Potpredsjednici Hrvatskoga sabora

Prema ustavnoj odredbi Hrvatski sabor ima predsjednika i jednog ili više potpredsjednika.

Poslovnikom Hrvatskoga sabora određeno je da Sabor ima dva do pet potpredsjednika. Ako se biraju dva potpredsjednika, jedan se bira na prijedlog parlamentarne većine, a drugi na prijedlog parlamentarne manjine. Ako se bira pet potpredsjednika, tri se biraju na prijedlog parlamentarne većine, a dva na prijedlog parlamentarne manjine. Predsjednik i potpredsjednici čine Predsjedništvo Sabora.

Tijekom 11. saziva Hrvatskoga sabora, Sabor je o potpredsjednicima donosio sljedeće odluke: 

Na konstituirajućoj sjednici Hrvatskoga sabora održanoj 16. svibnja 2024. na dužnost potpredsjednika Sabora izabrani su: Željko Reiner (HDZ), Ivan Penava (DP) i Furio Radin (NZ).

Na radnom dijelu konstituirajuće sjednice Hrvatskoga sabora održane 24. svibnja 2024. na dužnost potpredsjednika Sabora izabrani su: Sabina Glasovac (SDP) i Siniša Hajdaš Dončić (SDP).

Ured potpredsjednika Sabora Željka Reinera

Na konstituirajućoj sjednici Hrvatskoga sabora održanoj 16. svibnja 2024. na dužnost potpredsjednika Sabora izabran je akademik Željko Reiner (HDZ).

životopis potpredsjednika Hrvatskog sabora akademika Željka Reinera

Kontakt:

Predstojnica Ureda: Antonija Rimac Gelo
Savjetnica: Mia Vukušić Mikelić
Telefon: 01/4569 440 
e-mail: potpredsjednik_zr@sabor.hr
e-mail: mia.vukusic@sabor.hr 

Ured potpredsjednika Sabora Ivana Penave

Na konstituirajućoj sjednici Hrvatskoga sabora održanoj 16. svibnja 2024. na dužnost potpredsjednika Sabora izabran je Ivan Penava (DP).

životopis potpredsjednika Hrvatskoga sabora Ivana Penave

Kontakt:

Predstojnik Ureda: Darko Matanić
Telefon: 01/6303 217
e-mail: potpredsjednik_ip@sabor.hr

Ured potpredsjednika Sabora Furija Radina

Na konstituirajućoj sjednici Hrvatskoga sabora održanoj 16. svibnja 2024. na dužnost potpredsjednika Sabora izabran je Furio Radin (NZ).

životopis potpredsjednika Hrvatskoga sabora Furija Radina

Kontakt:

Predstojnica Ureda: Ružica Đikić
Telefon: 01/6303 049, 4569 754
e-mail: potpredsjednik_fr@sabor.hr

Ured potpredsjednice Sabora Sabine Glasovac

Na radnom dijelu konstituirajuće sjednice Hrvatskoga sabora održane 24. svibnja 2024. na dužnost potpredsjednice Sabora izabrana je Sabina Glasovac (SDP).

životopis potpredsjednice Hrvatskoga sabora Sabine Glasovac

Kontakt:

Predstojnica Ureda: Martina Gradiška
Telefon: 01/4569 450 
e-mail: potpredsjednica_sg@sabor.hr

Ured potpredsjednika Sabora Siniše Hajdaša Dončića

Na radnom dijelu konstituirajuće sjednice Hrvatskoga sabora održane 24. svibnja 2024. na dužnost potpredsjednika Sabora izabran je Siniša Hajdaš Dončić (SDP).

životopis potpredsjednika Hrvatskoga sabora Siniše Hajdaša Dončića

Kontakt:

Predstojnik Ureda: Dalibor Prevendar
Savjetnica: Ivana Jozić
Telefon: 01/ 4569 328
e-mail: potpredsjednik_shd@sabor.hr