Postupanje s dokumentima Europske unije

U skladu s odredbama Protokola I. Ugovora iz Lisabona o ulozi nacionalnih parlamenata u Europskoj uniji, institucije Europske unije izravno dostavljaju nacionalnim parlamentima sve prijedloge zakonodavnih i nezakonodavnih akata kao i ostale dokumente na hrvatskom jeziku.

Izravno dostavljeni dokumenti pohranjuju se na svim službenim jezicima Europske unije u bazi dokumenata IPEX-a.

Obrazloženo mišljenje
Politički dijalog
Područje politika
Ukupno rezultata: 2555
Oznaka akta Naziv akta Datum dostave
COM (2020) 523 Preporuka za preporuku Vijeća o Nacionalnom programu reformi Rumunjske za 2020. i davanje mišljenja Vijeća o Programu konvergencije Rumunjske za 2020. 04.06.2020.
COM (2020) 525 Preporuka za preporuku Vijeća o Nacionalnom programu reformi Slovačke za 2020. i davanje mišljenja Vijeća o Programu stabilnosti Slovačke za 2020. 04.06.2020.
COM (2020) 524 Preporuka za preporuku Vijeća o Nacionalnom programu reformi Slovenije za 2020. i davanje mišljenja Vijeća o Programu stabilnosti Slovenije za 2020. 04.06.2020.
COM (2020) 527 Preporuka za preporuku Vijeća o Nacionalnom programu reformi Švedske za 2020. i davanje mišljenja Vijeća o Programu stabilnosti Švedske za 2020. 04.06.2020.
COM (2020) 528 Preporuka za preporuku Vijeća o Nacionalnom programu reformi Ujedinjene Kraljevine za 2020. i davanje mišljenja Vijeća o Programu konvergencije Ujedinjene Kraljevine za 2020. 04.06.2020.
COM (2020) 219 Prijedlog odluke Vijeća o izmjeni Odluke Vijeća (EU) 2016/915 u pogledu referentnog razdoblja koje se upotrebljava za mjerenje rasta emisija CO2 kako bi se posljedice pandemije COVID-a 19 uzele u obzir u kontekstu programa CORSIA 04.06.2020.
COM (2020) 223 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 223/2014 u pogledu uvođenja posebnih mjera za svladavanje krize uzrokovane pandemijom bolesti COVID-19 04.06.2020.
COM (2020) 533 Izvješće Komisije - Austrija Izvješće pripremljeno u skladu s člankom 126. stavkom 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije 03.06.2020.
COM (2020) 534 Izvješće Komisije - Belgija Izvješće pripremljeno u skladu s člankom 126. stavkom 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije 03.06.2020.
COM (2020) 542 Izvješće Komisije - Bugarska Izvješće pripremljeno u skladu s člankom 126. stavkom 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije 03.06.2020.
COM (2020) 548 Izvješće Komisije - Cipar Izvješće pripremljeno u skladu s člankom 126. stavkom 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije 03.06.2020.
COM (2020) 544 Izvješće Komisije - Danska Izvješće pripremljeno u skladu s člankom 126. stavkom 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije 03.06.2020.
COM (2020) 545 Izvješće Komisije - Estonija Izvješće pripremljeno u skladu s člankom 126. stavkom 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije 03.06.2020.
COM (2020) 540 Izvješće Komisije - Finska Izvješće pripremljeno u skladu s člankom 126. stavkom 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije 03.06.2020.
COM (2020) 546 Izvješće Komisije - Grčka Izvješće pripremljeno u skladu s člankom 126. stavkom 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije 03.06.2020.
COM (2020) 541 Izvješće Komisije - Irska Izvješće pripremljeno u skladu s člankom 126. stavkom 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije 03.06.2020.
COM (2020) 535 Izvješće Komisije - Italija Izvješće pripremljeno u skladu s člankom 126. stavkom 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije 03.06.2020.
COM (2020) 549 Izvješće Komisije - Latvija Izvješće pripremljeno u skladu s člankom 126. stavkom 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije 03.06.2020.
COM (2020) 551 Izvješće Komisije - Litva Izvješće pripremljeno u skladu s člankom 126. stavkom 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije 03.06.2020.
COM (2020) 531 Izvješće Komisije - Luksemburg Izvješće pripremljeno u skladu s člankom 126. stavkom 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije 03.06.2020.
COM (2020) 553 Izvješće Komisije - Malta Izvješće pripremljeno u skladu s člankom 126. stavkom 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije 03.06.2020.
COM (2020) 552 Izvješće Komisije - Mađarska Izvješće pripremljeno u skladu s člankom 126. stavkom 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije 03.06.2020.
COM (2020) 530 Izvješće Komisije - Nizozemska Izvješće pripremljeno u skladu s člankom 126. stavkom 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije 03.06.2020.
COM (2020) 532 Izvješće Komisije - Njemačka Izvješće pripremljeno u skladu s člankom 126. stavkom 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije 03.06.2020.
