Online kviz-natjecanja "Koliko poznaješ Hrvatski sabor?"

Služba za građane Hrvatskoga sabora organizira online kviz-natjecanja učenika osnovnih i srednjih škola pod nazivom "Koliko poznaješ Hrvatski sabor?".

Kviz pitanja za osnovne škole proizlaze iz kurikuluma za nastavni predmet Povijesti za 6., 7. i 8. razred osnovne škole. 

Dva su cilja ovog edukativnog programa za učenike osnovnih škola: prvi je provjeriti koliko učenici znaju o Hrvatskome saboru i njegovoj ulozi u povijesti hrvatskoga naroda, a drugi je potaknuti najmlađe na učenje o ulozi Sabora u samostalnoj i suverenoj Republici Hrvatskoj od konstituiranja prvog demokratskog višestranačkog Sabora 30. svibnja 1990. godine do danas.

Kviz pitanja za srednje škole proizlaze iz kurikuluma za nastavni predmet Politika i gospodarstvo u povezanosti s kurikulumima pravne grupe predmeta te drugih srodnih predmeta iz društveno-humanističkog područja.

Cilj ovog edukativnog programa za učenike srednjih škola je pružiti mogućnost učenicima da testiraju svoja znanja o Hrvatskom saboru, njegovim ustavnim nadležnostima i ustrojstvu, procedurama u donošenju akata, kao i o pravima i obvezama saborskih zastupnika. 

Poziv za sudjelovanje u online kviz-natjecanju "Koliko poznaješ Hrvatski sabor?" za školsku godinu 2023./2024. za osnovne škole

Služba za građane Hrvatskoga sabora organizira deseto po redu kviz-natjecanje učenika osnovnih škola pod nazivom „Koliko poznaješ Hrvatski sabor?“. Online kviz je koncipiran u skladu s odgojno-obrazovnim ishodima kurikuluma za nastavni predmet Povijesti za 6., 7. i 8. razred osnovne škole.
Kviz-pitanja provjerit će koliko učenici osnovnih škola poznaju Hrvatski sabor i njegovu ulogu u hrvatskoj povijesti, što znaju o znamenitim pojedincima koji su dali poseban doprinos u njegovu radu te  što znaju o tome kako danas Hrvatski sabor utječe na živote građana Republike Hrvatske: što znaju o ustroju Sabora, njegovim ustavnim nadležnostima i načinu njegova rada danas, kao i o pravima i odgovornostima saborskih zastupnika. 
Informatičku podršku online kviz natjecanju osigurava CARNet. 

Opis natjecanja
U natjecanju sudjeluje tim od troje učenika 8. razreda. Svaki učenik ima zamjenika koji sudjeluje u natjecanju u slučaju spriječenosti člana tima. Škola može prijaviti samo jedan tim.
Svaki učenik u tročlanom timu iz školskih informatičkih učionica istodobno rješava kviz u elektroničkom obliku.
Kviz se sastoji od 30 pitanja: 15 je pitanja o djelovanju Hrvatskoga sabora do 20. st. i u 20. st. do 1990. g., a drugih je 15 pitanja o djelovanju Hrvatskoga sabora od konstituiranja 1. višestranačkog Sabora 30. svibnja 1990. g. do danas. Pitanja proizlaze iz kurikuluma za nastavni predmet Povijesti za 6., 7. i 8. razred. 
Za rješavanje kviza učenici će imati 30 minuta.
Točan odgovor u pravilu donosi jedan bod. Rezultat tima zbroj je osvojenih bodova svakog člana tima.

Natjecanje će se provoditi sukladno Pravilima natjecanja.

Vrste pitanja
Pitanja kviza su: pitanja alternativnog izbora (točno/netočno), pitanja višestrukog izbora, pitanja povezivanja pojmova i objašnjenja. 

Vremenik natjecanja
Natjecanje će se održati 8. ožujka 2024. godine s početkom u 10 sati.

