Potpredsjednici Hrvatskoga sabora

Prema ustavnoj odredbi Hrvatski sabor ima predsjednika i jednog ili više potpredsjednika.

Poslovnikom Hrvatskoga sabora određeno je da Sabor ima dva do pet potpredsjednika. Ako se biraju dva potpredsjednika, jedan se bira na prijedlog parlamentarne većine, a drugi na prijedlog parlamentarne manjine. Ako se bira pet potpredsjednika, tri se biraju na prijedlog parlamentarne većine, a dva na prijedlog parlamentarne manjine. Predsjednik i potpredsjednici čine Predsjedništvo Sabora.

Tijekom 11. saziva Hrvatskoga sabora, Sabor je o potpredsjednicima donosio sljedeće odluke: 

Na konstituirajućoj sjednici Hrvatskoga sabora održanoj 16. svibnja 2024. na dužnost potpredsjednika Sabora izabrani su: Željko Reiner (HDZ), Ivan Penava (DP) i Furio Radin (NZ).

Ured potpredsjednika Sabora Željka Reinera

Na konstituirajućoj sjednici Hrvatskoga sabora održanoj 16. svibnja 2024. na dužnost potpredsjednika Sabora izabran je akademik Željko Reiner (HDZ).

životopis potpredsjednika Hrvatskog sabora akademika Željka Reinera

Kontakt:

Predstojnica Ureda: Antonija Rimac Gelo
Savjetnica: Mia Vukušić Mikelić
Telefon: 01/4569 440 
Faks: 01/6303 009 
e-mail: potpredsjednik_zr@sabor.hr
e-mail: mia.vukusic@sabor.hr 

Ured potpredsjednika Sabora Ivana Penave

Na konstituirajućoj sjednici Hrvatskoga sabora održanoj 16. svibnja 2024. na dužnost potpredsjednika Sabora izabran je Ivan Penava (DP).

 

životopis potpredsjednika Hrvatskoga sabora Ivana Penave

Kontakt:

Predstojnica Ureda: Tatjana Martinović
Telefon: 01/6303 217
e-mail: potpredsjednik_IP@sabor.hr

Ured potpredsjednika Sabora Furija Radina

Na konstituirajućoj sjednici Hrvatskoga sabora održanoj 16. svibnja 2024. na dužnost potpredsjednika Sabora izabran je Furio Radin (NZ).

životopis potpredsjednika Hrvatskoga sabora Furija Radina

Kontakt:
Predstojnica Ureda: Ružica Đikić
Telefon: 01/6303 049, 4569 754
Faks: 01/6303 345
e-mail: potpredsjednik_fr@sabor.hr