Utvrđivanje liste kandidata za izbor člana Nadzornog odbora HRT-a (18. travnja 2018.)


Odbor za informiranje, informatizaciju i medije razmotrio je na 17. sjednici, održanoj 18. travnja 2018. godine sve kandidature zaprimljene na natječaj za izbor člana Nadzornog odbora HRT-a, objavljen 9. ožujka 2018. godine u ”Narodnim novinama” i na mrežnim stranicama Hrvatskog sabora i Hrvatske radiotelevizije, te je utvrdio da od 9 zaprimljenih kandidatura, njih 3 ispunjavaju uvjete iz natječaja. Nepravovaljane su kandidature mr.sc. Borisa Sruka, dr.sc. Antuna Paveškovića, mr.sc. Višnje Fortune, doc.dr.sc. Marka Ivkošića i Ive Orlović jer ne ispunjavaju uvjete iz natječaja, te kandidatura Anite Šimić-Bitunjac koja je zaprimljena nakon isteka roka iz natječaja. 

Nakon provedene rasprave Odbor je većinom glasova ( s 9 glasova ”ZA” i 1 ”SUZDRŽANIM” glasom) donio sljedeći 

Z A K L J U Č A K

Uvjete za izbor člana Nadzornog odbora HRT-a propisane natječajem ispunjavaju sljedeći kandidati:

1. Ljiljana Očko-Marković
2. dr.sc. Antonija Petričušić
3. Tomislav Radić

 

PREDSJEDNIK ODBORA
dr.sc. Andrija Mikulić