Statistički pokazatelji

U rubrikama su prikazani statistički pokazatelji o aktualnoj zastupničkoj strukturi prema raspodjeli mandata, obrazovnoj strukturi, zastupljenosti spolova i dobi. Podaci se odnose na aktivne zastupničke mandate, a osvježavaju se isključivo na temelju službenih očitovanja koje zastupnici - sukladno odredbama Poslovnika Hrvatskoga sabora - u pisanom obliku dostavljaju Tajništvu Hrvatskoga sabora. 

Raspodjela mandata

Stranka

Broj zastupnika

Od toga

Udio u ukupnom broju

Manjine

Dijaspora

%

HDZ

62

 

3

41,1

SDP

33

 

 

21,9

Nezavisni

12

5

 

7,9

Domovinski

9

 

 

6,0

Most

6

 

 

4,0

Možemo

4

 

 

2,6

Suverenisti

4

 

 

2,6

IDS

3

 

 

2,0

SDSS

3

3

 

2,0

HSS

2

 

 

1,3

HSLS

2

 

 

1,3

Blok

1

 

 

0,7

Centar

1

 

 

0,7

Fokus

1

 

 

0,7

GLAS

1

 

 

0,7

HDS

1

 

 

0,7

HNS

1

 

 

0,7

HSU

1

 

 

0,7

Nova ljevica

1

 

 

0,7

Reformisti

1

 

 

0,7

Radnička fronta

1

 

 

0,7

SsIP

1

 

 

0,7

UKUPNO:

151

8

3

100

Izvori podataka i obrada: Web redakcija, 16. ožujka 2021.

 

mandati

Obrazovna struktura

Stručna sprema

Muškaraca

Žena

Ukupno

%

visoka

viša

srednja

UKUPNO

77

39

116

76,8

15

3

18

11,9

12

5

17

11,3

104

47

151

100

Izvori podataka i obrada: Web redakcija, 16. ožujka 2021.

 

obrazovna

 

Od 116 zastupnika s visokom stručnom spremom

Muškaraca

Žena

Ukupno

% u ukupnom broju zastupnika

akademika

1

0

1

0,7

doktora

14

5

19

12,6

magistara

5

3

8

5,3

sveučilišnih specijalista

2

3

5

3,3

UKUPNO

22

11

33

21,9

Izvori podataka i obrada: Web redakcija, 16. ožujka 2021. 

 

Zastupljenost spolova

Stranka

Zastupnici

Zastupnice

Ukupno

HDZ

47

15

62

SDP

17

16

33

NZ

8

4

12

Domovinski

7

2

9

Most

6

0

6

Možemo

3

1

4

Suverenisti

4

0

4

IDS

2

1

3

SDSS

1

2

3

HSLS

2

0

2

HSS

2

0

2

BLOK

1

0

1

Centar

0

1

1

Fokus

1

0

1

GLAS

0

1

1

HDS

1

0

1

HNS

1

0

1

HSU

1

0

1

Nova ljevica

0

1

1

Radnička fronta

0

1

1

Reformisti

0

1

1

SsIP

0

1

1

Ukupno:

104

47

151

Izvori podataka i obrada: Web redakcija, 16. ožujka 2021.

 

spol

Dobne skupine

Dobna skupina

Zastupnici

Zastupnice

Ukupno

do 30 godina

0

0

0

31 do 40 godina

22

12

34

41 do 50 godina

32

20

52

51 do 60 godina

32

10

42

61 do 70 godina

16

4

20

71 godina i više

2

1

3

Ukupno:

104

47

151

Izvori podataka i obrada: Web redakcija, 16. ožujka 2021. 

 

Akronimi parlamentarnih stranaka i nezavisnih zastupnika u 10. sazivu

Blok za Hrvatsku

Blok

Centar

Centar

Domovinski pokret Miroslava Škore

Domovinski pokret

Fokus

Fokus

Građansko-liberalni savez

GLAS

Hrvatska demokratska zajednica

HDZ

Hrvatska demokršćanska stranka

HDS

Hrvatska narodna stranka – liberalni demokrati

HNS

Hrvatska seljačka stranka

HSS

Hrvatska socijalno-liberalna stranka

HSLS

Hrvatska stranka umirovljenika

HSU

Hrvatski suverenisti

Hrvatski suverenisti

Istarski demokratski sabor

IDS

Most

Most

Možemo! – Politička platforma

Možemo!

Narodna stranka – Reformisti

Reformisti

Nezavisni zastupnici

NZ

Nova ljevica

NL

Radnička fronta

RF

Samostalna demokratska srpska stranka

SDSS

Socijaldemokratska partija Hrvatske

SDP

Stranka s Imenom i Prezimenom

SsIP