Eseji i zastupnički govori učenika osnovnih i srednjih škola

Služba za građane Hrvatskoga sabora u školskoj godini 2020./21. prvi put organizira natječaj za učenike osnovnih i srednjih škola u pisanju eseja/raspravljačkog teksta/zastupničkog govora  na temu „Trideset godina hrvatske neovisnosti“. 

Poziv učenicima osnovnih škola slijedi odgojno-obrazovne ishode kurikuluma nastavnog predmeta Povijesti za 8. razred osnovne škole.

Poziv učenicima srednjih škola slijedi odgojno-obrazovne ishode kurikuluma nastavnog predmeta Politika i gospodarstvo u povezanosti s kurikulumima pravne grupe predmeta te drugih srodnih predmeta iz društveno-humanističkog područja.

Esej/raspravljački tekst/zastupnički govor tematizira ulogu i značaj Hrvatskoga sabora u proglašenju nezavisnosti Republike Hrvatske, donošenjem Ustavne odluke o suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske i Deklaracije o proglašenju suverene i samostalne Republike Hrvatske 25. lipnja 1991. godine, čime je Republika Hrvatska postala samostalna i suverena država.

25. lipnja 2021. obilježit ćemo trideset godina od proglašenja samostalnosti Republike Hrvatske. Povodom tridesete godišnjice proglašenja samostalne i suverene Republike Hrvatske Služba za građane Hrvatskoga sabora poziva učenike 8. razreda osnovnih škola te učenike srednjih škola da sudjeluju na natječaju u pisanju najboljeg eseja/raspravljačkog teksta/zastupničkog govora na zadanu temu.

Poziv učenicima 8. razreda osnovnih škola za sudjelovanje na natječaju za najbolji esej/raspravljački tekst/zastupnički govor za šk. god. 2020./2021.

Natječaj za najbolji esej/raspravljački tekst/zastupnički govor za učenike osnovnih škola

Povodom obilježavanja 30. godišnjice proglašenja samostalne i suverene Republike Hrvatske donošenjem Ustavne odluke Sabora o proglašenju  suverene i samostalne Republike Hrvatske, Služba za građane Hrvatskoga sabora poziva učenike 8. razreda osnovnih škola da sudjeluju na natječaju u pisanju eseja/raspravljačkog teksta/zastupničkog govora na zadanu temu: 

„Trideset godina hrvatske neovisnosti“

alternativno
„Trideset godina od proglašenja samostalne i suverene Republike Hrvatske“
 

Svrha i cilj ovogodišnjeg natječaja za najbolji esej/raspravljački tekst/zastupnički govor za učenike 8. razreda osnovnih škola u Republici Hrvatskoj je očuvanje sjećanja na 25. lipnja 1991. godine, kada je Hrvatski sabor donio Ustavnu odluku o suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske i Deklaraciju o proglašenju suverene i samostalne Republike Hrvatske, posebice u kontekstu ovogodišnjeg obilježavanja 30 godina proglašenja samostalne i suverene Republike Hrvatske, kroz afirmaciju pisane riječi te poticaj učenicima na promišljanje o značaju Hrvatskoga sabora u stvaranju hrvatske države. 

Natječaj za najbolji esej/raspravljački tekst/zastupnički govor s obrascem prijave objavljuje se na mrežnim stranicama Službe za građane Hrvatskoga sabora, a otvoren je od 11. siječnja do 22. veljače 2021. godine. Vlastoručno potpisani učenički radovi uz pripadajući obrazac potpisan od učenika i mentora dostavljaju se na e-adresu esej.gradjani@sabor.hr i poštom na adresu: Hrvatski sabor – Služba za građane, Trg sv. Marka 3, 10 000 Zagreb, s naznakom „za natječaj za najbolji esej/raspravljački tekst/zastupnički govor za učenike osnovnih škola“.  

Glavne nagrade učenicima za tri najbolja eseja/raspravljačka teksta/zastupnička govora uručit će predsjednik Hrvatskoga sabora. Svi ostali učenici i njihovi mentori dobit će od Hrvatskoga sabora pohvalnice odnosno zahvalnice.

