Radna tijela

Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav

Tajnica: Ana Biluš 
Telefon: 01/4569 474; 01/4569 407 
Faks: 01/4569 601 
e-mail: odbupips@sabor.hr; ana.bilus@sabor.hr
 

Odbor za zakonodavstvo

Tajnica: Sanja Vukojević
Telefon: 01/4569 418; 01/4569 486
Faks: 01/6303 077
e-mail: odbzak@sabor.hr; svukojevic@sabor.hr

Odbor za europske poslove

Tajnica: Jelena Špiljak
Telefon:01/6303 815
e-mail: jelena.spiljak@sabor.hr

Referentica: Suzana Žeželj
Telefon: Telefon: 01/6303 225
e-mail: europski.poslovi@sabor.hr

Odbor za vanjsku politiku

Tajnica: Renata Škalabrin
Telefon: 01/6303 342;  01/4569 599 
Faks: 01/4569 311;  01/6303 846
e-mail: ovpsab@sabor.hr; renata.skalabrin@sabor.hr 

Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost

Tajnica: Maja Čačija 
Telefon:01/4569 459; 01/6303 276
Faks: 01/6303 293
e-mail: odbupns@sabor.hr; maja.cacija@sabor.hr

Odbor za obranu

Tajnica: Vlasta Paljug
Telefon: 01/4569 380; 01/4569 706
Faks: 01/4569 623
e-mail: odbobrana@sabor.hrvpaljug@sabor.hr

Odbor za financije i državni proračun

Tajnica Odbora: Josipa Čobanov
Referentica: Zdenka Žugec 
Telefon: 01 4569 427; 01 6303 283
Faks: 01 6303 025 
e-mail: financ@sabor.hrjosipa.cobanov@sabor.hr

Odbor za gospodarstvo

Tajnica: Karolina Šestak
Referentica: Vesna Jugović
Telefon: 01/4569 615; 01 4569 506
Faks: 01/6303 057 
e-mail: odborgro@sabor.hrkarolina.sestak@sabor.hr

Odbor za turizam

Tajnica: dr. sc. Ivana Čerkez Britvić
Telefon: 01/4569 452; 01/4569 483
Faks: 01/6303 017
e-mail: turizam@sabor.hricerkez@sabor.hr

Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Tajnik: Davorin Kajfeš
Telefon: 01/4569 416; 01/6303 836
Faks: 01/4569 628
e-mail: odbor.prava@sabor.hr; davorin.kajfes@sabor.hr

Odbor za pravosuđe

Tajnica: Vjera Jukica 
Telefon: 01/4569 429; 01/4569 512
Faks: 01/4569 321 
e-mail: odbprav@sabor.hr; vjera.jukica@sabor.hr
 

Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo

Tajnica: Ivanka Jurjević-Streny
Telefon: 01/4569 588; 01/4569 568
Faks: 01/4569 661
e-mail: rad@sabor.hr; ivanka.jurjevic-streny@sabor.hr
 

Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku

Tajnica: Sanja Vuletić
Telefon: 01/4569 453; 01/4569 411
Faks: 01/4569 613
e-mail: odb.zdravstvo@sabor.hr; svuletic@sabor.hr
 

Odbor za obitelj, mlade i sport

Tajnica: Zora Vukoja
Telefon: 01/4569 780; 01/4569 493 
Faks: 01/4569 658
e-mail: odboms@sabor.hr; zora.vukoja@sabor.hr
 

Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske

Tajnica: Mirela Grgurić
Telefon: 01/4569 475; 01/4569 413
Faks: 01/4569 312
e-mail: odborhirh@sabor.hrmirela.grguric@sabor.hr

Odbor za ratne veterane

Tajnica: Ankica Matak
Telefon: 01/4569 434; 01/4569 424
Faks: 01/4569 620
e-mail: odbrv@sabor.hrankica.matak@sabor.hr

Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo

Tajnica: Renata Orlić Vukas
Telefon: 01/4569 432; 01/4569 412
Faks 01/4569 323
e-mail: odborpug@sabor.hrrenata.orlic@sabor.hr

Odbor za zaštitu okoliša i prirode

Tajnica: Maja Filipović
Telefon: 01/6303 229; 01/4569 408
Faks: 01/6303 125
e-mail: odborzoip@sabor.hr; maja.filipovic@sabor.hr
 

Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu

Tajnica: dr. sc. Lada Lozančić
Telefon: 01/4569 488; 01/4569 428 
Faks: 01/4569 621 
e-mail: odborozk@sabor.hr; lada.lozancic@sabor.hr
 

Odbor za poljoprivredu

Tajnica: Irena Pugelnik
Telefon: 01/4569 484; 01/6303 550
Faks: 01/6303 272
e-mail: odbpoljo@sabor.hr; irena.pugelnik@sabor.hr
 

Odbor za regionalni razvoj i fondove Europske unije

Tajnica: 
Telefon: 01/4569 417
Faks: 01/6303 006
e-mail: regionalni@sabor.hr

Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu

Tajnica: Iris Kollar
Telefon: 01/4569 509; 01/4569 604
Faks: 01/4569 532
e-mail: pomorstvo@sabor.hr; iris.kollar@sabor.hr
 

Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove

Tajnica: Sandra Mužek Matišić
Telefon: 01/4569 259; 01/6303 296
Faks: 01/4569 669
e-mail: odbiiup@sabor.hr; smmatisic@sabor.hr

Odbor za predstavke i pritužbe

Tajnica: Nedjeljka Krpina
Referentica: Ružica Delić
Telefon: 01/4569 430; 01/4569 466
Faks: 01/4569 322
e-mail: odbpp@sabor.hr; nkrpina@sabor
 

Odbor za međuparlamentarnu suradnju

Tajnica: Maja Roščić Ivanović
Telefon: 01/4569 461; 01/6303 070
Faks: 01/6303 021
e-mail: odbzms@sabor.hr; maja.roscic@sabor.hr

Odbor za informiranje, informatizaciju i medije

Tajnica: Vlasta Hamarić
Telefon: 01/4569 511; 01/4569 510
Faks: 01/4569 789
e-mail: odbor.informiranje@sabor.hr; vlasta.hamaric@sabor.hr
 

Odbor za ravnopravnost spolova

Tajnica: Natalija Marija Magdić
Telefon: 01/6303 557; 01/4569 359 
Faks: 01/4569 517
e-mail: ravnopravnost@sabor.hr; nmagdic@sabor.hr
 

Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu

Tajnik: Mile Štefanac
Telefon: 01/4569 500; 01/6303 406
Faks: 01/4569 658
e-mail: odblirs@sabor.hrmile.stefanac@sabor.hr

Mandatno-imunitetno povjerenstvo

Tajnica Povjerenstva: Anita Gvozdanović
Telefon: 01/4569 439, 6303 457
Faks: 01/6303 077
e-mail: mandatno.povjerenstvo@sabor.hranita.gvozdanovic@sabor.hr