Arhiva

Posjećenost saborskih internetskih stranica od 1. siječnja do 31. prosinca 2019.

Internetske stranice Hrvatskoga sabora od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. zabilježile su 3.136.041 pregled od čega je 1.556.698 jedinstvenih. Korisnici su u 2019. najčešće otvarali stranicu dnevnog reda aktualne plenarne sjednice (269.718 posjeta), a zatim najave saborskih aktivnosti (152.669). 
Više

Pregled sjednica radnih tijela u 9. sazivu – od 14. listopada 2016. do 15. prosinca 2019.

Od početka 9. saziva do zaključenja plenarne godine, u razdoblju od 14. listopada 2016. do 15. prosinca 2019., radna tijela Hrvatskoga sabora, uključujući Nacionalno vijeće za praćenje provedbe Nacionalnog programa suzbijanja korupcije, održala su ukupno 1420 sjednica, od čega 1243 redovne i 177 tematskih.
Više

Godišnje izvješće o radu Službe za građane za 2019. godinu

U 2019. godini Hrvatski sabor je posjetilo, razgledalo, te sudjelovalo u edukativnim programima 24.584 osoba u 578 organiziranih skupina od kojih je 10.144 prisustvovalo i nekoj od plenarnih sjednica.
Više

Pregled troškova rada saborskih zastupnika u 2019. godini

Poštujući pravo javnosti na uvid u financijske pokazatelje vezane uz rad saborskih zastupnika, Hrvatski sabor objavljuje pregled troškova rada zastupnika u razdoblju od 1. siječnja do 18. prosinca 2019. godine.
Više

Pregled rada Hrvatskoga sabora u 9. sazivu

U 9. sazivu, koji je započeo 14. listopada 2016. pa do 13. prosinca 2019. godine, Hrvatski sabor održao je ukupno 15 sjednica od kojih jednu izvanrednu, na kojima je raspravljeno 1506 točaka dnevnoga reda.
Više

Pokazatelji posjećenosti saborskih internetskih stranica od 1. siječnja do 20. srpnja 2019. 

Internetske stranice Hrvatskoga sabora od 1. siječnja do 20. srpnja zabilježile su ukupno 1.986.768 pregleda od čega je 1.009.670 jedinstvenih. Jedinstvenih korisnika bilo je 223.083. Saborska internetska javnost najveće zanimanje pokazala je za plenarni rad Sabora.
Više

Pregled sjednica radnih tijela od 14. listopada 2016. do 12. srpnja 2019.

U razdoblju od 14. listopada 2016. do 12. srpnja 2019., radna tijela Hrvatskoga sabora održala su ukupno 1238 sjednica, od čega 1077 redovnih i 186 tematskih. Najaktivnija radna tijela u 9. sazivu bila su: Odbor za zakonodavstvo (105), Odbor za financije i državni proračun (76), Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku (72) i Odbor za poljoprivredu (72).
Više

Pregled troškova rada zastupnika od 1. siječnja do 12. srpnja 2019.

Poštujući pravo javnosti na uvid u financijske pokazatelje vezane uz rad saborskih zastupnika, Hrvatski sabor objavljuje pregled troškova rada zastupnika u razdoblju od 1. siječnja do 12. srpnja 2019. godine. 
Više

Pregled rada Hrvatskoga sabora u 9. sazivu – od 14. listopada 2016. do 12. srpnja 2019.  

Hrvatski sabor održao je od početka 9. saziva (14. listopada 2016. do 12. srpnja 2019.) ukupno 12 plenarnih sjednica u ukupnom trajanju od 330 plenarnih dana, tijekom kojih je raspravljeno 1295  točaka dnevnoga reda.
Više

Izvješće o radu Službe za građane u razdoblju od siječnja do lipnja 2019. godine

Od početka godine do kraja lipnja Hrvatski sabor je posjetila, razgledala te poslušala predavanje o Saboru 12.498 osoba u 327 organiziranih skupina, a njih 4.783 prisustvovalo je i nekoj od plenarnih sjednica. 
Više

Pregled sjednica radnih tijela u 9. sazivu - od 14. listopada 2016. do 14. prosinca 2018.

Od početka 9. saziva do zaključenja plenarne godine, u razdoblju od 14. listopada 2016. do 14. prosinca 2018., radna tijela Hrvatskoga sabora održala su ukupno 1027 sjednica, od čega 897 redovnih i rekordnih 130 tematskih sjednica.
Više

Pregled rada Hrvatskoga sabora u 9. sazivu - od 14. listopada 2016. do 14. prosinca 2018.

