Pristigle kandidature sukladno Javnom pozivu Odbora za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora za podnošenje prijave kandidata za izbor predsjednika Povjerenstva za fiskalnu politiku (29. rujna 2021.)