 

Poziv učenicima 8. razreda osnovnih škola za sudjelovanje na natječaju za najbolji esej/raspravljački tekst/zastupnički govor za šk. god. 2020./2021.

I.

Služba za građane Hrvatskoga sabora ove školske godine organizira prvi put natječaj za učenike 8. razreda osnovnih škola u pisanju eseja/raspravljačkog teksta/zastupničkog govora na temu „Trideset godina hrvatske neovisnosti“. Poziv učenicima slijedi odgojno-obrazovne ishode kurikuluma nastavnog predmeta Povijesti za 8. razred, posebice nastavne cjeline Nastanak suverene i samostalne hrvatske države te je usklađen s kurikulumom nastavnog predmeta Hrvatskog jezika jer nudi i opciju pisanja raspravljačkog teksta u skladu s temom i prema planu. 

II.

Esej/raspravljački tekst/zastupnički govor tematizira ulogu i značaj Hrvatskoga sabora u proglašenju nezavisnosti Republike Hrvatske, donošenjem Ustavne odluke o suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske i Deklaracije o proglašenju suverene i samostalne Republike Hrvatske 25. lipnja 1991. godine, čime je Republika Hrvatska postala samostalna i suverena država. 

Učenik se zamišlja u ulozi zastupnika i piše zastupnički govor na zadanu temu povodom obilježavanja trideset godina od proglašenja  hrvatske nezavisnosti ili pak piše esej ili raspravljački tekst na istu temu.

„Rođena je država Hrvatska. Neka joj je dug i sretan život“, riječi su koje je predsjednik prvog višestranačkog Sabora dr. Žarko Domljan kazao netom nakon izglasavanja i proglašenja Ustavne odluke o suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske i Deklaracije o proglašenju suverene i samostalne Republike Hrvatske 25. lipnja 1991. godine u Sabornici. 

Tim je činom, potvrđujući volju građana Republike Hrvatske izraženu na referendumu 19. svibnja 1991. godine,  Hrvatski sabor ispunio svoju najvažniju zadaću nakon donošenja Ustava Republike Hrvatske, proglašavajući nezavisnost Republike Hrvatske 25. lipnja 1991. godine, čime je ispunio i svoju ulogu državotvorca. 

Ustavom donesenim 22. prosinca 1990. godine Republika Hrvatska utemeljena je kao jedinstvena i nedjeljiva demokratska i socijalna država, ali je još uvijek bila u sastavu SFRJ, sve dok Sabor Republike Hrvatske 25. lipnja 1991. godine nije donio Ustavnu odluku o suverenosti i samostalnosti kojom je proglašena nezavisnost Republike Hrvatske i ujedno pokrenut postupak razdruživanja od SFRJ koji je okončan donošenjem Odluke o raskidu državnopravnih sveza s ostalim republikama i pokrajinama SFRJ koju je Sabor donio 8. listopada 1991. godine, već u tijeku otpočinjanja žestoke agresije na Republiku Hrvatsku i početka Domovinskog rata. Oba državotvorna akta donesena 1991. godine neraskidivo su povezana sa slovom Ustava Republike Hrvatske.

III.

Pravo sudjelovanja na natječaju za najbolji esej/raspravljački tekst/zastupnički govor imaju svi učenici 8. razreda osnovnih škola koji obrađuju nastavne sadržaje vezane uz stvaranje samostalne i suverene Republike Hrvatske i ulogu Sabora u donošenju temeljnih državotvornih akata kojima je stvorena Republika Hrvatska kroz kurikulum nastavnog predmeta Povijesti za 8. razred, posebice nastavnu cjelinu Nastanak suverene i samostalne hrvatske države. 

IV.

Učenici pišu esej/raspravljački tekst/zastupnički govor temeljem nekoliko državotvornih akata koje je donio Sabor 1990/1991. godine. Bazični tekstovi koje učenici razmatraju su: Izvorišne osnove Ustava Republike Hrvatske, Ustavna odluka o suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske te Deklaracija o proglašenju suverene i samostalne Republike Hrvatske, koji polaze od povijesnog prava hrvatskog naroda na državnost i uloge Sabora kao državotvorca i čuvara povijesne hrvatske državnopravne tradicije.