Hrvatski sabor održao je u razdoblju od 14. listopada 2016. do 14. prosinca 2018. deset plenarnih sjednica  u ukupnom trajanju od 260 plenarnih dana, tijekom kojih je raspravljeno 1025 točaka dnevnoga reda. 
Više

Pregled troškova rada zastupnika u 2018. godini

Poštujući pravo javnosti na uvid u financijske pokazatelje vezane uz rad saborskih zastupnika, Hrvatski sabor objavljuje pregled troškova rada zastupnika u razdoblju od 1. siječnja do 18. prosinca 2018. godine. 
Više

Pregled rada Hrvatskoga sabora u 2018. godini - od 17. siječnja do 14. prosinca 2018.

Hrvatski sabor održao je u razdoblju od 17. siječnja do 14. prosinca 2018. četiri plenarne sjednice (7. do 10. sjednica 9. saziva) u ukupnom trajanju od 117 plenarnih dana, tijekom kojih je raspravljeno 536 točaka dnevnoga reda.
Više

Pregled posjećenosti web stranica Hrvatskoga sabora od 1. siječnja 2018. do 19. prosinca 2018.

Web stranice Hrvatskoga sabora od 1. siječnja do 19. prosinca 2018. zabilježile su 3.275.313 pregleda
Više

Izvješće o radu Službe za građane u 2018. godini

11.661 građana posjetilo Hrvatski sabor tijekom 2018. godine
Više

Pregled rada Hrvatskoga sabora od 1. siječnja do 13. srpnja 2018.

Hrvatski sabor održao je u razdoblju od 17. siječnja do 13. srpnja 2018. dvije plenarne sjednice (7. i 8. sjednica 9. saziva) u ukupnom trajanju od 76 plenarnih dana, tijekom kojih je raspravljeno 299 točaka dnevnoga reda.
Više

Pregled troškova rada saborskih zastupnika od 1. siječnja do 10. srpnja 2018. godine

Poštujući pravo javnosti na uvid u financijske pokazatelje vezane uz rad saborskih zastupnika, Hrvatski sabor objavljuje pregled troškova rada zastupnika u razdoblju od 1. siječnja do 10. srpnja 2018. godine.
Više

Pregled sjednica radnih tijela od 1. siječnja 2018. do 13. srpnja 2018.

U razdoblju od 17. siječnja do 13. srpnja 2018. radna tijela Hrvatskoga sabora odradila su ukupno 268 sjednica, od čega 219 redovnih i čak 49 tematskih sjednica. Odbor za zakonodavstvo održao je ukupno 26 sjednica, dok su Odbor za financije i državni proračun i Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku održali po 17 sjednica. Slijede Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu sa 16 sjednica te Odbor za poljoprivredu sa 14 održanih sjednica.
Više

Izvješće o posjetima Saboru i radu Službe za građane od 1. siječnja do 30. lipnja 2018.

U razdoblju od siječnja do lipnja 2018. Sabor su posjetile 11.824 osobe u 322 organizirane skupine. Plenarnoj sjednici prisustvovalo je 7.318 posjetitelja. Najveći broj posjetitelja bili su učenici srednjih škola (5.075). Slijede učenici osnovnih škola (4.185) te studenti hrvatskih i inozemnih sveučilišta (1.132).
Više

Posjećenost web stranica Hrvatskoga sabora od 1. siječnja do 15. srpnja 2018.

Web stranice Hrvatskoga sabora od 1. siječnja do 15. srpnja 2018. posjećene su 1.944.323 puta od čega je bilo 1.346.829 jedinstvenih pregleda. Promatrano po kategoriji sadržaja, najviše posjeta zabilježile su saborske aktualnosti: pregled najava aktivnosti, uvid u tijek plenarne sjednice, najnovija priopćenja o aktivnostima u Saboru, pregled novih javnih poziva, natječaja i javnih rasprava. Ova skupina informacija zabilježila je 1.316.955 posjeta što znači da je gotovo svaki jedinstveni posjetitelj bio najprije zainteresiran za kratak pregled svih saborskih aktualnosti, a zatim za ostale tematske sadržaje.
Više

Pregled rada Hrvatskoga sabora od 17. siječnja do 15. prosinca 2017.

Hrvatski sabor od 17. siječnja do 15. prosinca 2017. održao je četiri plenarne sjednice u trajanju od 106 plenarnih dana. Raspravljeno je 378 točaka dnevnoga reda.
Više

Pregled troškova rada saborskih zastupnika od 1. siječnja do 15. prosinca 2017. godine

Poštujući pravo javnosti na uvid u financijske pokazatelje vezane uz rad saborskih zastupnika, Hrvatski sabor objavljuje pregled troškova rada zastupnika u razdoblju od 1. siječnja do 15. prosinca 2017. godine.
Više

Pregled sjednica radnih tijela od 14. listopada 2016. do 15. prosinca 2017.

