Zastupnici iz Hrvatske u Europskom parlamentu u mandatu od 2019. do 2024.

U sazivu Europskoga parlamenta od 2019. do 2024. godine Hrvatska ima jedanaest zastupnika. Oni su izabrani na izborima za članove Europskoga parlamenta iz Hrvatske održanima 26. svibnja 2019. godine. Izbor članova u Europski parlament iz Hrvatske uređuje se Zakonom o izboru članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske. 

U Europskome parlamentu članovi iz Hrvatske djeluju u okviru političkih skupina kako je navedeno u tablici. 

 

Prezime i ime  Stranačka pripadnost  Pripadnost političkoj skupini EP-a 
BORZAN, Biljana 
SDP 
Progresivni savez socijalista i demokrata (S&D) 
FLEGO, Valter 
IDS

Obnovimo Europu (RE)

KOLAKUŠIĆ, Mislav 
Nezavisni
Nezavisni (NI)
MATIĆ, Predrag Fred 
SDP
Progresivni savez socijalista i demokrata (S&D) 
PICULA, Tonino 
SDP 
Progresivni savez socijalista i demokrata (S&D) 
RESSLER, Karlo 
HDZ 
Europska pučka stranka (kršćanski demokrati) (EPP)
SINČIĆ, Ivan Vilibor 
Živi zid
Nezavisni (NI)
SOKOL, Tomislav 
HDZ 
Europska pučka stranka (kršćanski demokrati) (EPP) 
ŠUICA, Dubravka 
HDZ 
Europska pučka stranka (kršćanski demokrati) (EPP) 
TOMAŠIĆ, Ruža 
Hrvatska konzervativna stranka Europski konzervativci i reformisti (ECR) 
ZOVKO, Željana 
HDZ 
Europska pučka stranka (kršćanski demokrati) (EPP) 

 

Zastupnici iz Hrvatske u Europskom parlamentu u mandatu od 2014. do 2019.

U sazivu Europskoga parlamenta od 2014. do 2019. godine Hrvatska ima jedanaest zastupnika. Oni su izabrani na izborima za članove Europskoga parlamenta iz Hrvatske održanima 25. svibnja 2014. te promjenama u obnašanju mandata koje su uslijedile naknadno.
Više

Zastupnici iz Hrvatske u Europskom parlamentu u mandatu od 1. srpnja 2013. do 1. srpnja 2014.

Od stupanja Hrvatske u članstvo Europske unije 1. srpnja 2013. do početka novog saziva Europskog parlamenta 1.srpnja 2014. u EP-u je djelovalo 12 izabranih zastupnika iz Hrvatske.