Pristigle kandidature sukladno Javnom pozivu Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina za podnošenje prijedloga za imenovanje članova Povjerenstva za rad po pritužbama u Ministarstvu unutarnjih poslova (31.10.2019.)