Službenik za zaštitu osobnih podataka

Službenica za zaštitu osobnih podataka:
Mirna Matković, magistra prava
Telefon: 01/6303 781
e-mail: szop@sabor.hr