Postupanje s dokumentima Europske unije

U skladu s odredbama Protokola I. Ugovora iz Lisabona o ulozi nacionalnih parlamenata u Europskoj uniji, institucije Europske unije izravno dostavljaju nacionalnim parlamentima sve prijedloge zakonodavnih i nezakonodavnih akata kao i ostale dokumente na hrvatskom jeziku.

Izravno dostavljeni dokumenti pohranjuju se na svim službenim jezicima Europske unije u bazi dokumenata IPEX-a.

Obrazloženo mišljenje
Politički dijalog
Područje politika
Ukupno rezultata: 2985
Oznaka akta Naziv akta Datum dostave
COM (2021) 324 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija Naiades III: Poticanje dugoročno održivog prijevoza unutarnjim plovnim putovima u Europi 12.07.2021.
COM (2021) 386 Prijedlog provedbene odluke Vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Litve 09.07.2021.
COM (2021) 358 Izvješće Komisije Europkom parlamentu i Vijeću u skladu s člankom 14. stavkom 3. Uredbe (EU) 2019/880 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2019. o unosu i uvozu kulturnih dobara 08.07.2021.
COM (2021) 375 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o pružanju makrofinancijske pomoći trećim zemljama 2020. 08.07.2021.
COM (2021) 389 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskoj središnjoj banci, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Pregled stanja u području pravosuđa u EU-u za 2021. 08.07.2021.
COM (2021) 372 Prijedlog odluke Vijeća o pristupanju, u ime Europske unije, Konvenciji o očuvanju i upravljanju ribolovnim resursima otvorenog mora u sjevernom Pacifiku 08.07.2021.
COM (2021) 398 Prijedlog Provedbene odluke Vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Cipra 08.07.2021.
COM (2021) 401 Prijedlog provedbene odluke Vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske 08.07.2021.
COM (2021) 356 Prijedlog Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. u pogledu ograničenja pristupa vodama Unije 08.07.2021.
COM (2021) 377 Prijedlog uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EU) 2019/440 o raspodjeli ribolovnih mogućnosti u okviru Sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i Kraljevine Maroka i njegova Protokola o provedbi 08.07.2021.
COM (2021) 278 Prijedlog uredbe Vijeća o uspostavi i funkcioniranju mehanizma evaluacije i praćenja za provjeru primjene schengenske pravne stečevine i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1053/2013 07.07.2021.
COM (2021) 371 Prijedlog odluke Vijeća o ovlašćivanju država članica da u interesu Europske unije prihvate pristup Tunisa Haškoj konvenciji o građansko-pravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980. 06.07.2021.
COM (2021) 369 Prijedlog odluke Vijeća o ovlašćivanju određenih država članica Europske unije u interesu Europske unije prihvate pristup Bolivije Haškoj konvenciji o građansko-pravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980. 06.07.2021.
COM (2021) 323 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Strateški okvir EU-a za zdravlje i sigurnost na radu za razdoblje 2021.–2027. Sigurnost i zdravlje na radu u svijetu rada koji se mijenja 02.07.2021.
COM (2021) 386 Prijedlog provedbene odluke Vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Litve 02.07.2021.
COM (2021) 287 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi Uredbe (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda 01.07.2021.
COM (2021) 347 Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o potrošačkim kreditima 01.07.2021.
COM (2021) 384 Prijedlog provedbene odluke Vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Slovenije 01.07.2021.
COM (2021) 342 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi Direktive 2001/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 3. prosinca 2001. o općoj sigurnosti proizvoda 30.06.2021.
COM (2021) 352 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u okviru Konvencije o zaštiti morskog okoliša sjeveroistočnog Atlantika kad je riječ o Odluci o razgraničenju i Preporuci o upravljanju zaštićenim morskim područjem sjevernoatlantske struje i Evlanovljeve podmorske planine (NACES) 30.06.2021.
COM (2021) 336 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o trenutačnom stanju priprema za potpunu provedbu novih pravnih osnova Schengenskog informacijskog sustava (SIS) u skladu s člankom 66. stavkom 4. Uredbe (EU) 2018/1861 i člankom 79. stavkom 4. Uredbe (EU) 2018/1862 29.06.2021.
COM (2021) 337 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću Sveobuhvatno izvješće Europskom parlamentu i Vijeću o upotrebi jamstva EU-a u okviru Europskog fonda za strateška ulaganja (EFSU) i funkcioniranju jamstvenog fonda Europskog fonda za strateška ulaganja (EFSU) 29.06.2021.
COM (2021) 370 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o napretku Rumunjske u okviru mehanizma suradnje i provjere 25.06.2021.