Uputa za prijavu na natjecanje
Službene prijave na natjecanje (obrazac prijave; privola za obradu osobnih podataka) primat će se od 8. siječnja do 2. veljače 2024. godine na adresu elektroničke pošte kviz.gradjani@sabor.hr 
Svaki član tima mora posjedovati korisnički AAI@EduHr račun kojim će se prijaviti u CARNetov sustav za učenje na daljinu Loomen u kojem će se kviz natjecanje održati.

Sve tehničke uvjete provedbe natjecanja osigurava CARNet, osim u slučaju pada sustava lokalnog e-poslužitelja.
Povjerenstvo za provedbu natjecanja nadgledat će tijek i ispravnost natjecanja.

Objava rezultata natjecanja
Preliminarni rezultati, tj. popis 10 najuspješnijih timova/škola bit će objavljeni na mrežnim stranicama Hrvatskoga sabora do 17 sati na dan natjecanja, a konačni rezultati tj. popis 10 najuspješnijih timova/škola u ponedjeljak, 11. ožujka 2024. godine do 17 sati. 

Završni poredak za sve timove škola bit će dostavljen na adrese elektroničke pošte njihovih mentora u ponedjeljak, 11. ožujka 2024. godine do 17 sati. 
Škole s istim brojem osvojenih bodova bit će rangirane prema vremenu predaje testa.

Nagrade i priznanja
Prva tri najbolje rangirana tima dobit će prigodne nagrade koje dodjeljuje predsjednik Hrvatskoga sabora. Svi učenici koji su sudjelovali u natjecanju dobit će pohvalnice Hrvatskog sabora. Sve škole i mentori dobit će zahvalnice Hrvatskog sabora za sudjelovanje.

Literatura za pripremu učenika
Udžbenici za nastavni predmet Povijest za 6., 7. i  8. razred
Ustav Republike Hrvatske (posebice poglavlje IV. Ustrojstvo državne vlasti)
Ustav Republike Hrvatske 

Ostali izvori: 
Mrežne stranice Hrvatskoga sabora:
Poslovnik Hrvatskoga sabora
Povijest saborovanja  
Znameniti govori  
O saborskoj palači 
Ovlasti Sabora
                                              
Edukativni materijali:
1) 100 pitanja s odgovorima za provjeru znanja o Hrvatskom saboru za učenike osnovnih škola (PDF)
2) Hrvatski sabor - edukativna prezentacija za osnovne škole (PPTX)    

Članovi Povjerenstva za provedbu kviz-natjecanja o poznavanju Hrvatskoga sabora:
1) dr. sc. Sanja Šurina – predsjednica Povjerenstva
Služba za građane, Trg svetog Marka 3, 10 000 Zagreb
2) Zrinka Kolobarić, dipl. iur.
Služba za građane, Trg svetog Marka 3, 10 000 Zagreb
3) Dario Kovačić, mag.educ.croat. et mag.educ.hist.
Služba za građane, Trg svetog Marka 3, 10 000 Zagreb
4) Jelena Lulić, prof. sociologije i prof. povijesti
Služba za građane, Trg svetog Marka 3, 10 000 Zagreb 
5) Domagoj Švigir, mag.educ.hist.
Visoko učilište Algebra
Ilica 242, 10 000 Zagreb
6) Erik Šneler, mag.educ.geogr. et hist.
OŠ Brod Moravice
Školska 3, 51 312 Brod Moravice

Tajnik Povjerenstva:
Dejan Jović, mag. oec.
Služba za građane, Trg svetog Marka 3, 10 000 Zagreb

Sjedište i adresa Povjerenstva za provedbu kviz-natjecanja „Koliko poznaješ Hrvatski sabor?“
Hrvatski sabor 
Služba za građane
Trg sv. Marka 3
10000 Zagreb
Tel.: 01/ 4569-460, 01/4569-727, 01/4569-607, 01/4569-130, 01/6303-553
Faks.:  01/ 6303-018
e-adresa: gradjani@sabor.hr 

Za dodatne informacije zainteresirani se mogu obratiti  na adresu e-pošte kviz.gradjani@sabor.hr ili na gore istaknute telefone. 

