Pristigle kandidature u Odboru za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost sukladno Javnom pozivu Odbora za imenovanje predsjednika i šest članova Vijeća za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih agencija (2. svibnja 2018.)