U razdoblju od 14. listopada 2016. do 15. prosinca 2017. radna tijela Hrvatskoga sabora odradila su ukupno 590 sjednica, od čega 78 tematskih. Najveći broj sjednica održali su Odbor za zakonodavstvo (41), zatim Odbor za financije i državni proračun (35), Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku i Odbor za poljoprivredu (po 34), te Mandatno-imunitetno povjerenstvo (33). Najveći broj tematskih sjednica održali su Odbor za poljoprivredu (15) i Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku (11).
Više

Posjeti Hrvatskome saboru i aktivnosti Službe za građane od siječnja do prosinca 2017.

U 2017. godini Hrvatski sabor je posjetilo, razgledalo te sudjelovalo u edukativnim programima ukupno 24.839 osoba u 581 organiziranoj skupini. U 2017. godini 10.656 osoba prisustvovalo je i nekoj od plenarnih sjednica Hrvatskoga sabora.
Više

Pregled posjećenosti web stranica Hrvatskoga sabora od 15. srpnja 2017. do 15. prosinca 2017.

U razdoblju od 15. srpnja do 15. prosinca 2017. javnost saborskih internetskih stranica najviše je zanimao pregled svih aktualnosti u Saboru (847.617 posjeta). Nakon pregleda aktualnosti, najveće zanimanje bilo je za informacije o plenarnim sjednicama, pregledu novih akata u zakonodavnoj proceduri, informacijama o zastupničkim mandatima, Uredu predsjednika Sabora, o Saboru, o uredima potpredsjednika Sabora, o radu Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove, o propisima kojima se regulira rad Sabora te o pristupu informacijama.
Više

Pregled troškova rada saborskih zastupnika od 1. siječnja do 7. srpnja 2017. godine

Poštujući pravo javnosti na uvid u financijske pokazatelje vezane uz rad saborskih zastupnika, Hrvatski sabor objavljuje pregled troškova rada zastupnika u razdoblju od 1. siječnja do 7. srpnja 2017. godine. Uz pregled troškova daje se i pregled pravnih izvora o pravima i dužnostima zastupnika s izdvojenim obrazloženjima.
Više

Pregled rada Hrvatskoga sabora u razdoblju od 14. listopada 2016. do 14. srpnja 2017. godine

Sabor je u razdoblju od 14. listopada 2016. do 14. srpnja 2017. održao četiri sjednice u trajanju od 99 dana. Raspravljene se 322 točke dnevnoga reda te donesena 123 zakona, od kojih su 43 usklađena sa zakonodavstvom EU-a. Donesene, prihvaćene ili primljene na znanje su i 324 odluke, 43 izvješća, 4 mišljenja, 3 strategije, po dva poslovnika, plana i zaključka te jedan državni proračun i jedna izmjena i dopuna državnog proračuna.
Više

Pregled sjednica radnih tijela od 14. listopada 2016. do 14. srpnja 2017. godine

U razdoblju od 14. listopada 2016. do 14. srpnja 2017. radna tijela Hrvatskoga sabora odradila su 404 sjednice, od čega 57 tematskih. Najveći broj sjednica održali su Odbor za zakonodavstvo (29), zatim Mandatno-imunitetno povjerenstvo i Odbor za financije i državni proračun (po 26) te Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav (23). Najveći broj tematskih sjednica održao je Odbor za poljoprivredu (9).
Više

Posjeti Saboru i aktivnosti Službe za građane u razdoblju od siječnja do lipnja 2017.

U razdoblju od siječnja do lipnja 2017. Hrvatskome saboru bilo je 14.028 posjetitelja u okviru posjeta 341 organizirane skupine. Oni su razgledali saborske prostore za posjeteljite te poslušali predavanje o Saboru, a 5.570 pojetitelja prisustvovalo je i nekoj od plenarnih sjednica. Najveći broj posjetitelja bili su učenici osnovnih škola (5.397) i srednjih škola (5.308).
Više

Posjećenost internetskih stranica Hrvatskoga sabora od 14. listopada 2016. do 14. srpnja 2017.