Poziv za sudjelovanje u online kviz-natjecanju "Koliko poznaješ Hrvatski sabor?" za školsku godinu 2023./2024. za srednje škole

Služba za građane Hrvatskoga sabora organizira četvrto po redu kviz-natjecanje učenika srednjih škola pod nazivom „Koliko poznaješ Hrvatski sabor?“. Online kviz je koncipiran u skladu s odgojno-obrazovnim ishodima kurikuluma za nastavni predmet Politika i gospodarstvo za srednje škole u povezanosti sa kurikulumima pravne grupe predmeta te drugih srodnih predmeta iz društveno-humanističkog područja.

Kviz se sastoji od 30 pitanja kojima će se provjeriti koliko učenici srednjih škola poznaju Hrvatski sabor i njegovu ulogu i mjesto u suvremenoj hrvatskoj povijesti od konstituiranja prvog demokratskog višestranačkog Sabora 30. svibnja 1990. godine do danas, što znaju o ustavnim ovlastima Sabora i njegovu odnosu kao nositelja zakonodavne vlasti sa nositeljima drugih grana vlasti u Republici Hrvatskoj, njegovu ustroju, djelokrugu poslova i načinu rada, procedurama u donošenju zakona i drugih akata koje donosi Sabor, kao i o pravima i odgovornostima saborskih zastupnika. 
Informatičku podršku online kviz natjecanju osigurava CARNet. 

Opis natjecanja
U natjecanju sudjeluje tim od troje učenika. Svaki učenik ima zamjenika koji sudjeluje u natjecanju u slučaju spriječenosti člana tima. Škola može prijaviti samo jedan tim.

Svaki učenik u tročlanom timu iz školskih informatičkih učionica istodobno rješava kviz u elektroničkom obliku.
Kviz se sastoji od 30 pitanja. Pitanja proizlaze iz kurikuluma za nastavni predmet Politika i gospodarstvo iz područja politike, a zadaci slijede odgojno-obrazovne ishode ponajprije vezane uz ulogu i mjesto Hrvatskoga sabora u ustroju državne vlasti od konstituiranja prvog demokratskog višestranačkog Sabora 30. svibnja 1990. godine do danas, njegove ustavne nadležnosti i djelokrug rada kao parlamenta jedne od država članica EU, procedure u donošenju zakona i ostalih akata koje donosi Sabor, strukturu Sabora te obveze i prava zastupnika.     
Za rješavanje kviza učenici će imati 30 minuta.
Točan odgovor u pravilu donosi jedan bod. Rezultat tima zbroj je osvojenih bodova svakog člana tima.
Natjecanje će se provoditi sukladno Pravilima natjecanja.

Vrste pitanja (zadataka)
Pitanja (zadaci) kviza su: pitanja alternativnog izbora (točno/netočno), pitanja višestrukog izbora te pitanja povezivanja pojmova i objašnjenja. 

Vremenik natjecanja
Natjecanje će se održati 22. ožujka 2024. godine s početkom u 10 sati.

Uputa za prijavu na natjecanje
Službene prijave na natjecanje (obrazac prijave; privola za obradu osobnih podataka) primat će se od 8. siječnja do 2. veljače 2024. god. na adresu elektroničke pošte kviz.gradjani@sabor.hr. Svaki član tima mora posjedovati korisnički AAI@EduHr račun kojim će se prijaviti u CARNetov sustav za učenje na daljinu Loomen u kojem će se kviz natjecanje održati.
Sve tehničke uvjete provedbe natjecanja osigurava CARNet, osim u slučaju pada sustava lokalnog e-poslužitelja.
Povjerenstvo za provedbu natjecanja nadgledat će tijek i ispravnost natjecanja.

