Informacijsko-dokumentacijska služba, istraživanje i mrežne informacije

Informacijsko-dokumentacijska služba (INFODOK) obavlja stručne poslove prikupljanja, obrade, pohrane i davanja na korištenje parlamentarnih akata i fonograma u papirnatom i elektroničkom obliku putem baza podataka na intranetskim i internetskim stranicama Sabora, osigurava pristup različitim mrežnim informacijskim servisima, pruža informacijske, dokumentacijske, istraživačke, analitičke i referentne usluge zastupnicima, radnim tijelima i Stručnoj službi Sabora te obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

Cilj Informacijsko-dokumentacijske službe je pružanjem objektivnih, točnih i pravodobnih informacija i informacijskih usluga osigurati:

  • stručnu podršku parlamentu u procesu donošenja zakona;
  • pristup informacijama i dokumentima nužnima za funkcioniranje parlamenta;
  • brz i jednostavan pristup bazama podataka Službe za sve njezine interne i vanjske korisnike.

Kako većina parlamentarnih aktivnosti počinje ili rezultira stvaranjem određenih dokumenata te bilježenjem informacija o njihovom statusu i zakonodavnoj povijesti, još od 1965. godine posao Službe uključivao je indeksiranje, pohranu i obradu parlamentarnih akata prema određenim formalnim i sadržajnim kriterijima. Za svaki prijedlog akta prikupljaju se i trajno bilježe podaci o njegovom kretanju kroz parlamentarnu proceduru u svim čitanjima, rasprave vođene o njemu na plenarnim sjednicama, predloženi amandmani, kao i svi prateći dokumenti radnih tijela. Naročito se prate i ažuriraju podaci o ishodu glasanja u svim čitanjima, te poveznice na objavljeni tekst akta u službenom listu.

Ovakav pristup omogućuje ne samo pretraživanje parlamentarnih akata i saborskih rasprava po temi i sadržaju, nego i praćenje njihovih statusa koji se mijenjaju ovisno o fazi postupka donošenja te s njima vezane parlamentarne aktivnosti svakog pojedinog zastupnika na plenarnoj sjednici – ukupan broj sudjelovanja u raspravama, predloženih akata i amandmana, kao i postavljena zastupnička pitanja.

Od početka 4. saziva Hrvatskoga sabora (2000. godina), INFODOK služba za obradu svih dokumenata koristi e-Doc bazu podataka, koja predstavlja službenu zakonodavnu bazu Hrvatskoga sabora. Ovaj sustav omogućuje pretraživanje parlamentarne procedure, dokumenata, rasprava i zastupničkih pitanja te pristup njihovom cjelovitom tekstu.

U tijeku je digitalizacija parlamentarnih akata i rasprava s plenarnih sjednica nastalih u razdoblju od 1990. do 2000. godine, te njihova retrospektivna obrada u e-Doc sustavu. Cilj je digitalizirati svu građu nastalu u tom razdoblju, sadržajno je i formalno opisati, te ponuditi na korištenje javnosti.