Web stranice Hrvatskoga sabora od 14. listopada 2016. do 14. srpnja 2017. posjećene su 4.116.970 puta od čega je bilo 1.167.851 jedinstvenih pregleda stranica. U navedenom razdoblju javnost saborskih stranica najviše zanimao pregled svih aktualnosti u Saboru: najava aktivnosti saborskih dužnosnika i radnih tijela, priopćenja o aktivnostima, tijek zakonodavne aktivnosti te pregled raznih obavijesti. Ova skupina informacija zabilježila je polovinu od svih posjeta, odnosno 2.111.290 posjeta.
Više

Pregled troškova rada saborskih zastupnika od 14. listopada do 19. prosinca 2016.

Poštujući pravo javnosti na uvid u financijske pokazatelje vezane uz rad saborskih zastupnika, Hrvatski sabor objavljuje pregled troškova rada zastupnika u razdoblju od 14. listopada do 19. prosinca 2016. godine. Uz priloženi pregled troškova za svakoga zastupnika priložena su i obrazloženja zakonskih odredbi o materijalnim pravima zastupnika.
Više

Pregled sjednica radnih tijela u razdoblju od 14. listopada do 15. prosinca 2016.

U razdoblju od 14. listopada do 15. prosinca 2016. radna tijela Hrvatskoga sabora odradila su 137 sjednica. Najveći broj sjednica održao je Odbor za zakonodavstvo (11), zatim Mandatno-imunitetno povjerenstvo (10) te Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav i Odbor za financije i državni proračun (po 8). Od ukupnog broja sjednica, u devet radnih tijela održano je 13 tematskih.
Više

Posjeti Hrvatskomu saboru i aktivnosti Službe za građane od siječnja do prosinca 2016.

U prvoj polovini 2016. godine Hrvatski sabor je posjetila, razgledala te sudjelovala u edukativnim programima 14.941 osoba u 392 organiziranih skupina, a njih 8.014 prisustvovalo je i nekoj od plenarnih sjednica, dok je u drugoj polovini 2016. godine Hrvatski sabor posjetila, razgledala te sudjelovala u edukativnim programima 10.147 osoba u 230 organiziranih skupina, a 2.027 prisustvovalo je i nekoj od plenarnih sjednica.
Više

Pregled posjećenosti internetskih stranica Hrvatskoga sabora od 15. srpnja do 15. prosinca 2016.

Budući da su razdoblje od 15. srpnja do 15. prosinca 2016. obilježila tri, za parlament iznimno važna događaja: raspuštanje 8. saziva 15. srpnja, provedba parlamentarnih izbora 11. rujna te konstituiranje 9. saziva 14. listopada, tako su se i dosadašnji informacijski prioriteti saborske internetske javnosti djelomično izmijenili. Na primjer, u odnosu na prethodna razdoblja, u ovom razdoblju vrlo visoku posjećenost zabilježio je pregled zastupnika po izbornim jedinicama i to i za 8. i za 9. saziv.
Više

Pregled troškova rada saborskih zastupnika od 28. prosinca 2015. do 8. srpnja 2016. godine

Poštujući pravo javnosti na uvid u financijske pokazatelje vezane uz rad saborskih zastupnika, Hrvatski sabor objavljuje pregled troškova rada zastupnika u razdoblju od 28. prosinca 2015. do 8. srpnja 2016. godine.
Više

Pregled rada Hrvatskoga sabora u 8. sazivu

Hrvatski sabor u 8. sazivu od 28. prosinca 2015. do 15. srpnja 2016. održao je tri sjednice u trajanju od 57 dana. Raspravljeno je 127 točaka dnevnoga reda.
Više

Pregled sjednica radnih tijela od 28. prosinca 2015. do 15. srpnja 2016.

U razdoblju od 28. prosinca 2015. do 15. srpnja 2016. radna tijela Hrvatskoga sabora odradila su 203 sjednice, od čega 22 tematske. Najveći broj sjednica održao je Odbor za poljoprivredu (13), zatim Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav i Odbor za zakonodavstvo (po 12), Mandatno-imunitetno povjerenstvo (11).
Više

Pregled posjećenosti web stranica Hrvatskoga sabora od 28. prosinca 2015. do 15. srpnja 2016.

