Novi akti u zakonodavnoj proceduri koji još nisu uvršteni u dnevni red plenarne sjednice

PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O RODILJNIM I RODITELJSKIM POTPORAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 471 - predlagateljica: zastupnica Marija Selak Raspudić
Više
GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU AGENCIJE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2022. - podnositeljica: Agencija za zaštitu osobnih podataka
Više
PRIJEDLOG ZAKONA O MIRNOM RJEŠAVANJU SPOROVA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 469 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
Više
PRIJEDLOG ZAKONA O MEĐUNARODNOJ RAZVOJNOJ SURADNJI I HUMANITARNOJ POMOĆI, prvo čitanje, P.Z. br. 470 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
Više
IZVJEŠĆA O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE NALOGA I PREPORUKA DANIH U FINANCIJSKIM REVIZIJAMA I REVIZIJAMA UČINKOVITOSTI LOKALNIH JEDINICA - podnositelj: Državni ured za reviziju
Više
IZVJEŠĆA O OBAVLJENIM FINANCIJSKIM REVIZIJAMA PUČKIH OTVORENIH UČILIŠTA - podnositelj: Državni ured za reviziju
Više
IZVJEŠĆA O OBAVLJENIM FINANCIJSKIM REVIZIJAMA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U VLASNIŠTVU LOKALNIH JEDINICA - podnositelj: Državni ured za reviziju
Više
IZVJEŠĆA O OBAVLJENIM FINANCIJSKIM REVIZIJAMA KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA - podnositelj: Državni ured za reviziju
Više
IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI UČINKOVITOSTI PROVEDBA AKTIVNOSTI IZ PRIORITETNE OSI 7 POVEZANOST I MOBILNOST OPERATIVNOG PROGRAMA KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. - 2020. - podnositelj: Državni ured za reviziju
Više
IZVJEŠĆA O OBAVLJENIM REVIZIJAMA LOKALNIH JEDINICA - podnositelj: Državni ured za reviziju
Više
IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU ZA 2022. - podnositelj: glavni državni revizor
Više
PRIJEDLOG ODLUKE O NEDAVANJU VJERODOSTOJNOG TUMAČENJA ČLANKA 77. STAVKA 1. ZAKONA O RADU ("Narodne novine“, br. 93/14., 127/17., 98/19. i 151/22.) - predlagatelj: Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora
Više
PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O OBVEZNIM ODNOSIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 468 - predlagatelji: Klub zastupnika Socijaldemokratske partije Hrvatske i Klub zastupnika Zeleno-lijevog bloka
Više
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DOPLATKU ZA DJECU, prvo čitanje, P.Z. br. 467 - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta
Više