Objava rezultata natjecanja
Preliminarni rezultati, tj. popis 10 najuspješnijih timova/škola bit će objavljeni na mrežnim stranicama Hrvatskoga sabora do 17 sati na dan natjecanja, a konačni rezultati, tj. popis 10 najuspješnijih timova/škola u ponedjeljak, 25. ožujka 2024. godine do 17 sati. 
Završni poredak za sve timove/škole bit će dostavljen na adrese elektroničke pošte njihovih mentora u ponedjeljak, 25. ožujka 2024. do 17 sati. 
Škole s istim brojem osvojenih bodova bit će rangirane prema vremenu predaje testa.

Nagrade i priznanja
Prva tri najbolje rangirana tima dobit će prigodne nagrade koje dodjeljuje predsjednik Hrvatskoga sabora. Svi učenici koji su sudjelovali u natjecanju dobit će pohvalnice Hrvatskoga sabora. Sve škole i mentori dobit će zahvalnice Hrvatskoga sabora za sudjelovanje.

Literatura za pripremu učenika
Udžbenici za nastavni predmet Politika i gospodarstvo
Ustav Republike Hrvatske
Poslovnik Hrvatskoga sabora   
Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor


Ostali izvori:
Edukativni materijali:
1) 100 pitanja s odgovorima za provjeru znanja o Hrvatskom saboru za učenike srednjih škola (PDF)
2) 100 pitanja s odgovorima za provjeru znanja o Hrvatskom saboru za učenike srednjih škola (PPTX)
3) Edukativna prezentacija za srednje škole (PPTX)


Članovi Povjerenstva za provedbu kviz-natjecanja o poznavanju Hrvatskoga sabora:
1) dr. sc. Sanja Šurina – predsjednica Povjerenstva
Služba za građane, Trg svetog Marka 3, 10 000 Zagreb
2) Zrinka Kolobarić, dipl. iur.
Služba za građane, Trg svetog Marka 3, 10 000 Zagreb
3) Dario Kovačić, mag.educ.croat. et mag.educ.hist.
Služba za građane, Trg svetog Marka 3, 10 000 Zagreb
4) Jelena Lulić, prof. sociologije i prof. povijesti
Služba za građane, Trg svetog Marka 3, 10 000 Zagreb
5) Štefanko Andrić, prof.
Senjskih uskoka 3, 32 100 Vinkovci
6) Klaudija Vučetić, prof.
Klasična gimnazija Ivana Pavla II Zadar
Jerolima Vidulića 2, 23 000 Zadar

Tajnik Povjerenstva:
Dejan Jović, mag. oec.
Služba za građane, Trg svetog Marka 3, 10 000 Zagreb

Sjedište i adresa Povjerenstva za provedbu kviz-natjecanja „Koliko poznaješ Hrvatski sabor?“
Hrvatski sabor 
Služba za građane
Trg sv. Marka 3
10000 Zagreb
Tel.: 01/ 4569-460, 01/4569-727, 01/4569-607, 01/4569-130, 01/6303-553
Faks.:  01/ 6303-018
e-adresa: gradjani@sabor.hr

Za dodatne informacije zainteresirani se mogu  obratiti  na adresu e-pošte kviz.gradjani@sabor.hr ili na gore istaknute telefone.

O dosadašnjim kvizovima

Konačni rezultati kviza o poznavanju Sabora: Gimnazija Franje Petrića iz Zadra najuspješnija

Zagreb – Nakon održanog online kviz-natjecanja o poznavanju Hrvatskoga sabora, koji je Služba za građane Hrvatskoga sabora organizirala u petak 22. ožujka, potvrđeni su konačni rezultati najuspješnijih škola, među kojima prvo mjesto zauzima Gimnazija Franje Petrića iz Zadra s osvojenih 87 bodova od ukupno 90.
Više

