Zastupnici iz Hrvatske u Europskom parlamentu u mandatu od 2014. do 2019.

U sazivu Europskoga parlamenta od 2014. do 2019. godine Hrvatska ima jedanaest zastupnika. Oni su izabrani na izborima za članove Europskoga parlamenta iz Hrvatske održanima 25. svibnja 2014. te promjenama u obnašanju mandata koje su uslijedile naknadno. Izbor članova u Europski parlament iz Hrvatske uređuje se Zakonom o izboru članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske. 

U Europskome parlamentu članovi iz Hrvatske djeluju u okviru političkih skupina kako je navedeno u tablici. 

 

Prezime i ime  Stranačka pripadnost  Pripadnost političkoj skupini EP-a 
BORZAN, Biljana  SDP  Progresivni savez socijalista i demokrata (S&D) 
JAKOVČIĆ, Ivan  IDS Savez liberala i demokrata za Europu (ALDE) 
MALETIĆ, Ivana  HDZ  Europska pučka stranka (kršćanski demokrati) (EPP) 
PETIR, Marijana  nezavisna Europska pučka stranka (kršćanski demokrati) (EPP) 
PICULA, Tonino  SDP  Progresivni savez socijalista i demokrata (S&D) 
RADOŠ, Jozo  HNS  Savez liberala i demokrata za Europu (ALDE) 
ŠKRLEC, Davor  nezavisni Zeleni/Europski slobodni savez (Verts/ALE) 
ŠUICA, Dubravka  HDZ  Europska pučka stranka (kršćanski demokrati) (EPP) 
TOLIĆ, Ivica  HDZ  Europska pučka stranka (kršćanski demokrati) (EPP) 
TOMAŠIĆ, Ruža  HKS Europski konzervativci i reformisti (ECR) 
ZOVKO, Željana  HDZ  Europska pučka stranka (kršćanski demokrati) (EPP) 

Zastupnici iz Hrvatske u Europskom parlamentu od 1. srpnja 2013. do 1. srpnja 2014.

Od stupanja Hrvatske u članstvo Europske unije 1. srpnja 2013. do početka novog saziva Europskog parlamenta 1.srpnja 2014. u EP-u je djelovalo 12 izabranih zastupnika iz Hrvatske.