Savjetovanja s javnošću

Na temelju odredbi članka 11., a u vezi s člankom 10., stavkom 1, točkom 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/2013., 85/2015. i 69/2022.) Hrvatski sabor obavještava javnost o nacrtima akata u postupku njihova donošenja kojima su predlagatelji saborski zastupnici, radna tijela te klubovi zastupnika sa svrhom savjetovanja s javnošću.