Postupanje s dokumentima Europske unije

U skladu s odredbama Protokola I. Ugovora iz Lisabona o ulozi nacionalnih parlamenata u Europskoj uniji, institucije Europske unije izravno dostavljaju nacionalnim parlamentima sve prijedloge zakonodavnih i nezakonodavnih akata kao i ostale dokumente na hrvatskom jeziku.

Izravno dostavljeni dokumenti pohranjuju se na svim službenim jezicima Europske unije u bazi dokumenata IPEX-a.

Obrazloženo mišljenje
Politički dijalog
Područje politika
Ukupno rezultata: 2095
Oznaka akta Naziv akta Datum dostave
COM (2019) 398 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2017/2403 u vezi s odobrenjima za ribolov za plovila Unije u vodama Ujedinjene Kraljevine i za ribolovne operacije ribarskih plovila Ujedinjene Kraljevine u vodama Unije 10.09.2019.
COM (2019) 396 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2019/501 i Uredbe (EU) 2019/502 u pogledu njihovih razdoblja primjene 10.09.2019.
COM (2019) 397 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1309/2013 o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji (2014.–2020.) 10.09.2019.
COM (2019) 399 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2012/2002 kako bi se državama članicama pružila financijska pomoć za nošenje s velikim financijskim opterećenjem koje je posljedica povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije bez sporazuma 10.09.2019.
COM (2019) 372 Izvješće Komisije Europskom parlamentu I Vijeću o međupovezanosti nacionalnih centraliziranih automatiziranih mehanizama (središnji registri ili središnji elektronički sustavi za dohvat podataka) država članica za bankovne račune 09.09.2019.
COM (2019) 371 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o ocjeni okvira za suradnju među financijsko-obavještajnim jedinicama 09.09.2019.
COM (2019) 407 Preporuka za odluku Vijeća o odobravanju otvaranja pregovora u ime Europske unije radi sklapanja Sporazuma između Europske unije i Republike Sejšela o pristupu ribarskih plovila koja plove pod zastavom Sejšela vodama Mayottea 09.09.2019.
COM (2019) 373 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o ocjeni nedavnih navodnih slučajeva pranja novca u kojima su sudjelovale kreditne institucije EU-a 06.09.2019.
COM (2019) 370 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o procjeni rizika od pranja novca i financiranja terorizma koji utječu na unutarnje tržište i odnose se na prekogranične aktivnosti 06.09.2019.
COM (2019) 406 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Izvješće o provedbi nacionalnih strategija integracije Roma za 2019. 06.09.2019.
COM (2019) 360 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Prema boljoj provedbi EU-ova okvira za sprečavanje pranja novca i borbu protiv financiranja terorizma 06.09.2019.
COM (2019) 299 Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću i Revizorskom sudu - Godišnje izvješće za 2018. o upravljanju proračunom i njegovoj uspješnosti 04.09.2019.
COM (2019) 316 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću i Revizorskom sudu - Konsolidirana računovodstvena dokumentacija EU-a za Financijsku godinu 2018. 03.09.2019.
COM (2019) 368 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi Uredbe (EZ) br. 453/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o tromjesečnim statističkim podacima o slobodnim radnim mjestima u Zajednici 02.09.2019.
COM (2019) 401 Nacrt prijedloga odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma između Europske unije i Republike Bjelarusa o ponovnom prihvatu osoba koje neovlašteno borave 02.09.2019.
COM (2019) 369 Odluka Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Unije u Odboru za partnerstvo osnovanom Sveobuhvatnim i pojačanim sporazumom o partnerstvu između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Armenije, s druge strane, u vezi s popisom osoba koje će obavljati dužnost arbitra u postupcima rješavanja sporova 02.09.2019.
COM (2019) 378 Preporuka za odluku Vijeća o odobravanju otvaranja pregovora u ime Europske unije na 31. sastanku ugovornih stranaka o izmjenama Sporazuma o suradnji i postupanju u slučaju onečišćenja Sjevernog mora naftom i drugim štetnim tvarima („Bonski sporazum”) s obzirom na pristupanje Kraljevine Španjolske Sporazumu i s obzirom na proširenje područja primjene Sporazuma 02.09.2019.