Održan kviz o poznavanju Hrvatskoga sabora za učenike srednjih škola: Prema preliminarnim rezultatima najbolji plasman postigla Gimnazija Franje Petrića iz Zadra

Zagreb – Prema prvim, preliminarnim rezultatima kviza „Koliko poznaješ Hrvatski sabor?“, tri najuspješnije škole po broju osvojenih bodova od mogućih 90, uzimajući u obzir vrijeme rješavanja testa, su: Gimnazija Franje Petrića iz Zadra s osvojenih 87 bodova s vremenom rješavanja 00:23:28,  drugoplasirana je Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile iz Pazina s osvojenih 87 bodova i vremenom rješavanja 00:54:08 te trećeplasirana Srednja škola Zlatar s osvojena 86 boda s vremenom rješavanja 00:40:02. 
Više

Objavljeni konačni rezultati kviza o poznavanju Sabora za osmaše: Osnovna škola Ivana Kukuljevića Sakcinskog iz Ivanca najuspješnija

Zagreb - Prema konačnim rezultatima, tri najuspješnije škole po broju osvojenih bodova, od mogućih 90, su: Osnovna škola Ivana Kukuljevića Sakcinskog iz Ivanca s osvojenih 89.67 bodova (vrijeme rješavanja 01:13:09), zatim Osnovna škola Kneževi Vinogradi s osvojenih 89 bodova (vrijeme rješavanja 00:41:28) te Osnovna škola Eugena Kumičića iz Slatine s osvojena 87 boda (vrijeme rješavanja 00:55:24).
Više

Objavljeni konačni rezultati o poznavanju Sabora za osmaše: Najbolji plasman postigla Osnovna škola dr. Jure Turića iz Gospića

Zagreb - Prema konačnim rezultatima, tri najuspješnije škole po broju osvojenih bodova, od mogućih 90, su: Osnovna škola dr. Jure Turića iz Gospića (85.33 bodova, vrijeme - 01:25:43), Osnovna škola Jože Horvata iz Kotoribe (83.99 bodova, vrijeme - 01:14:39) i Osnovna škola Vladimira Nazora iz Nove Bukovice (83.33 bodova, vrijeme - 00:56:33).
Više

Preliminarni rezultati kviza o poznavanju Sabora za osmaše: Najbolji plasman postigla Osnovna škola dr. Jure Turića iz Gospića

Zagreb - Prema preliminarnim rezultatima, tri najuspješnije škole po broju osvojenih bodova, od mogućih 90, su: Osnovna škola dr. Jure Turića iz Gospića (85.33 bodova, vrijeme: - 01:25:43), Osnovna škola Jože Horvata Kotoriba (83.99 bodova, vrijeme: - 01:14:39) i Osnovna škola Vladimira Nazora Nova Bukovica (83.33 bodova, vrijeme:  - 00:56:33).  Na ovogodišnjem natjecanju sudjelovali su učenici 8. razreda iz 42 škole diljem Hrvatske, ukupno 126 učenika.
Više

U devetom mrežnom kviz-natjecanju učenika osmih razreda o poznavanju Hrvatskoga sabora sudjeluju 42 škole

Zagreb – Služba za građane Hrvatskoga sabora u petak, 24. ožujka 2023. s početkom u 10.00 sati organizira deveto po redu mrežno kviz-natjecanje o poznavanju Hrvatskoga sabora za učenike 8. razreda osnovnih škola „Koliko poznaješ Hrvatski sabor?“. 
Više

Prirodoslovna škola Vladimira Preloga najuspješnija na kvizu o poznavanju Sabora

Zagreb – Služba za građane Hrvatskoga sabora organizirala je u petak 10. ožujka treće po redu online kviz-natjecanje o poznavanju Hrvatskoga sabora za učenike hrvatskih srednjih škola. 
Više

Preliminarni rezultati kviza o poznavanju Sabora: Najbolji plasman postigla Prirodoslovna škola Vladimira Preloga iz Zagreba

