Javnost rada Hrvatskoga sabora

Pregled troškova rada zastupnika u razdoblju od 1. siječnja do 14. ožujka 2024.

Hrvatski sabor redovno, dvaput godišnje, objavljuje polugodišnje troškove rada zastupnika nastale u sklopu obavljanja njihovih službenih dužnosti te u skladu s nadležnim propisima. Prikaz troškova odnosi se na razdoblje od 1. siječnja do 14. ožujka 2024.
Više

Pregled rada Službe za građane u 10. sazivu Hrvatskoga sabora

Od svibnja 2022. ponovno su omogućeni posjeti građana Saboru. Najbrojniji posjetitelji bili su učenici srednjih škola, njih 11.527, učenici osnovnih škola, njih 10.959 te 1.613 studenata hrvatskih i inozemnih sveučilišta. Uz 24.099 učenika i studenata, Sabor je posjetilo još 4.026 osoba u okviru posjeta udruga građana, pojedinačnih posjeta ili pak službenih posjeta saborskim dužnosnicima i radnim tijelima Sabora. 
Više

Pregled međunarodnih aktivnosti zastupnika Hrvatskoga sabora u 10. sazivu

Zastupnici 10. saziva Hrvatskoga sabora održali su 1212 sastanaka među kojima je 720 bilateralnih, 480 sastanaka u okviru multilateralne suradnje, a sudjelovali su i u 12 promatranja predsjedničkih i parlamentarnih izbora. 
Više

Pregled europskih poslova u 10. sazivu Hrvatskoga sabora

U 10. sazivu Sabor je nastavio sudjelovati u europskom zakonodavnom procesu u skladu sa Zakonom o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske i svojim Poslovnikom, kao i na temelju ovlasti nacionalnih parlamenata koje proizlaze iz odredbi prava Europske unije.
Više

Pregled sjednica radnih tijela u 10. sazivu (od 22. srpnja 2020. do 14. ožujka 2024.) i pregled sjednica radnih tijela 21. sjednice (od 15. siječnja do 14. ožujka 2024.)

Od početka 10. saziva Hrvatskoga sabora do njegova raspuštanja, u razdoblju od 22. srpnja 2020. do 14. ožujka 2024. radna tijela su, uključujući Nacionalno vijeće za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije, održala ukupno 1685 sjednica, od čega 1469 redovnih i 216 tematskih sjednica.
Više

Pregled rada Hrvatskoga sabora u 10. sazivu – od 15. siječnja do 14. ožujka 2024.

Hrvatski sabor je u razdoblju od 15. siječnja  do 14. ožujka 2024. donio je 43 zakona, od kojih je 11 usklađeno sa zakonodavstvom Europske unije. Po redovnom postupku donesena su 35 zakona, a po hitnom postupku njih 8. Osim toga, doneseno, prihvaćeno ili primljeno na znanje je: 27 odluka, 10 izvješća te po jedan plan, mišljenje i strategija. Tijekom plenarnih rasprava zastupnici su se za riječ javili više od 3560 puta.
Više