COM (2021) 349 Prijedlog provedbene odluke Vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Belgije 23.06.2021.
COM (2021) 351 Prijedlog provedbene odluke Vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Francuske 23.06.2021.
COM (2021) 205 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija Poticanje europskog pristupa umjetnoj inteligenciji 22.06.2021.
COM (2021) 344 Prijedlog provedbene odluke Vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Italije 22.06.2021.
COM (2021) 340 Prijedlog provedbene odluke Vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Latvije 22.06.2021.
COM (2021) 341 Prijedlog provedbene odluke Vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Njemačke 22.06.2021.
COM (2021) 315 Izvješće Komisije Vijeću o tome imaju li institucije Unije dovoljno dostupnih kapaciteta za irski jezik, u usporedbi s drugim službenim jezicima EU-a, da od 1. siječnja 2022. bez odstupanja primjenjuju Uredbu br. 1 21.06.2021.
COM (2021) 325 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu na temelju članka 294. stavka 6. Ugovora o funkcioniranju Europske unije o stajalištu Vijeća o donošenju Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Fonda za azil, migracije i integraciju 21.06.2021.
COM (2021) 331 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu na temelju članka 294. stavka 6. Ugovora o funkcioniranju Europske unije o stajalištu Vijeća o donošenju Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi, u okviru Fonda za integrirano upravljanje granicama, instrumenta za financijsku potporu u području upravljanja granicama i viza 21.06.2021.
COM (2021) 314 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Odboru za trgovinu osnovanom Sporazumom o slobodnoj trgovini između Europske unije i Socijalističke Republike Vijetnama u pogledu donošenja poslovnika Odbora za trgovinu 21.06.2021.
COM (2021) 338 Prijedlog provedbene odluke Vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Austrije 21.06.2021.
COM (2021) 339 Prijedlog provedbene odluke Vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Slovačke 21.06.2021.
COM (2021) 311 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu na temelju članka 294. stavka 6. Ugovora o funkcioniranju Europske unije o stajalištu Vijeća o donošenju Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu 18.06.2021.
COM (2021) 329 Mišljenje Komisije o nacrtu uredbe Europskog parlamenta o utvrđivanju propisa i općih uvjeta kojima se uređuje obnašanje dužnosti Europskog ombudsmana (Statut Europskog ombudsmana) i o stavljanju izvan snage Odluke 94/262/EZUČ, EZ, Euratom 18.06.2021.
COM (2021) 332 Prijedlog provedbene odluke Vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Luksemburga 18.06.2021.
COM (2021) 313 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2019/216 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu carinske kvote Unije za visokokvalitetnu govedinu iz Paragvaja 18.06.2021.
COM (2021) 326 Prijedlog provedbene odluke Vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Danske 17.06.2021.
COM (2021) 202 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o strojarskim proizvodima 17.06.2021.
COM (2021) 328 Prijedlogu provedbene odluke Vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Grčke 17.06.2021.
COM (2021) 262 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Smjernice Europske komisije za jačanje Kodeksa dobre prakse u suzbijanju dezinformacija 16.06.2021.
COM (2021) 189 Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2013/34/EU, Direktive 2004/109/EZ, Direktive 2006/43/EZ i Uredbe (EU) br. 537/2014 u pogledu korporativnog izvještavanja o održivosti 16.06.2021.
COM (2021) 322 Prijedlog provedbene odluke Vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Španjolske 16.06.2021.
COM (2021) 321 Prijedlogu provedbene odluke Vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Portugala 16.06.2021.
COM (2021) 306 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o izvršavanju ovlasti za donošenje delegiranih akata dodijeljene Komisiji na temelju Uredbe (EU) br. 1337/2011 o europskoj statistici o trajnim nasadima 15.06.2021.
COM (2021) 309 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu na temelju članka 294. stavka 6. Ugovora o funkcioniranju Europske unije o stajalištu Vijeća o donošenju Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju Instrumenta za povezivanje Europe i stavljanju izvan snage uredbi (EU) br. 1316/2013 i (EU) br. 283/2014 15.06.2021.
COM (2021) 290 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o evaluaciji Uredbe (EU) br. 910/2014 o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu (eIDAS) 14.06.2021.
COM (2021) 312 Prijedlog odluke Vijeća o potpisivanju, u ime Europske unije, i privremenoj primjeni Sporazuma o partnerstvu između Europske unije, s jedne strane, i članica Organizacije afričkih, karipskih i pacifičkih država (OAKPD), s druge strane 11.06.2021.