Zastupnici 9. saziva Hrvatskoga sabora

U rubrikama su prikazani statistički pokazatelji o aktualnoj zastupničkoj strukturi prema:

Raspodjela mandata

Stranka

Broj zastupnika

Od toga

UKUPNO

Manjine

Dijaspora

N

%

HDZ

55

 

2

55

36,4

SDP

29

 

 

29

19,2

Nezavisni

21

5

1

21

13,9

Most

10

 

 

10

6,6

HSS

4

 

 

4

2,6

HNS

4

 

 

4

2,6

GLAS

4

 

 

4

2,6

IDS

3

 

 

3

2,0

SDSS

3

3

 

3

2,0

BM 365

3

 

 

3

2,0

Živi zid

2

 

 

2

1,3

NHR

2

   

2

1,3

HDS

2

 

 

2

1,3

PH

1

 

 

1

0,7

Demokrati

1

   

1

0,7

HRAST

1

 

 

1

0,7

HSLS

1

 

 

1

0,7

HSU

1

 

 

1

0,7

HDSSB

1

 

 

1

0,7

NLM

1

 

 

1

0,7

Reformisti

1

 

 

1

0,7

SNAGA

1

 

 

1

0,7

UKUPNO:

151

8

3

151

100

Izvori podataka i obrada: Web redakcija, 12. srpnja 2019.

 

mandati

Obrazovna struktura

Stručna sprema

Muškaraca

Žena

Ukupno

%

visoka

viša

srednja

UKUPNO

87

28

115

76,2

17

2

19

12,6

15

2

17

11,3

119

32

151

100

Izvori podataka i obrada: Web redakcija, 12. srpnja 2019.

 

obrazovna

 

Od 115 zastupnika s visokom stručnom spremom

Muškaraca

Žena

Ukupno

% u ukupnom broju zastupnika

akademika

1

0

1

0,7

doktora

19

5

24

15,9

magistara

2

0

2

1,3

sveučilišnih specijalista

4

1

5

3,3

UKUPNO

26

6

32

21,2

Izvori podataka i obrada: Web redakcija, 12. srpnja 2019.

 

Zastupljenost spolova

Stranka

Zastupnika

Zastupnica

Ukupno

HDZ

42

13

55

SDP

26

3

29

Nezavisni 

18

3

21

Most 

7

3

10

HNS

2

2

4

HSS

3

1

4

GLAS

1

3

4

IDS

3

0

3

SDSS

2

1

3

BM 365

2

1

3

Živi zid

1

1

2

HDS

2

0

2

NHR

1

1

2

Demokrati

1

0

1

HRAST

1

0

1

HSLS

1

0

1

HSU

1

0

1

HDSSB

1

0

1

NLM

1

0

1

PH

1

0

1

Reformisti

1

0

1

SNAGA

1

0

1

Ukupno

119

32

151

Izvori podataka i obrada: Web redakcija, 12. srpnja 2019.

 

spolovi

spolovi

 

Dobne skupine

Dobna skupina

Zastupnici

Zastupnice

Ukupno

do 30 godina

1

0

1

31 do 40 godina

21

6

27

41 do 50 godina

36

12

48

51 do 60 godina

40

12

52

61 do 70 godina

18

2

20

71 godina i više

3

0

3

Ukupno:

119

32

151

Izvori podataka i obrada: Web redakcija, 12. srpnja 2019.

 

dob

 


Podaci se odnose na aktivne zastupničke mandate, a osvježavaju se trenutačno, pri svakoj izmjeni u strukturi mandata.

Akronimi parlamentarnih stranaka i nezavisnih zastupnika u 9. sazivu

BM 365

Bandić Milan 365 - Stranka rada i solidarnosti

Demokrati

Demokrati

GLAS

Građansko-liberalni savez

HDS

Hrvatska demokršćanska stranka

HDSSB

Hrvatski demokratski savez Slavonije i Baranje

HDZ

Hrvatska demokratska zajednica

HNS

Hrvatska narodna stranka - liberalni demokrati

HRAST

HRAST - Pokret za uspješnu Hrvatsku

HSLS

Hrvatska socijalno-liberalna stranka

HSS

Hrvatska seljačka stranka

HSU

Hrvatska stranka umirovljenika

IDS

Istarski demokratski sabor

Most

Most nezavisnih lista

NHR

Neovisni za Hrvatsku

NLM

Nezavisna lista mladih

NZ

Nezavisni

PH

Promijenimo Hrvatsku

Reformisti

Narodna stranka - Reformisti

SDP

Socijaldemokratska partija Hrvatske

SDSS

Samostalna demokratska srpska stranka

SNAGA

Snaga - stranka narodnog i građanskog aktivizma

Živi zid

Živi zid