Pristigle kandidature na Javni poziv Odbora za informiranje, informatizaciju i medije za izbor člana Nadzornog odbora Hrvatske radiotelevizije za preostali dio mandata (23. rujna 2022.)