             
Polazni tekstovi za razmatranje teme eseja/raspravljačkog teksta/zastupničkog govora dostupni su putem poveznice:

Ustav Republike Hrvatske - Izvorišne osnove
Ustavna odluka Sabora Republike Hrvatske o suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske
Deklaracija o proglašenju suverene i samostalne Republike Hrvatske

Razmatrajući svrhu nastavnog predmeta Povijesti u kurikulumu za osmi razred stoji „(...) Učeći o vlastitoj naciji, državi (...) učenici stječu znanja i razvijaju vještine koje omogućuju razumijevanje vlastitog identiteta. No, ključan je odabir bitnih povijesnih događaja, procesa i pojava (...)“.

Predmetni kurikulum Povijesti organiziran je u pet domena, od kojih je jedna politika. Upravo poznavanjem političke povijesti učenici razumiju političko djelovanje pojedinaca i skupina te se upoznaju s procesom izgradnje vlasti i državnih institucija.  

U preporukama za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda kurikuluma nastavnog predmeta Povijesti navodi se „korištenje različitih vrsta povijesnih izvora, razumijevanje značenja izvora u proučavanju prošlosti te oblikovanje odgovora koji uključuju podatke iz izvora. Učenici uče analizirati i vrednovati izvore, postavljaju pitanja o vremenu, mjestu i okolnostima njihova nastanka, te o autoru, njegovim gledištima i namjerama“.

Među temama iz nastavnog kurikuluma Povijesti za 8. razred osnovnih škola su one koje uključuju sadržaje iz nacionalne povijesti, posebice stvaranje samostalne Republike Hrvatske i uvođenje demokratskog poretka, te razvoj građanskog demokratskog društva. „U izbornim temama potrebno je dodatno staviti naglasak na aktivno učenje, istraživanje, konceptualno i proceduralno znanje, a učenike treba potaknuti da samostalno odaberu način prezentacije svog rada poput izlaganja, eseja i slično“.

Očekivani odgojno-obrazovni ishodi takvog poučavanja omogućit će učeniku da još bolje upozna politički sustav Republike Hrvatske nastao uvođenjem demokratskog poretka nakon prvih višestranačkih izbora, konstituiranja prvog demokratskog Sabora i donošenja Ustava RH 1990. te proglašenja nezavisnosti Republike Hrvatske donošenjem državotvornih akata Sabora 1991. godine: Ustavne odluke o samostalnosti i suverenosti RH te Deklaracije o proglašenju suverene i samostalne RH.  

V.

Svrha i cilj natječaja u pisanju najboljeg eseja/raspravljačkog teksta/zastupničkog govora za učenike 8 . razreda osnovnih škola je poticanje povijesne pismenosti učenika te poticanje učenika na razvijanje povijesnog mišljenja, kritičkog promišljanja, upoznavanja demokratskih procedura i njegovanja demokratskih načela i vrijednosti te domoljublja.

VI.

Pristigle radove razmatra Povjerenstvo za vrednovanje imenovano od strane Tajnika Hrvatskoga sabora. Povjerenstvo za vrednovanje samostalno je u svojim prosudbama i odlukama.

VII.

Glavne nagrade učenicima za 3 najbolja eseja/raspravljačka teksta/zastupnička govora uručit će predsjednik Hrvatskoga sabora. 

VIII.

Povjerenstvo za vrednovanje razmatra pristigle radove i ocjenjuje ih na temelju sljedećih kriterija: 

A) Povijesna pismenost: razumijevanje teme, uspješnost argumentacije i interpretacije teme, inventivnost. 
B) Jezično-stilska pismenost: način ustroja teme, originalnost, pojedinosti u strukturi kompozicije, stil, gramatika, pravopis. Učenik treba poštivati zadani okvir riječi. Rad učenik piše standardnim hrvatskim jezikom. Autentičnost prijavljenog rada potvrđuje mentor. 

IX.