COM (2020) 554 Izvješće Komisije - Poljska Izvješće pripremljeno u skladu s člankom 126. stavkom 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije 03.06.2020.
COM (2020) 537 Izvješće Komisije - Portugal Izvješće pripremljeno u skladu s člankom 126. stavkom 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije 03.06.2020.
COM (2020) 556 Izvješće Komisije - Slovačka Izvješće pripremljeno u skladu s člankom 126. stavkom 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije 03.06.2020.
COM (2020) 555 Izvješće Komisije - Slovenija Izvješće pripremljeno u skladu s člankom 126. stavkom 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije 03.06.2020.
COM (2020) 536 Izvješće Komisije - Španjolska Izvješće pripremljeno u skladu s člankom 126. stavkom 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije 03.06.2020.
COM (2020) 557 Izvješće Komisije Ujedinjena Kraljevina Izvješće pripremljeno u skladu s člankom 126. stavkom 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije 03.06.2020.
COM (2020) 543 Izvješeće Komisije - Češka Izvješće pripremljeno u skladu s člankom 126. stavkom 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije 03.06.2020.
COM (2020) 515 Preporuka za preporuku Vijeća o Nacionalnom programu reformi Litve za 2020. i davanje mišljenja Vijeća o Programu stabilnosti Litve za 2020. 03.06.2020.
COM (2020) 521 Preporuka za preporuku Vijeća o Nacionalnom programu reformi Poljske za 2020. i davanje mišljenja Vijeća o Programu konvergencije Poljske za 2020. 03.06.2020.
COM (2020) 509 Preporuka za preporuku Vijeća o Nacionalnom programu reformi Španjolske za 2020. i davanje mišljenja Vijeća o Programu stabilnosti Španjolske za 2020. 03.06.2020.
COM (2020) 451 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1303/2013 u pogledu izvanrednih dodatnih sredstava i provedbenih mehanizama u okviru cilja „Ulaganje za rast i radna mjesta” za pružanje pomoći u sanaciji krize u kontekstu pandemije bolesti COVID-19 i pripremi zelenog, digitalnog i otpornog gospodarskog oporavka (REACT-EU) 03.06.2020.
COM (2020) 452 Izmijenjeni prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom fondu za regionalni razvoj i Kohezijskom fondu 02.06.2020.
COM (2020) 460 Izmijenjeni prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Fonda za pravednu tranziciju 02.06.2020.
COM (2020) 217 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Povrat i oduzimanje imovine: osiguravanje da se kriminal ne isplati 02.06.2020.
COM (2020) 224 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi Europskog fonda za održivi razvoj 02.06.2020.
COM (2020) 220 Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Odluke br. 1313/2013/EU o Mehanizmu Unije za civilnu zaštitu 02.06.2020.
COM (2020) 233 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2016/1628 u pogledu njezinih prijelaznih odredaba radi uklanjanja posljedica krize uzrokovane bolešću COVID-19 02.06.2020.
COM (2020) 461 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1257/96 od 20. lipnja 1996. o humanitarnoj pomoći 02.06.2020.
COM (2020) 409 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Instrumenta za tehničku potporu 02.06.2020.
COM (2020) 408 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost 02.06.2020.
COM (2020) 403 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa InvestEU 02.06.2020.
COM (2020) 459 Izmijenjeni prijedlog Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Obzora Europa – Okvirnog programa za istraživanja i inovacije te o utvrđivanju pravila za sudjelovanje i širenje rezultata, odluke Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi posebnog programa za provedbu Obzora Europa – Okvirnog programa za istraživanja i inovacije, Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Instrumenta za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju, Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila o potpori za strateške planove koje izrađuju države članice u okviru zajedničke poljoprivredne politike (strateški planovi u okviru ZPP-a) i koji se financiraju iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća 29.05.2020.
COM (2020) 404 Prijedlog Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2015/1017 u pogledu uspostave instrumenta za potporu solventnosti 29.05.2020.
COM (2020) 215 Prijedlog Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EU) br. 2019/833 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2019. o utvrđivanju mjera očuvanja i provedbe koje se primjenjuju na regulatornom području Organizacije za ribarstvo sjeverozapadnog Atlantika 29.05.2020.
COM (2020) 444 Izmijenjeni prijedlog međuinstitucijskog sporazuma između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima te o dobrom financijskom upravljanju 28.05.2020.
COM (2020) 445 Izmijenjeni prijedlog odluke Vijeća o sustavu vlastitih sredstava Europske unije 28.05.2020.