COM (2019) 405 Prijedlog odluke Vijeća o potpisivanju, u ime Europske unije, Sporazuma između Europske unije i Republike Bjelarusa o pojednostavnjenju izdavanja viza 02.09.2019.
COM (2019) 404 Prijedlog odluke Vijeća o potpisivanju, u ime Europske unije, Sporazuma između Europske unije i Republike Bjelarusa o ponovnom prihvatu osoba koje neovlašteno borave 02.09.2019.
COM (2019) 377 Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju Protokola o provedbi Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu između Demokratske Republike Svetog Tome i Prinsipea i Europske zajednice 02.09.2019.
COM (2019) 403 Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma između Europske unije i Republike Bjelarusa o pojednostavnjenju izdavanja viza 02.09.2019.
COM (2019) 376 Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Protokola o provedbi Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu između Demokratske Republike Svetog Tome i Prinsipea i Europske zajednice 02.09.2019.
COM (2019) 379 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije na Drugome ministarskom sastanku Bonskog sporazuma u pogledu Strateškoga akcijskog plana Bonskog sporazuma (BASAP) za razdoblje 2019.–2025. priloženog Ministarskoj izjavi te u pogledu Ministarske izjave 02.09.2019.
COM (2019) 375 Prijedlog uredbe Vijeća o raspodjeli ribolovnih mogućnosti na temelju Protokola o provedbi Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu između Demokratske Republike Svetog Tome i Prinsipea i Europske zajednice 02.09.2019.
COM (2019) 380 Prijedlogu uredbe Vijeća o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti za određene riblje stokove i skupine ribljih stokova u Baltičkome moru za 2020. te o izmjeni Uredbe (EU) 2019/124 u pogledu određenih ribolovnih mogućnosti u drugim vodama 02.09.2019.
COM (2019) 368 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi Uredbe (EZ) br. 453/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o tromjesečnim statističkim podacima o slobodnim radnim mjestima u Zajednici 13.08.2019.
COM (2019) 349 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskoj središnjoj banci, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Jednakovrijednost u području financijskih usluga 12.08.2019.
COM (2019) 352 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija pojačanje djelovanja eu-a za zaštitu i obnovu svjetskih šuma 09.08.2019.
COM (2019) 363 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o jamstvenom fondu za vanjska djelovanja i upravljanju njime u 2018. 07.08.2019.
COM (2019) 366 Izvješću Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Dvanaesto izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o europskom fondu za jamstva u poljoprivredi financijska godina 2018. Financijska godina 2018. 07.08.2019.
COM (2019) 362 Prijedlogu odluke Vijeća o potpisivanju i privremenoj primjeni, u ime Europske unije, Protokola uz Euromediteranski privremeni sporazum o pridruživanju u području trgovine i suradnje između Europske zajednice, s jedne strane, i Palestinske oslobodilačke organizacije (PLO) za dobrobit Palestinske samouprave na Zapadnoj obali i u pojasu Gaze, s druge strane, o Okvirnom sporazumu između Europske unije i Palestinske samouprave na Zapadnoj obali i u pojasu Gaze o općim načelima njezina sudjelovanja u programima Unije 07.08.2019.
COM (2019) 361 Prijedlogu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Protokola uz Euromediteranski privremeni sporazum o pridruživanju u području trgovine i suradnje između Europske zajednice, s jedne strane, i Palestinske oslobodilačke organizacije (PLO) za dobrobit Palestinske samouprave na Zapadnoj obali i u pojasu Gaze, s druge strane, o Okvirnom sporazumu između Europske unije i Palestinske samouprave na Zapadnoj obali i u pojasu Gaze o općim načelima njezina sudjelovanja u programima Unije 07.08.2019.
COM (2019) 364 Prijedlogu odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Vijeća za pridruživanje uspostavljenog Euro-mediteranskim sporazumom o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Kraljevine Maroka, s druge strane, u vezi s donošenjem preporuke o produženju akcijskog plana EU-Maroko kojim se uspostavlja napredni status (2013.–2018.) 06.08.2019.
COM (2019) 359 Prijedlog odluke Vijeća o izmjeni Odluke Vijeća 2013/755/EU od 25. studenoga 2013. o pridruživanju prekomorskih zemalja i područja Europskoj uniji („Odluka o prekomorskom pridruživanju”) 05.08.2019.