Esej/raspravljački tekst/zastupnički govor treba biti potpisan od učenika te poslan uz pripadajući obrazac kojeg popunjava i potpisuje učenik i mentor, a dostavlja se na adresu e-pošte esej.gradjani@sabor.hr  te putem pošte na adresu Hrvatski sabor – Služba za građane, Trg sv. Marka 3, 10 000 Zagreb.

X.

Odluku o dodjeli glavnih nagrada za tri najbolje napisana eseja/raspravljačka teksta/zastupnička govora Povjerenstvo za vrednovanje donijet će 5. svibnja 2021. godine. 
Dodjela glavnih nagrada organizirat će se do kraja školske godine 2020./2021., a svim učenicima i njihovim mentorima koji su sudjelovali na natječaju Hrvatski sabor će dodijeliti pohvalnice i zahvalnice koje će biti poslane poštom na adrese škola.

 
XI.

Ukoliko na natječaj pristigne dovoljan broj učeničkih radova koji zadovoljavaju kriterije vrednovanja, Služba za građane Hrvatskoga sabora će ih sabrati u zbornik radova te ih objaviti u e-obliku na web stranicama Sabora. Prijavom na natječaj učenik s mentorom daje svoju suglasnost za objavu svog rada (esej/raspravljački tekst/zastupnički govor) u zborniku učeničkih radova na temu „Trideset godina hrvatske neovisnosti.“   

XII.

Organizator (Služba za građane) će osobne podatke učenika i mentora koristiti isključivo za:
- obavještavanje sudionika tijekom javljanja na natječaj 
- obavještavanje sudionika o rezultatima natječaja (tri najbolje napisana eseja/raspravljačka teksta/zastupnička govora)
- objavu rezultata natječaja i predstavljanje pobjednika i njihovih radova (tri najbolje napisana eseja/raspravljačka teksta/zastupnička govora) na mrežnim stranicama Hrvatskoga sabora
- objavu učeničkih radova koji zadovoljavaju uvjete natječaja u zborniku učeničkih radova u e-obliku na web stranicama Hrvatskoga sabora


Smjernice učenicima za pisanje eseja/raspravljačkog teksta/zastupničkog govora:
-    Pročitajte polazne tekstove, izdvojite ključne riječi i značenja tekstova.
-    Napravite bilješke na temelju pročitanih tekstova. 
-    Usporedite polazne tekstove na sadržajnoj, tematskoj i stilskoj razini.
-    Povežite problematiku polaznih tekstova sa zadanom temom eseja/raspravljačkog teksta/zastupničkog govora.
-    Oblikujte natuknice na temelju pročitanih tekstova, a u skladu sa zadanom temom eseja/raspravljačkog teksta/zastupničkog govora.
-    Prikupite još više podataka o zadanoj temi.
-    Izdvojite najbitnije podatke i njih rasporedite.
-    Sastavite tekst eseja/raspravljačkog teksta/zastupničkog govora trodjelne strukture: uvod, razrada, zaključak.
-    U uvodu odredite temu eseja/raspravljačkog teksta/zastupničkog govora i privucite pozornost.  
-    Dublja analiza neka slijedi u razradi eseja/raspravljačkog teksta/zastupničkog govora.
-    Odlomke tematski vežite jedan na drugi. Neka logično slijede jedan iza drugog.
-    Nastojte da sva tri dijela eseja/raspravljačkog teksta/zastupničkog govora upućuju na temu i da su dobro među sobom povezani.
-    U zaključnom odlomku naglasite ono najvažnije i iznesite završnu misao.
-    Esej/raspravljački tekst/zastupnički govor oblikujte kao zaokruženu cjelinu s uvodom, razradom i zaključkom.
-    Budite originalni i inovativni.
-    Poželjno je da esej/raspravljački tekst/zastupnički govor ima od 350 do 500 riječi.
-    Esej/raspravljački tekst/zastupnički govor treba biti pravopisno i gramatički točno napisan na standardnom hrvatskom jeziku. 

