj: zastupnik Ivan Pernar
Više
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O SPRJEČAVANJU SUKOBA INTERESA, prvo čitanje, P.Z. br. 669 - predlagatelj: zastupnik Ivan Pernar
Više
GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNE KOMISIJE ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE ZA 2018. GODINU - podnositeljica: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Više
IZVJEŠĆE O RADU ODBORA ZA PREDSTAVKE I PRITUŽBE ZA 2018. GODINU - podnositelj: Odbor za predstavke i pritužbe
Više
INTERPELACIJA O RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE RADI NEČINJENJA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE U VEZI PRODULJENJA MORATORIJA NA PRODAJU ZEMLJE STRANCIMA - podnositelji: 20 zastupnika u Hrvatskome saboru
Više