Javnost rada Hrvatskoga sabora

Posjećenost saborskih internetskih stranica od 1. siječnja do 31. prosinca 2021.

U skladu s dugogodišnjim trendovima posjećenosti, i 2021. godine posjetitelji saborskih stranica, nakon aktualnosti, najviše traže informacije o plenarnom radu Sabora te o zastupničkoj strukturi. U kategoriji plenarnog rada Sabora, nakon pregleda dnevnog reda aktualne plenarne sjednice, posjetitelji se informiraju o novim aktima u zakonodavnoj proceduri koji još nisu uvršteni u dnevni red (41 tisuća pregleda), pregledaju kronologiju rasprava tekuće plenarne sjednice (36 tisuća), pretraže dnevne redove zaključenih sjednica (32 tisuće), pretraže rubriku zapisnika plenarnih sjednica (7 tisuća) te rubriku aktualnih prijepodneva (5 tisuća), a često pregledaju i popis akata koji su Saboru dostavljeni sa svrhom informiranja (3 tisuće). 
Više

Pregled međunarodnih aktivnosti zastupnika u 2021. godini

Tijekom 2021. zastupnici su sudjelovali u svim oblicima redovite međuparlamentarne suradnje u okviru koje su održali 332 sastanka. U tom broju održano je 167 bilateralnih sastanaka te sudjelovanje zastupnika u 165 aktivnosti u okviru multilateralne suradnje uključujući i međuparlamentarnu suradnju u okviru Europske unije. 
Više

Pregled rada Hrvatskoga sabora u 10. sazivu

U 10. sazivu, koji je započeo 22. srpnja 2020. pa do 15. prosinca 2021. godine, Hrvatski sabor održao je ukupno 9 sjednica, od kojih 2 izvanredne, a na kojima je raspravljeno 447 točaka dnevnog reda.
Više

Pregled sjednica radnih tijela u 10. sazivu – od 15. rujna do 15. prosinca 2021.

Radna tijela od 15. rujna do 15. prosinca 2021. godine održala su 182 sjednice među kojima je bilo 159 redovnih, 14 elektroničkih i 23 tematske sjednice. Najveći broj sjednica održao je Odbor za financije i državni proračun te Odbor za poljoprivredu (14), a slijedi Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku te Odbor za zakonodavstvo (13). Najveći broj tematskih sjednica održao je Odbor za poljoprivredu (7).  
Više

Pregled troškova rada zastupnika u razdoblju od 1. siječnja do 21. prosinca 2021.

Hrvatski sabor redovno, dvaput godišnje, objavljuje polugodišnje troškove rada zastupnika nastale u sklopu obavljanja njihovih službenih dužnosti te u skladu s nadležnim propisima. Prikaz troškova odnosi se na razdoblje od 1. siječnja do 21. prosinca 2021. godine.
Više

Godišnje izvješće o radu Službe za građane za razdoblje od siječnja do prosinca 2021.

Služba za građane je tijekom ovog izvještajnog razdoblja realizirala pet edukativnih projekata o Hrvatskome saboru za učenike osnovnih i srednjih škola temeljem objavljenih poziva na mrežnim stranicama Sabora, a koji su se održali tijekom proljeća 2021. godine.
Više