 

Članovi Povjerenstva za vrednovanje:
1) dr.sc. Sanja Šurina – predsjednica Povjerenstva
Služba za građane, Trg svetog Marka 3, 10 000 Zagreb
2) Zrinka Kolobarić, dipl. iur.
Služba za građane, Trg svetog Marka 3, 10 000 Zagreb
3) Dario Kovačić, mag.educ.croat. et mag.educ.hist.
Služba za građane, Trg svetog Marka 3, 10 000 Zagreb
4) Domagoj Švigir, mag.educ.hist.
Visoko učilište Algebra
Ilica 242, 10 000 Zagreb
5) Erik Šneler, mag.educ.geogr. et hist.
OŠ Brod Moravice
Školska 3, 51 312 Brod Moravice
6) Marija Roško, mag.educ. philol.croat.
prof. – savjetnica HJ
OŠ Mate Lovraka
Crkvena ulica 57, 44 320 Kutina

Tajnik Povjerenstva:
Dejan Jović, administrativni tajnik
Služba za građane, Trg svetog Marka 3, 10 000 Zagreb
 

Sjedište i adresa Povjerenstva za vrednovanje
Hrvatski sabor, Služba za građane
Trg Sv. Marka 3
10 000 Zagreb
e-adresa: gradjani@sabor.hr
Telefon: 01/6303-553, 01/4569-607, 91/4569-727, 01/4569-460
Faks: 01/6303-018  

Poziv učenicima srednjih škola za sudjelovanje na natječaju za najbolji esej/zastupnički govor za šk. god. 2020./2021.

Natječaj za najbolji esej/zastupnički govor za učenike srednjih škola

                        
Povodom obilježavanja 30. godišnjice proglašenja samostalne i suverene Republike Hrvatske donošenjem Ustavne odluke Sabora o proglašenju  suverene i samostalne Republike Hrvatske, Služba za građane Hrvatskoga sabora poziva učenike srednjih škola da se odazovu na natječaj u pisanju najboljeg eseja/zastupničkog govora na temu: 

„Trideset godina hrvatske neovisnosti“

alternativno
„Trideset godina od proglašenja samostalne i suverene Republike Hrvatske“  

Svrha i cilj ovogodišnjeg natječaja za najbolji esej/zastupnički govor za učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj je očuvanje sjećanja na 25. lipnja 1991. godine, kada je Hrvatski sabor donio Ustavnu odluku o suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske i Deklaraciju o proglašenju suverene i samostalne Republike Hrvatske, posebice u kontekstu ovogodišnjeg obilježavanja 30 godina proglašenja samostalne i suverene Republike Hrvatske, kroz afirmaciju pisane riječi te poticaj učenicima na promišljanje o značaju Hrvatskoga sabora u stvaranju hrvatske države. 

Natječaj za najbolji esej/zastupnički govor s obrascem prijave objavljuje se na mrežnim stranicama Službe za građane Hrvatskoga sabora, a otvoren je od 11. siječnja do 22. veljače 2021. godine. Vlastoručno potpisani učenički radovi uz pripadajući obrazac potpisan od učenika i mentora dostavljaju se na e-adresu esej.gradjani@sabor.hr i poštom na adresu: Hrvatski sabor – Služba za građane, Trg sv. Marka 3, 10 000 Zagreb, s naznakom „za natječaj za najbolji esej/zastupnički govor za učenike srednjih škola“.  

Glavne nagrade učenicima za tri najbolja eseja/zastupnička govora uručit će predsjednik Hrvatskoga sabora. Svi ostali učenici i njihovi mentori dobit će od Hrvatskoga sabora pohvalnice odnosno zahvalnice.

 


Poziv učenicima srednjih škola za sudjelovanje na natječaju za najbolji esej/zastupnički govor za šk. god. 2020./2021.

I.

Služba za građane Hrvatskoga sabora ove školske godine organizira po prvi puta natječaj za učenike srednjih škola u pisanju eseja ili zastupničkog govora na temu „Trideset godina hrvatske neovisnosti“. Poziv učenicima slijedi odgojno-obrazovne ishode kurikuluma nastavnog predmeta Politika i gospodarstvo za srednje škole u povezanosti s kurikulumima pravne grupe predmeta te drugih srodnih predmeta iz društveno-humanističkog područja.

