Usluge

Knjižnica korisnicima nudi mogućnost korištenja i posudbe knjižnične građe, raznovrsne informacijske usluge, pristup i pretraživanje knjižničnog kataloga i baza podataka, izdaje publikacije te daje poduku za korištenje i pretraživanje mrežnih izvora informacija. 

Posudba
Prema Pravilniku o radu Knjižnice Hrvatskoga sabora korisnici mogu istodobno posuditi najviše 3 knjige, na rok od 30 dana. Građa iz specijalne zbirke, priručne zbirke te časopisi i službene publikacije se ne posuđuju. 

Informacijske usluge
Informacijska djelatnost Knjižnice obuhvaća prikupljanje i distribuciju znanstvenih i stručnih informacija te uključuje pronalaženje, ocjenu, odabir i vrednovanje izvora informacija. Sukladno tome, informacijski stručnjaci Knjižnice korisnicima pružaju raznovrsne informacijske usluge, koje između ostaloga, uključuju:
- pružanje faktografskih informacija 
- tematska pretraživanja 
- obavljanje selekcije i verifikacije informacija 
- komparativna istraživanja vezana uz zakonodavstvo 
- odgovore na različite upite zastupnika povezane s njihovim parlamentarnim dužnostima

Katalozi i baze podataka
Knjižnica izrađuje, održava i razvija knjižničnu bazu podataka, omogućava pristup i pretraživanje javno dostupnih baza podataka te organizira, po potrebi, poduku korisnika za pretraživanje online kataloga Knjižnice i ostalih dostupnih baza podataka.

Katalozi na listićima
Katalozi na listićima omogućavaju pretraživanje abecednog, matičnog, mjesnog i predmetnog kataloga Knjižnice koji sadrže zapise o knjižničnoj građi fonda od početka djelovanja Knjižnice do 2000. godine. Prvi katalog Knjižnice pod nazivom “Popis knjiga knjižnice Sabora Kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalmacije“ tiskan je 1905. godine i sadrži 747 bibliografskih jedinici iz fonda Knjižnice. 

Online katalog
Online katalog Knjižnice sadrži sve novonabavljene knjige od 1990. godine do danas, značajan dio zbirke službenih publikacija i tekuće naslove hrvatskih i stranih časopisa. Katalog se pretražuje prema autoru, naslovu, riječima iz naslova i predmetnim odrednicama. Knjižnična građa se od 2000. godine sadržajno obrađuje pomoću Pojmovnika Eurovoc. Eurovoc je multidisciplinarni, višejezični pojmovnik Europske unije. Kao strukturirani i kontrolirani popis naziva svih važnih pojmova koji se javljaju u dokumentima EU-a pokriva 21 područje s 127 potpodručja iz djelatnosti Europske unije. 

Baze podataka
IUS-INFO - portal s pravnim sadržajem dostupan za pretraživanje sa svih računala u Hrvatskome saboru
Hrčak - portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske
DOAJ - directory of open access journals