Zastupnici promatrači Hrvatskoga sabora u Europskom parlamentu

parlamentNakon potpisivanja Ugovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji 9. prosinca 2011. Hrvatski sabor je 16. ožujka 2012. donio Odluku o imenovanju zastupnika promatrača Hrvatskoga sabora u Europski parlament

Sukladno Ugovoru o pristupanju i razmjerno udjelu u sastavu 7. saziva Sabora iz redova zastupnika imenovano je dvanaest promatrača u Europski parlament. Promatrači su imali pravo govoriti na sastancima odbora i političkih skupina, ali nisu imali pravo glasa ni kandidature za dužnosti u Europskom parlamentu. 

Njihov mandat prestao je danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, 1. srpnja 2013. Istoga dana dužnost članova u Europskom parlamentu iz Republike Hrvatske preuzeli su neposredno izabrani zastupnici

U Europskom parlamentu zastupnici promatrači Hrvatskoga sabora djelovali su u okviru političkih skupina i parlamentarnih odbora kako slijedi: 

Ime i prezime Stranačka pripadnost Politička skupina EP-a Odbor EP-a
ANTIČEVIĆ MARINOVIĆ, Ingrid SDP Progresivni savez socijalista i demokrata (S&D) Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (LIBE)
BORZAN, Biljana  SDP Progresivni savez socijalista i demokrata (S&D) Odbor za promet i turizam (TRAN)
BOŽINOVIĆ, Davor HDZ Europska pučka stranka (Kršćanski demokrati) (EPP) Odbor za vanjske poslove (AFET)
GRUBIŠIĆ, Boro HDSSB Neovisni zastupnici (NI) Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj (AGRI)
JERKOVIĆ, Romana SDP Progresivni savez socijalista i demokrata (S&D) Odbor za zaštitu okoliša, javno zdravstvo i sigurnost hrane (ENVI)
MATUŠIĆ, Frano HDZ Europska pučka stranka (Kršćanski demokrati) (EPP) Odbor za obrazovanje i kulturu (CULT)
PICULA, Tonino SDP Progresivni savez socijalista i demokrata (S&D) Odbor za vanjske poslove (AFET)
PLENKOVIĆ, Andrej HDZ Europska pučka stranka (Kršćanski demokrati) (EPP) Odbor za proračun (BUDG)
PUPOVAC, Milorad SDSS Progresivni savez socijalista i demokrata (S&D) Odbor za proračun (BUDG)
RADOŠ, Jozo HNS Savez liberala i demokrata za Europu (ALDE) Odbor za vanjske poslove (AFET)
VRBAT, Tanja SDP Progresivni savez socijalista i demokrata (S&D) Odbor za ustavna pitanja (AFCO)
VULJANIĆ, Nikola HL Progresivni savez socijalista i demokrata (S&D) Odbor za obrazovanje i kulturu (CULT)

Autor: Služba za medije/Ured za međunarodne i europske poslove