Posjeti Hrvatskome saboru

dan+otvorenih+vrata+01.jpg

Posjeti Saboru organiziraju se od ponedjeljka do petka u vremenu od 9.00 do 16.00 sati. Tijekom posjeta Saboru posjetitelji prolaze kroz predvorje saborske zgrade i dio protokolarnih prostora, a sa galerije za posjetitelje u Sabornici mogu nazočiti sjednici Sabora.

Najčešće su to edukativni posjeti učenika osnovnih i srednjih škola koji u izvanučioničnoj/terenskoj nastavi u sklopu predmetnih kurikuluma posjećuju sa svojim nastavnicima Hrvatski sabor, ili pak edukativni posjeti studenata raznih studijskih programa koji u sklopu izvanučionične/terenske nastave iz pojedinih kolegija posjećuju Hrvatski sabor sa svojim nastavnicima.

Posjeti su omogućeni i najširem građanstvu, koje ili u organiziranim grupama (npr. razne udruge građana) ili pak pojedinačno posjećuju Hrvatski sabor uz prethodnu najavu, a omogućeno im je da uz stručno vodstvo obiđu protokolarne prostore u Saboru te Sabornicu uz mogućnost prisustvovanja sjednici Sabora.

 

Edukativni posjeti učenika/studenata

Kada su u pitanju edukativni posjeti učenika osnovnih i srednjih škola, kao i studenata, oni uz razgledavanje Sabora uz stručno vodstvo uključuju i predavanja koja drže predavači Službe za građane na kojima se učenici/studenti upoznaju s osnovnim činjenicama iz povijesti Sabora, s ulogom Sabora u vjekovnoj borbi hrvatskoga naroda za stvaranje samostalne države i u očuvanju hrvatskoga jezika, ustrojstvom državne vlasti, unutarnjim ustrojem i načinom rada Sabora, postupkom donošenja zakona i drugih akata Sabora, te s ulogom i funkcioniranjem Sabora kao nacionalnog parlamenta države članice EU, odnosno pojasnit će im se pojmovi kao što su: ustav, zakon, zakonodavni postupak, radno tijelo, klub zastupnika, sjednica Sabora, i dr., prilagođeno pojedinim učeničkim/studentskim skupinama i u dogovoru s predmetnim nastavnikom osnovne škole, srednje škole ili pak nastavnikom koji vodi studente u posjet Saboru. Teme predavanja prate predmetne kurikulume u sklopu kojih učenici posjećuju Sabor u izvanučioničnoj/terenskoj nastavi ili pak nastavne sadržaje pojedinih kolegija raznih studijskih programa visokih učilišta koja u sklopu terenske/izvanučionične nastave posjećuju Sabor. 

Na obrascu za prijavu posjeta za učenike srednjih škola i fakulteta, nastavnik može navesti određenu temu koja posebno zanima učenike/studente i o kojoj žele čuti nešto više u sklopu predavanja koje organizira Služba za građane, kad su u pitanju edukativni posjeti Saboru učenika i studenata.

Edukativni posjeti uključuju i nazočnost učenika i studenata sjednici Sabora sa galerije za posjetitelje u Sabornici, kao i mogućnost susreta i razgovora sa zastupnicima.

Što će učenici/studenti vidjeti i čuti u Saboru izloženo je u sažetom prikazu u Programu za posjetitelje.

 

Posjeti građana

Pojedinačni posjeti građana odnosno posjeti grupa građana (npr. udruga građana) u pravilu ne uključuju predavanja koja drže predavači Službe za građane kao ni susrete sa zastupnicima, već samo obilazak Sabora uz stručno vodstvo te nazočnost sjednici Sabora sa galerije za posjetitelje u Sabornici.

 

Najava posjeta

Posjet pojedinaca ili grupe građana/učenika/studenata prethodno se dogovara sa Službom za građane temeljem slobodnih mjesta u kalendaru posjeta.

Posjet pojedinaca ili grupe građana/učenika/studenata moguće je najaviti telefonom na brojeve: 01/4569-607, 01/4569-130, 01/4569-727 ili elektroničkom poštom na adresu: posjeti@sabor.hr .

Telefonskom najavom odmah ćete doznati je li traženi termin posjeta slobodan i predbilježiti se ili dogovoriti neki drugi termin posjeta.

Molimo škole/visoka učilišta da termine posjeta svojih učenika/studenata dogovaraju sa Službom za građane izravno, bez posredovanja turističkih agencija.

Molimo osnovne škole da termine posjeta svojih učenika planiraju ponedjeljkom ili utorkom.

 

Dostava osobnih podataka

Najkasnije 5 dana prije dogovorenog termina posjeta Saboru, posjetitelji trebaju Službi za građane dostaviti osobne podatke - ispunjen obrazac za prijavu posjeta.

 

Susreti sa zastupnicima 

O želji posjetitelja - isključivo kad je u pitanju edukativni posjet učenika/studenata - za susretom i razgovorom sa zastupnicima, Služba za građane obavještava klubove zastupnika i nezavisne zastupnike, a zastupnici se odazivaju ovisno o svojim mogućnostima i raspoloživom vremenu u zakazanom terminu.

Ako niste sigurni tko su zastupnici iz Vaše izborne jedinice, te informacije možete pronaći u evidenciji aktualnih zastupničkih mandata prema izbornim jedinicama u Republici Hrvatskoj.

Tko je moj zastupnik?

Svoje dojmove o posjetu Hrvatskome saboru podijelite sa nama u Knjizi dojmova na adresi: knjiga-dojmova@sabor.hr.