Sabor u procesu pristupanja EU-u

saborNadležnosti Hrvatskoga sabora u procesu pristupanja Hrvatske Europskoj uniji odnosile su se na pravnu i političku kontrolu integracijskog procesa.

Parlamentarni nadzor nad aktivnostima Vlade bio je utvrđen Ustavom Republike Hrvatske i Poslovnikom Hrvatskoga sabora, dok je proces pristupanja Hrvatske Europskoj uniji bio uređen drugim relevantnim dokumentima kao što su: Rezolucija o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji (2002.), Izjava hrvatskih parlamentarnih stranaka o početku pregovora Republike Hrvatske i Europske unije (2004.), Deklaracija o temeljnim načelima pregovora za punopravno članstvo Republike Hrvatske u Europskoj uniji (2005.), Rezolucija o strategijskim odrednicama pregovora Republike Hrvatske s Europskom unijom (2005.) i Izjava Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske o zajedničkom djelovanju u procesu pregovora za članstvo u Europskoj uniji (2005.). Sabor je svake godine raspravljao o Vladinu godišnjem programu za pristupanje EU-u, odnosno programu za preuzimanje i provedbu pravne stečevine te usvajao plan usklađivanja hrvatskog zakonodavstva s pravnom stečevinom EU-a. 

Hrvatski sabor sudjelovao je u procesu pristupanja Hrvatske Europskoj uniji putem svojih radnih tijela.