II.

Esej/zastupnički govor tematizira ulogu i značaj Hrvatskoga sabora u proglašenju nezavisnosti Republike Hrvatske, donošenjem Ustavne odluke o suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske i Deklaracije o proglašenju suverene i samostalne Republike Hrvatske 25. lipnja 1991. godine, čime je Republika Hrvatska postala samostalna i suverena država. 

Učenik se zamišlja u ulozi zastupnika i piše zastupnički govor na zadanu temu povodom obilježavanja trideset godina od proglašenja  hrvatske nezavisnosti ili pak piše esej na istu temu.

„Rođena je država Hrvatska. Neka joj je dug i sretan život“, riječi su koje je predsjednik prvog višestranačkog Sabora dr. Žarko Domljan kazao netom nakon izglasavanja i proglašenja Ustavne odluke o suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske i Deklaracije o proglašenju suverene i samostalne Republike Hrvatske 25. lipnja 1991. godine u Sabornici. 

Tim je činom, potvrđujući volju građana Republike Hrvatske izraženu na referendumu 19. svibnja 1991. godine,  Hrvatski sabor ispunio svoju najvažniju zadaću nakon donošenja Ustava Republike Hrvatske, proglašavajući nezavisnost Republike Hrvatske 25. lipnja 1991. godine, čime je ispunio i svoju ulogu državotvorca. 

Ustavom donesenim 22. prosinca 1990. godine Republika Hrvatska utemeljena je kao jedinstvena i nedjeljiva demokratska i socijalna država, ali je još uvijek bila u sastavu SFRJ, sve dok Sabor Republike Hrvatske 25. lipnja 1991. godine nije donio Ustavnu odluku o suverenosti i samostalnosti kojom je proglašena nezavisnost Republike Hrvatske i ujedno pokrenut postupak razdruživanja od SFRJ koji je okončan donošenjem Odluke o raskidu državnopravnih sveza s ostalim republikama i pokrajinama SFRJ koju je Sabor donio 8. listopada 1991. godine, već u tijeku otpočinjanja žestoke agresije na Republiku Hrvatsku i početka Domovinskog rata. Oba državotvorna akta donesena 1991. godine neraskidivo su povezana sa slovom Ustava Republike Hrvatske.

III.

Pravo sudjelovanja na natječaju za najbolji esej/zastupnički govor imaju svi učenici srednjih škola koji obrađuju nastavne sadržaje vezane uz stvaranje samostalne i suverene Republike Hrvatske i ulogu Sabora u donošenju temeljnih državotvornih akata kojima je stvorena Republika Hrvatska kroz kurikulume nastavnog predmeta Politika i gospodarstvo, kurikulume drugih srodnih predmeta te kurikulume predmeta iz pravne grupe predmeta. Jedan od očekivanih odgojno-obrazovnih ishoda kurikuluma Politike i gospodarstva je da učenik argumentirano „opisuje proces uspostave samostalnosti i suvereniteta Republike Hrvatske“.  

IV.

Učenici pišu esej (zastupnički govor) temeljem nekoliko državotvornih akata koje je donio Sabor 1990/1991. godine. Bazični tekstovi koje učenici razmatraju su: Izvorišne osnove Ustava Republike Hrvatske, Ustavna odluka o suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske te Deklaracija o proglašenju suverene i samostalne Republike Hrvatske, koji polaze od povijesnog prava hrvatskog naroda na državnost i uloge Sabora kao državotvorca i čuvara povijesne hrvatske državnopravne tradicije.

