Služba za građane

Služba za građane obavlja poslove izravnih kontakata s građanima s ciljem afirmiranja otvorenosti i dostupnosti Hrvatskoga sabora, priprema odgovore na upite građana o radu Sabora i parlamentarnoj proceduri, priprema i objavljuje glasilo Sabora te priprema stalne i povremene tiskane publikacije o radu Sabora, organizira posjete građana radi razgledavanja zgrade Sabora, odnosno prisustvovanja plenarnom zasjedanju Hrvatskoga sabora, provodi program volontiranja u Hrvatskome saboru, surađuje sa školama u provedbi nastavnog programa Građanskog odgoja i obrazovanja.

Posjeti Saboru

Posjeti Saboru organiziraju se od ponedjeljka do petka u vremenu od 10 do 15 sati. Tijekom posjeta posjetitelji prolaze kroz predvorje saborske zgrade i dio protokolarnih prostora, a s galerije mogu pogledati Veliku vijećnicu ili nazočiti plenarnoj sjednici.

Edukativni centar

Edukativni programi Službe za građane rezultat su višegodišnjeg iskustva u radu s učenicima i nastojanja da im se približi Hrvatski sabor i predstavi njegov rad. Temelje se na suradnji s obrazovnim institucijama i prilagođeni su različitim ciljnim skupinama i njihovim potrebama.

Programi

Služba za građane Hrvatskoga sabora, među ostalim aktivnostima, provodi i dva programa za čije je sadržaje do sada iskazano veliko zanimanje građana.

To su programi:

- Dan otvorenih vrata Hrvatskoga sabora koji se provodi uz obilježavanje 30. svibnja - Dana Hrvatskoga sabora te

- Volontiram u Hrvatskome saboru, program za studente završnih godina studija prava i politologije.

- Smotre