Povučeni akti

U rubrici je pregled akata koje je predlagatelj povukao iz procedure prije njihova uvrštavanja u dnevni red plenarne sjednice.

Ukupno rezultata: 15
Ukupno rezultata: 15
PRIJEDLOG ZAKONA O FONDU ZA POMOĆ ŽRTVAMA POTRESA U ZAGREBU, prvo čitanje, P.Z. br. 893 - predlagatelj: Klub zastupnika Živoga zida i Promijenimo Hrvatsku
Više
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA KAZNENOG ZAKONA, prvo čitanje, P.Z. br. 827 - predlagatelj: zastupnik Ivan Pernar
Više
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 765 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
Više
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O RADU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 762 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
Više
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 764 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
Više
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 766 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
Više
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ZNANSTVENOJ DJELATNOSTI I VISOKOM OBRAZOVANJU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 767 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
Više
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 763 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
Više
PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU I IZBORU POTPREDSJEDNICE, RAZRJEŠENJU ČLANICE, IZBORU ČLANOVA I PRESTANKU MANDATA ČLANICA ODBORA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA HRVATSKOGA SABORA
Više
GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU AGENCIJE ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA ZA 2018. GODINU - podnositeljica: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja
Više
PRIJEDLOG OVRŠNOG ZAKONA, prvo čitanje, P.Z. br. 671 - predlagatelj: zastupnik Ivan Pernar
Više
GODIŠNJE IZVJEŠĆE HRVATSKE AGENCIJE ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE ZA 2017. GODINU - podnositeljica: Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije
Više
PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 253 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
Više
IZVJEŠĆE O RADU SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE U 2016. GODINI - podnositelj: Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske
Više
IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2016. GODINU - podnositeljica: povjerenica za informiranje
Više