Web stranice Hrvatskoga sabora od 28. prosinca 2015. do 15. srpnja 2016. posjećene su 754,471 puta. Jedinstvenih posjetitelja bilo je 417,517, a oni su otvorili 2,011,157 jedinstvenih stranica. Kao i dosad, najviše posjeta zabilježile su saborske aktualnosti (1,503,651), pregled zastupničke strukture te praćenje plenarnog rada.
Više

Pregled zakonodavnoga rada Hrvatskoga sabora u 7. sazivu

Hrvatski je sabor od 22. prosinca 2011. do 28. rujna 2015. održao 20 sjednica (16 redovnih i 4 izvanredne) u trajanju od 393 dana. Raspravljeno je 1515 točaka dnevnoga reda.
Više

Sjednice radnih tijela Sabora u 7. sazivu

U razdoblju od 22. prosinca 2011. do 28. rujna 2015. radna tijela Hrvatskoga sabora odradila su 1665 sjednica, od čega 156 tematskih. Najveći broj sjednica održao je Odbor za zakonodavstvo (127), zatim Odbor za financije i državni proračun (106), Odbor za europske integracije/europske poslove (105), te Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav (90).
Više

Pregled troškova rada saborskih zastupnika od 1. siječnja do 28. prosinca 2015. godine

Poštujući pravo javnosti na uvid u financijske pokazatelje vezane uz rad saborskih zastupnika, Hrvatski sabor objavljuje pregled troškova rada zastupnika u razdoblju od 1. siječnja 2015. do 28. prosinca 2015. godine.
Više

Posjeti Hrvatskomu saboru tijekom 7. saziva

Zanimanje građana za Hrvatski sabor, njegovu povijest i rad kao 28. nacionalnoga parlamenta Europske unije kontinuirano je raslo u 7. sazivu. Sabor je tijekom četiri godine posjetilo 51.669 građana u 1.423 organizirane skupine, a 21.475 posjetitelja nazočilo je na nekoj od plenarnih sjednica. Najbrojniji posjetitelji bili su učenici osnovnih (20.241) i srednjih škola (19.511). Sabor je posjetilo i 3.389 stranih državljana.
Više

Pregled posjećenosti web stranica Hrvatskoga sabora od 1. siječnja do 28. rujna 2015.

Web stranice Hrvatskoga sabora od 1. siječnja 2015. do 28. rujna 2015. posjećene su 616,766 puta. Jedinstvenih posjetitelja bilo je 305,260, a oni su otvorili 1.580,467 jedinstvenih stranica. Javnost je najviše zanimao pregled aktualnih saborskih događanja, zakonodavni rad te uvid u zastupničku strukturu.
Više

Sjednice klubova zastupnika u 7. sazivu

Od početka siječnja 2012. do 15. srpnja 2015. dvanaest klubova zastupnika održalo je ukupno 540 sjednica.
Više

Pregled europskih i međunarodnih aktivnosti Hrvatskoga sabora u 7. sazivu

U okviru svoga djelovanja u međunarodnim i europskim poslovima zastupnici u Hrvatskome saboru su, između ostalih, u razdoblju od 2012. do srpnja 2015. godine, imali 152 europske aktivnosti. Predsjednik Hrvatskoga sabora je u navedenom razdoblju imao ukupno 209 različitih međunarodnih i europskih aktivnosti, od kojih je najveći broj bio tijekom 2013. godine.
Više

Troškovi rada zastupnika u Hrvatskome saboru tijekom prve polovine 2015. godine

Trošak rada zastupnika u Hrvatskome saboru od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. ukupno je iznosio 5.186.127,93 kuna. U okviru ukupnoga iznosa najveća je stavka troška upotreba osobnoga automobila u službene svrhe u iznosu od 1.677.875.00 kuna. U približnome je iznosu i stavka najma stanova na koju su utrošene 1.395.776,62 kune. Stavka u najmanjem iznosu ostvarenoga troška je javni prijevoz na koji su zastupnici ukupno potrošili 28.827,27 kuna.
Više

Pregled zakonodavnog rada Sabora u 2014. godini

Hrvatski sabor zaključio je plenarno zasjedanje za 2014. godinu. Sukladno s Ustavom 15. prosinca nastupa stanka u radu Hrvatskoga sabora koja traje do 15. siječnja. U nastavku donosimo pregled najvažnijih podataka o zakonodavnome radu Sabora tijekom 2014. godine
Više

Pregled troškova rada saborskih zastupnika od 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine

Poštujući pravo javnosti na uvid u financijske pokazatelje vezane uz rad saborskih zastupnika, Hrvatski sabor objavljuje pregled troškova rada zastupnika u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine.
Više

Pregled objavljenih informacija o službenim aktivnostima u Saboru u 2014. godini

O zastupničkim aktivnostima Sabor je putem službenih internetskih stranica objavio 1159 najava aktivnosti od čega je: 261 najava aktivnosti predsjednika Sabora, 392 najave aktivnosti zastupnika, 434 najave aktivnosti radnih tijela i 72 najave aktivnosti klubova zastupnika. Objavljena su 442 priopćenja: 160 priopćenja o aktivnostima predsjednika Sabora, a 244 o zastupničkim aktivnostima.
Više