COM (2019) 358 Godišnje izvješće o sigurnosti odobalnih naftnih i plinskih djelatnosti u Europskoj uniji za 2017. 01.08.2019.
COM (2019) 367 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o rashodima EFJP-a Sustav ranog upozoravanja br. 4-6/2019 01.08.2019.
COM (2019) 354 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o okviru upravljanja za proračunski instrument za konvergenciju i konkurentnost za europodručje 01.08.2019.
COM (2019) 355 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o ocjeni u kojoj su mjeri države članice poduzele mjere potrebne za usklađivanje s Okvirnom odlukom Vijeća 2003/568/PUP od 22. srpnja 2003. o borbi protiv korupcije u privatnom sektoru 26.07.2019.
COM (2019) 343 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Jačanje vladavine prava u Uniji Nacrt za djelovanje 25.07.2019.
COM (2019) 346 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Odboru za trgovinu osnovanom na temelju Privremenog sporazuma o partnerstvu između Europske zajednice, s jedne strane, i pacifičkih država, s druge strane, u pogledu izmjene priloga II. i VIII. Protokolu II. uz Sporazum 25.07.2019.
COM (2019) 347 Prijedlog Odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u okviru Odbora za SGP osnovanog na temelju prijelaznog Sporazuma o gospodarskom partnerstvu između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i stranke Srednje Afrike, s druge strane, o donošenju poslovnika za postupak mirenja, poslovnika za postupak arbitraže i kodeksa ponašanja arbitara 25.07.2019.
COM (2019) 348 Prijedlog Odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u okviru Odbora za SGP osnovanog na temelju prijelaznog Sporazuma o gospodarskom partnerstvu između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i stranke Srednje Afrike, s druge strane, o donošenju popisa arbitara 25.07.2019.
COM (2019) 342 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o zajedničkoj reviziji provedbe Sporazuma između Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država o obradi i prijenosu podataka o financijskim porukama iz Europske unije u Sjedinjene Američke Države za potrebe Programa za praćenje financiranja terorizma 22.07.2019.
COM (2019) 341 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije unutar Odbora za SGP osnovanog na temelju prijelaznog Sporazuma o gospodarskom partnerstvu između Gane, s jedne strane, i Europske zajednice i njezinih država članica, s druge strane, u vezi s donošenjem Protokola br. 1 o definiciji pojma „proizvodi s podrijetlom” i načinima administrativne suradnje 22.07.2019.
COM (2019) 344 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba donijeti u Pododboru za upravljanje sanitarnim i fitosanitarnim mjerama osnovanom Sporazumom o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju te njihovih država članica, s jedne strane, i Ukrajine, s druge strane 22.07.2019.
COM (2019) 296 Prijedlogu odluke Vijeća o potpisivanju, u ime Europske unije, Sporazuma sa Sjedinjenim Američkim Državama o dodjeli Sjedinjenim Američkim Državama udjela u carinskoj kvoti utvrđenoj Uredbom (EZ) br. 617/2009 od 13. srpnja 2009. o otvaranju autonomne carinske kvote za uvoz visokokvalitetne govedine 22.07.2019.
COM (2019) 297 Prijedlogu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma sa Sjedinjenim Američkim Državama o dodjeli Sjedinjenim Američkim Državama udjela u carinskoj kvoti utvrđenoj Uredbom (EZ) br. 617/2009 od 13. srpnja 2009. o otvaranju autonomne carinske kvote za uvoz visokokvalitetne govedine 22.07.2019.
COM (2019) 345 Izmijenjeni prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Vijeću za partnerstvo osnovanom Sveobuhvatnim i pojačanim sporazumom o partnerstvu između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Armenije, s druge strane, u pogledu donošenja odluka o poslovnicima Vijeća za partnerstvo, Odbora za partnerstvo i specijaliziranih pododbora ili drugih tijela 18.07.2019.
COM (2019) 343 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Jačanje vladavine prava u Uniji Nacrt za djelovanje 17.07.2019.
COM (2019) 338 Prijedlog uredbe Vijeća o izmjeni uredaba (EU) 2019/124 i (EU) 2018/2025 u pogledu određenih ribolovnih mogućnosti 16.07.2019.