Zagreb - Prema prvim, preliminarnim rezultatima kviza “Koliko poznaješ Hrvatski sabor?“ tri najuspješnije škole po broju osvojenih bodova su Prirodoslovna škola Vladimira Preloga iz Zagreba s osvojenih maksimalnih 90 bodova, drugoplasirana je Gimnazija i strukovna škola Bernardina Frankopana iz Ogulina s osvojenih 86.67 bodova te trećeplasirana Srednja škola Marka Marulića Slatina s 86 bodova. Na ovogodišnjem natjecanju sudjelovali su srednjoškolci iz 52 škole diljem Hrvatske, ukupno 156 učenika raspoređenih u tročlane natjecateljske timove.
Više

Objavljeni konačni rezultati mrežnog kviz-natjecanja o poznavanju Sabora: Osnovna škola Vladimira Nazora Nova Bukovica najuspješnija

Zagreb – Saborska Služba za građane organizirala je u petak, 13. svibnja osmo po redu online kviz-natjecanje o poznavanju Hrvatskoga sabora za učenike osmih razreda osnovnih škola. 
Više

Osnovna škola Vladimira Nazora iz Nove Bukovice postigla najbolji plasman na mrežnom kviz-natjecanju o poznavanju Sabora

Zagreb – Nakon što je 29. travnja  2022. održano natjecanje za srednjoškolce, saborska Služba za građane organizirala je u petak osmo po redu online kviz-natjecanje o poznavanju Hrvatskog sabora za učenike osmih razreda osnovnih škola.
Više

Objavljeni konačni rezultati online kviza o poznavanju Sabora: Prva gimnazija Varaždin najuspješnija

Zagreb - Prema konačnim rezultatima online kviz-natjecanja o poznavanju Hrvatskoga sabora za učenike srednjih škola, tri najuspješnije škole po broju osvojenih bodova, od mogućih 90, su: Prva gimnazija Varaždin (90), III. gimnazija Osijek (85,75) i Tehnička škola Ruđera Boškovića Zagreb (85,58). Tročlani tim učenika 4. razreda Prve gimnazije Varaždin u sastavu Teo Čop, Jan Špiclin i Erik Trakoštanec, koji je pripremala za natjecanje prof. Ivana Žnidarić Kajić, osvojio je maksimalan broj bodova od mogućih 90. Sva trojica učenika riješili su 30 pitanja kviza bez ijedne greške i time pokazali izvanredno znanje u poznavanju Hrvatskoga sabora.
Više

Na online kvizu o poznavanju Sabora za učenike srednjih škola prema preliminarnim rezultatima najviše bodova osvojila Prva gimnazija Varaždin

Zagreb - Služba za građane Hrvatskoga sabora organizirala je u petak drugo po redu online kviz-natjecanje o poznavanju Hrvatskoga sabora za učenike srednjih škola.  Na ovogodišnjem natjecanju sudjelovali su srednjoškolci iz 50 škola diljem Hrvatske, ukupno 150 učenika.
Više

Najbolji plasman na online kvizu o poznavanju Sabora postigla OŠ Luka iz Sesveta

Zagreb - Nakon natjecanja za srednjoškolce sredinom ožujka, saborska Služba za građane organizirala je 26. ožujka sedmo po redu online kviz-natjecanje o poznavanju Hrvatskog sabora za učenike osmih razreda osnovnih škola.
Više

Gimnazija i strukovna škola Bernardina Frankopana iz Ogulina najuspješnija na online kvizu o poznavanju Sabora

Zagreb – Služba za građane Hrvatskoga sabora organizirala je u petak prvo online kviz-natjecanje o poznavanju Hrvatskoga sabora za učenike srednjih škola. Tri najuspješnije škole po broju osvojenih bodova, od mogućih 90, su: Gimnazija i strukovna škola Bernardina Frankopana Ogulin (84,5), Ekonomska i turistička škola Daruvar (81,67) i Srednja škola Marka Marulića Slatina (81).
Više

