Odbor za informiranje, informatizaciju i medije

Lista kandidata za izbor četiri člana Programskog vijeća HRT-a

Odbor za informiranje, informatizaciju i medije razmotrio je na 24. sjednici, održanoj 23. siječnja 2019. godine kandidature zaprimljene na Javni poziv za izbor četri člana Programskog vijeća HRT-a, objavljen 16. studenoga 2018. godine u ”Narodnim novinama” i na mrežnim stranicama Hrvatskog sabora, Hrvatske radiotelevizije i Hine. Rok za zaprimanje kandidatura bio je 15 dana od dana objave Javnog poziva, te je zadnji dan roka bio 1. prosinca 2018. godine.  Utvrđeno je da je na Javni poziv pristiglo 12 kandidatura, koje su sve zaprimljene u roku, te da svih 12 ispunjavaju uvjete iz Javnog poziva i Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji. 

Sukladno članku 25. stavak 8. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji Odbor za informiranje, informatizaciju i medije listu kandidata dostavlja Hrvatskom saboru, koji glasuje pojedinačno o svim predloženicima koji ispunjavaju uvjete za izbor i odluku donosi većinom glasova svih zastupnika. Izabrani su oni kandidati koji dobiju najveći broj glasova.

Odbor je bez rasprave jednoglasno (s 8 glasova ”ZA”) donio sljedeći 

Z A K L J U Č A K

Uvjete za izbor četiri člana Programskog vijeća HRT-a propisane Javnim pozivom i Zakonom o Hrvatskoj radioteleviziji ispunjavaju sljedeći kandidati:

1.    dr.sc. Josip Čerina
2.    dr.sc. Franko Dota
3.    Lidija Gašparović
4.    dr.sc. Tvrtko Jakovina
5.    dr.sc. Zdravko Kedžo
6.    Petar Lovrić
7.    Želimir Mesarić
8.    Aleksandar Milošević
9.    dr.sc. Ivica Miškulin
10.    Krešimir Planinić
11.    Tomislav Radić
12.    dr.sc. Antun Vujić

PREDSJEDNIK ODBORA
dr.sc. Andrija Mikulić