Potpredsjednici Hrvatskoga sabora

Prema ustavnoj odredbi Hrvatski sabor ima predsjednika i jednog ili više potpredsjednika.

Poslovnikom Hrvatskoga sabora određeno je da Sabor ima dva do pet potpredsjednika. Ako se biraju dva potpredsjednika, jedan se bira na prijedlog parlamentarne većine, a drugi na prijedlog parlamentarne manjine. Ako se bira pet potpredsjednika, tri se biraju na prijedlog parlamentarne većine, a dva na prijedlog parlamentarne manjine. Predsjednik i potpredsjednici čine Predsjedništvo Sabora.

Tijekom 9. saziva Hrvatskoga sabora, Sabor je o predsjednicima i potpredsjednicima donosio sljedeće odluke: 

- Na konstituirajućoj sjednici Hrvatskoga sabora održanoj 14. listopada 2016. na dužnost potpredsjednika Sabora izabrani su Milijan Brkić (HDZ), Gordan Jandroković (HDZ), Željko Reiner (HDZ), Milanka Opačić (SDP) i Ivan Vrdoljak (HNS).

- Hrvatski sabor 5. svibnja 2017. donio je odluku o izboru Gordana Jandrokovića na dužnost predsjednika Hrvatskoga sabora te odluku o njegovu razrješenju s dužnosti potpredsjednika Sabora.

- Hrvatski sabor na 4. sjednici 19. lipnja 2017. donio je odluku o prestanku zastupničkog mandata zastupnika Ivana Vrdoljaka čime je prestala i njegova dužnost potpredsjednika Sabora.

- Hrvatski sabor na 4. sjednici 19. lipnja 2017. donio je odluku o izboru nezavisnog zastupnika Furia Radina na dužnost potpredsjednika Hrvatskoga sabora. 

- Hrvatski sabor na 4. sjednici 30. lipnja 2017. donio je odluku o razrješenju zastupnice Milanke Opačić s dužnosti potpredsjednice Hrvatskoga sabora.

- Hrvatski sabor na 4. sjednici 30. lipnja 2017. donio je odluke o izboru zastupnika Bože Petrova (MOST) i zastupnika Siniše Hajdaša Dončića (SDP) na dužnost potpredsjednika Hrvatskoga sabora.

- Hrvatski sabor na 16. sjednici 19. ožujka 2020. donio je odluke o razrješenju potpredsjednika Hrvatskoga sabora Milijana Brkića i imenovanju potpredsjednika Hrvatskoga sabora Ante Sanadera

Ured Željka Reinera

Na konstituirajućoj sjednici Hrvatskoga sabora 14. listopada 2016. na dužnost potpredsjednika Sabora izabran je akademik Željko Reiner, zastupnik, član Hrvatske demokratske zajednice. 

Životopis potpredsjednika Hrvatskoga sabora Željka Reinera


Ured potpredsjednika Sabora
Predstojnica Ureda: Antonija Rimac Gelo
Savjetnica: Mia Vukušić Mikelić
Telefon: 01/4569 440 
Faks: 01/6303 009 
e-mail: potpredsjednik_zr@sabor.hr
e-mail: mia.vukusic@sabor.hr

Ured Ante Sanadera

Hrvatski sabor na 16. sjednici 19. ožujka 2020. donio je odluku o izboru zastupnika Ante Sanadera, člana Hrvatske demokratske zajednice, na dužnost potpredsjednika Hrvatskoga sabora. 

Životopis potpredsjednika Hrvatskoga sabora Ante Sanadera 

Ured potpredsjednika Sabora
Predstojnica Ureda: Tatjana Martinović
Telefon: 01/6303-217
Faks: 01/6303-893
e-mail: potpredsjednik_as@sabor.hr
e-mail: tatjana.martinovic@sabor.hr

Ured Furia Radina

Hrvatski sabor na 4. sjednici 19. lipnja 2017. donio je odluku o izboru nezavisnog zastupnika Furia Radina na dužnost potpredsjednika Hrvatskoga sabora. 


Životopis potpredsjednika Hrvatskoga sabora Furia Radina 

Ured potpredsjednika Sabora
Predstojnica Ureda: Ružica Đikić
Viša stručna tajnica Jasna Sorić
Telefon: 01/6303 049
Faks: 01/6303 345
e-mail: potpredsjednik_fr@sabor.hr 

Ured Bože Petrova

Na 4. sjednici Hrvatskoga sabora 30. lipnja 2017. na dužnost potpredsjednika Hrvatskoga sabora izabran je zastupnik Božo Petrov, član stranke Most nezavisnih lista. 

Životopis potpredsjednika Hrvatskoga sabora Bože Petrova

Ured potpredsjednika Sabora 
Predstojnik Ureda: Domagoj Peranić
Telefon: 01/4569-419
Faks: 01/6303-514
e-mail: bozo.petrov@sabor.hr

Ured Siniše Hajdaša Dončića

Na 4. sjednici Hrvatskoga sabora 30. lipnja 2017. na dužnost potpredsjednika Hrvatskoga sabora izabran je zastupnik Siniša Hajdaš Dončić, član Socijaldemokratske partije Hrvatske.

Životopis potpredsjednika Hrvatskoga sabora Siniše Hajdaša Dončića

Ured potpredsjednika Sabora 
Predstojnik Ureda: Dalibor Prevendar
Viša stručna tajnica Nada First
Telefon: 01/4569 450
Faks: 01/6303 877
e-mail: nada.first@sabor.hr