Statistički pokazatelji

U rubrikama su prikazani statistički pokazatelji o aktualnoj zastupničkoj strukturi prema raspodjeli mandata, obrazovnoj strukturi, zastupljenosti spolova i dobi. Podaci se odnose na aktivne zastupničke mandate, a osvježavaju se isključivo na temelju službenih očitovanja koje zastupnici - sukladno odredbama Poslovnika Hrvatskoga sabora - u pisanom obliku dostavljaju Tajništvu Hrvatskoga sabora.