              
Polazni tekstovi za razmatranje teme eseja/zastupničkog govora dostupni su putem poveznice:

Ustav Republike Hrvatske - Izvorišne osnove
Ustavna odluka Sabora Republike Hrvatske o suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske
Deklaracija o proglašenju suverene i samostalne Republike Hrvatske

U preporukama za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda kurikuluma nastavnog predmeta Politika i gospodarstvo iz domene Političke pismenosti preporuča se upotreba nastavnih metoda „koje potiču istraživački duh, kreativnost, samostalnost, kritičko promišljanje i motiviraju na aktivno sudjelovanje, na primjer samostalno istraživanje zadane ili izabrane teme, pisanje eseja (...) te pristupe koji u središte stavljaju učenika, njegovo iskustvo i sposobnosti“, pri čemu će se odgojno-obrazovni ishodi ostvarivati, među ostalim, kroz „sadržaje iz dostupnih i relevantnih izvora znanja kao što su politološka literatura, izvorni tekstovi poput Ustava, zakona i drugih dokumenata važećih za Republiku Hrvatsku“. 

Očekivani odgojno-obrazovni ishodi takvog poučavanja omogućit će učeniku da još bolje upozna politički sustav Republike Hrvatske te ustrojstvo, ulogu i odgovornost vlasti i izvore njene legitimnosti.  

V.

Svrha i cilj natječaja u pisanju najboljeg eseja/zastupničkog govora za učenike srednjih škola je poticanje političke pismenosti učenika te poticanje učenika na razvijanje političkog mišljenja, kritičkog promišljanja, upoznavanja demokratskih procedura i njegovanja demokratskih načela i vrijednosti, te domoljublja.

VI.

Pristigle radove razmatra Povjerenstvo za vrednovanje imenovano od strane Tajnika Hrvatskoga sabora. Povjerenstvo za vrednovanje samostalno je u svojim prosudbama i odlukama.

VII.

Glavne nagrade učenicima za 3 najbolja eseja/zastupnička govora uručit će predsjednik Hrvatskoga sabora. 

VIII.

Povjerenstvo za vrednovanje razmatra pristigle radove i ocjenjuje ih na temelju sljedećih kriterija: 
A) Politička pismenost: razumijevanje teme, uspješnost argumentacije i interpretacije teme, inventivnost. 
B) Jezično-stilska pismenost: Rad učenik piše standardnim hrvatskim jezikom. Autentičnost prijavljenog rada potvrđuje mentor. 

IX.

Esej/zastupnički govor treba biti potpisan od učenika te poslan uz pripadajući obrazac koji popunjava i potpisuje učenik i mentor, a dostavlja se na adresu e-pošte esej.gradjani@sabor.hr te putem pošte na adresu Hrvatski sabor – Služba za građane, Trg sv. Marka 3, 10 000 Zagreb.

X.

Odluku o dodjeli glavnih nagrada za tri najbolje napisana eseja/zastupnička govora Povjerenstvo za vrednovanje donijet će 5. svibnja 2021. godine. 

Dodjela glavnih nagrada organizirat će se do kraja školske godine 2020./2021., a svim učenicima i njihovim mentorima koji su sudjelovali na natječaju Hrvatski sabor će dodijeliti pohvalnice i zahvalnice koje će biti poslane poštom na adrese škola.   


XI.

Ukoliko na natječaj pristigne dovoljan broj učeničkih radova koji zadovoljavaju kriterije vrednovanja, Služba za građane Hrvatskoga sabora će ih sabrati u zbornik radova te ih objaviti u e-obliku na web stranicama Sabora. Prijavom na natječaj učenik s mentorom daje svoju suglasnost za objavu svog rada (esej/zastupnički govor) u zborniku učeničkih radova na temu „Trideset godina hrvatske neovisnosti.“

 
XII.

Organizator (Služba za građane) će osobne podatke učenika i mentora koristiti isključivo za:
- obavještavanje sudionika tijekom javljanja na natječaj 
- obavještavanje sudionika o rezultatima natječaja (tri najbolje napisana eseja/zastupnička govora)
- objavu rezultata natječaja i predstavljanje pobjednika i njihovih radova (tri najbolje napisana eseja/zastupnička govora) na mrežnim stranicama Hrvatskoga sabora
- objavu učeničkih radova koji zadovoljavaju uvjete natječaja u zborniku učeničkih radova u e-obliku na web stranicama Hrvatskoga sabora


