Pristigle kandidature u Izaslanstvu Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe sukladno Javnom pozivu za podnošenje prijava za izbor kandidata za člana Europskog odbora za sprječavanje mučenja i nehumanog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja (European Committee for the prevention of torture and inhuman or degrading treatment or punishment – CPT) (4. studenoga 2020.)