Javnost rada Hrvatskoga sabora

Posjećenost saborskih internetskih stranica od 1. siječnja do 17. srpnja 2022.

Internetske stranice Hrvatskoga sabora od 1. siječnja do 17. srpnja 2022. godine zabilježile su nešto više od milijun sedamsto osamdeset sedam tisuća pregleda, a u tome je broju bilo približno 876 tisuća jedinstvenih pregleda stranica. Jedinstvenih korisnika bilo je nešto više od 230 tisuća. Oni su učinili približno 457 tisuća jedinstvenih posjeta.
Više

Pregled troškova rada zastupnika u razdoblju od 1. siječnja do 15. srpnja 2022.

Hrvatski sabor redovno, dvaput godišnje, objavljuje polugodišnje troškove rada zastupnika nastale u sklopu obavljanja njihovih službenih dužnosti te u skladu s nadležnim propisima. Prikaz troškova odnosi se na razdoblje od 1. siječnja do 15. srpnja 2022. godine.
Više

Pregled rada Hrvatskoga sabora u 10. sazivu

U 10. sazivu koji je započeo 22. srpnja 2020.,  pa do završetka 11. sjednice 15. srpnja 2022. Hrvatski sabor je održao jedanaest redovnih plenarnih sjednica na kojima je raspravljeno 650 točaka dnevnog reda.
Više

Pregled sjednica radnih tijela od 19. siječnja do 15. srpnja 2022.

U razdoblju od 19. siječnja do početka ljetne stanke 15. srpnja radna tijela u Hrvatskome saboru, uključujući Nacionalno vijeće za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije, održala su 291 sjednicu od čega 240 redovnih, 28 elektroničkih i 51 tematsku sjednicu. Najveći broj sjednica održao je Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku (28) iza kojeg slijede Odbor za poljoprivredu (25) i Odbor za zakonodavstvo (25). Najveći broj tematskih sjednica održao je Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku i Odbor za poljoprivredu (10).
Više

Pregled aktivnosti zastupnika u okviru međuparlamentarne suradnje od 1. siječnja do 15. srpnja 2022.

Zastupnici 10. saziva Hrvatskoga sabora u razdoblju od 1. siječnja do 15. srpnja 2022. godine aktivno su sudjelovali u svim oblicima redovite međuparlamentarne suradnje kao i na izvanredno održanim sastancima. Održano je ukupno 215 sastanaka, od čega 106 bilateralnih te 109 sastanaka u okviru multilateralne suradnje.
Više

Polugodišnje izvješće o radu Službe za građane – od 1. siječnja do 30. lipnja 2022.

Služba za građane u sklopu koje djeluje Edukativni centar je tijekom izvještajnog razdoblja siječanj – lipanj 2022. godine realizirala tri edukativna projekta o Saboru za učenike osnovnih i srednjih škola.
Više