Smjernice učenicima za pisanje eseja/zastupničkog govora:
-    Pročitajte polazne tekstove, izdvojite ključne riječi i značenja tekstova.
-    Napravite bilješke na temelju pročitanih tekstova. 
-    Usporedite polazne tekstove na sadržajnoj, tematskoj i stilskoj razini.
-    Povežite problematiku polaznih tekstova sa zadanom temom eseja.
-    Oblikujte natuknice na temelju pročitanih tekstova, a u skladu sa zadanom temom eseja/zastupničkog govora.
-    Prikupite još više podataka o zadanoj temi.
-    Izdvojite najbitnije podatke i njih rasporedite.
-    Sastavite tekst eseja/zastupničkog govora trodjelne strukture: uvod, razrada, zaključak.
-    U uvodu odredite temu eseja i privucite pozornost.  
-    Dublja analiza neka slijedi u razradi eseja.
-    Odlomke tematski vežite jedan na drugi. 
-    Nastojte da sva tri dijela eseja/zastupničkog govora upućuju na temu i da su dobro među sobom povezani.
-    U zaključnom odlomku naglasite ono najvažnije i iznesite završnu misao.
-    Esej/zastupnički govor oblikujte kao zaokruženu cjelinu s uvodom, razradom i zaključkom.
-    Poželjno je da esej/zastupnički govor ima od 400  do 600 riječi.
-    Esej/zastupnički govor treba biti pravopisno i gramatički točno napisan na standardnom hrvatskom jeziku. 
   


Članovi Povjerenstva za vrednovanje:
1) dr.sc. Sanja Šurina – predsjednica Povjerenstva
Služba za građane, Trg svetog Marka 3, 10 000 Zagreb
2) Zrinka Kolobarić, dipl. iur.
Služba za građane, Trg svetog Marka 3, 10 000 Zagreb
3) Dario Kovačić, mag.educ.croat. et mag.educ.hist.
Služba za građane, Trg svetog Marka 3, 10 000 Zagreb
4) Štefanko Andrić, prof.
Ekonomska i trgovačka škola Ivana Domca Vinkovci
Antuna Akšamovića 31, 32100 Vinkovci
5) Klaudija Vučetić, prof.
Klasična gimnazija Ivana Pavla II Zadar
Jerolima Vidulića 2, 23 000 Zadar
6) Olivera Kardum, prof. savjetnik hrvatskog jezika i književnosti
Ekonomsko-birotehnička i trgovačka škola Zadar
A.    G. Matoša 40, 23 000 Zadar

Tajnik Povjerenstva:
Dejan Jović, administrativni tajnik
Služba za građane, Trg svetog Marka 3, 10 000 Zagreb
 
Sjedište i adresa Povjerenstva za vrednovanje
Hrvatski sabor, Služba za građane
Trg Sv. Marka 3
10 000 Zagreb
e-adresa: gradjani@sabor.hr
Telefon: 01/6303-553, 01/4569-607, 91/4569-727, 01/4569-460
Fax: 01/6303-018  

Objavljeni zbornici najboljih učeničkih radova o temi 30. obljetnice hrvatske neovisnosti

Zagreb - Uoči obilježavanja Dana neovisnosti - 25. lipnja 2021. godine i trideset godina od proglašenja samostalne i suverene Republike Hrvatske, Služba za građane Hrvatskoga sabora pripremila je i objavila na mrežnim stranicama Hrvatskoga sabora dva zbornika najboljih učeničkih radova. Riječ je o zasebnim zbornicima odabranih radova učenika 8. razreda osnovnih škola te učenika srednjih škola pristiglih na natječaj za najbolji esej/zastupnički govor o temi: „Trideset godina hrvatske neovisnosti“ alternativno „Trideset godina od proglašenja samostalne i suverene Republike Hrvatske“.  
Više

Izabrani najbolji učenički radovi na natječajima za najbolji esej i najbolji zastupnički govor

Zagreb - Služba za građane Hrvatskoga sabora organizirala je u tekućoj školskoj godini prvi put natječaj za učenike 8. razreda, kao i natječaj za učenike srednjih škola u pisanju eseja/raspravljačkog teksta i zastupničkog govora o zadanoj temi.
Više