Objavljeni pozivi učenicima osnovnih i srednjih škola za sudjelovanje u pet edukativnih projekata o Saboru

Zagreb - Hrvatski sabor objavio je pozive za sudjelovanje učenika 8. razreda osnovnih škola te učenika srednjih škola u pet edukativnih projekata čije je održavanje planirano u prvoj polovini 2021. godine. 
Više

U natjecanju 324 učenika najbolji rezultat u poznavanju Sabora postigli Frenki Mizdrak, Jana Krišto i Marija Belošević iz Osnovne škole Josipa Račića iz Zagreba

Zagreb - Na ovogodišnjem šestom online kviz-natjecanju "Koliko poznaješ Hrvatski sabor?" sudjelovale su 54 osnovne škole s 324 učenika, a najbolji rezultat postigli su učenici iz Osnovne škole Josipa Račića iz Zagreba – Frenki Mizdrak, Jana Krišto i Marija Belošević.
Više

Filip Havaš najuspješniji učenik, a Osnovna škola "Draganić“ najuspješnija škola u kviz-natjecanju o Saboru

Zagreb - Učenik Filip Havaš iz Osnovne škole „Draganić“ iz Draganića najuspješnije je riješio test poznavanja Hrvatskoga sabora s rezultatom 29 od 30 bodova u roku od 15 minuta. Drugi najuspješniji rezultat postigla je učenica Katarina Dragozetić iz Osnovne škole „Milan Brozović“ iz Kastva koja je u 28 minuta osvojila 29 bodova. Najuspješniji školski tim bio je tim Osnovne škole „Draganić“ iz Draganića s osvojenih 85 od 90 bodova. Natjecalo se 357 učenika od šestog do osmog razreda, pojedinačno ili u okviru 59 timova iz 59 škola iz svih krajeva Hrvatske.
Više

Otvorene prijave za kviz-natjecanje učenika „Koliko poznaješ Hrvatski sabor?“

Zagreb – Saborska Služba za građane od 9. do 22. veljače 2018. na adresu elektroničke pošte kviz.gradjani@sabor.hr prima prijave za peto online kviz-natjecanje učenika osnovnih škola pod nazivom „Koliko poznaješ Hrvatski sabor?“.
Više

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković dodijelio nagrade najuspješnijim učenicima u kvizu "Koliko poznaješ Hrvatski sabor?"

Zagreb - U Hrvatskome saboru održana je svečanost dodjele nagrada pobjednicima kviza „Koliko poznaješ Hrvatski sabor?“.
Više

U četvrtom online kviz-natjecanju sudjelovala 384 učenika iz 64 osnovne škole

Četvrto online kviz-natjecanje pod nazivom "Koliko poznaješ Hrvatski sabor?" održano je 3. ožujka 2017. godine. Sudjelovalo je 384 učenika 6., 7. i 8. razreda iz 64 osnovne škole iz cijele Hrvatske.
Više

Najbolje poznavanje Sabora u kviz-natjecanju za 2016. godinu pokazao učenik Mato Vidaković iz Đurđevca

Treće online kviz-natjecanje o poznavanju Sabora okupilo 216 učenika iz 72 osnovne škole
Više

Rezultati drugoga online kviz-natjecanja za učenike osnovnih škola "Koliko poznaješ Hrvatski sabor?" održanog 27. ožujka 2015.

Drugom online kviz-natjecanju za učenike osnovnih škola "Koliko poznaješ Hrvatski sabor?", održanom 27. ožujka 2015., pristupilo je 498 učenika iz 83 osnovne škole
Više

Učenici iz 96 osnovnih škola u prvom online kvizu održanom 7. travnja 2014. pokazali zavidno poznavanje Hrvatskoga sabora

Kviz-natjecanje osnovnih škola pod nazivom "Koliko poznaješ Hrvatski sabor?" provela je saborska Služba za građane u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.
Više