Postupanje s dokumentima Europske unije

U skladu s odredbama Protokola I. Ugovora iz Lisabona o ulozi nacionalnih parlamenata u Europskoj uniji, institucije Europske unije izravno dostavljaju nacionalnim parlamentima sve prijedloge zakonodavnih i nezakonodavnih akata kao i ostale dokumente na hrvatskom jeziku.

Izravno dostavljeni dokumenti pohranjuju se na svim službenim jezicima Europske unije u bazi dokumenata IPEX-a.

Obrazloženo mišljenje
Politički dijalog
Područje politika
Ukupno rezultata: 2735
Oznaka akta Naziv akta Datum dostave
COM (2020) 493 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Izvješće o strateškim predviđanjima 2020. Strateško predviđanje – put prema otpornijoj Europi 10.09.2020.
COM (2020) 568 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o privremenom odstupanju od određenih odredbi Direktive 2002/58/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu tehnologija koje pružatelji brojevno neovisnih interpersonalnih komunikacijskih usluga upotrebljavaju za obradu osobnih i drugih podataka u svrhu borbe protiv seksualnog zlostavljanja djece na internetu 10.09.2020.
COM (2020) 496 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o ukidanju carina na određene proizvode 10.09.2020.
COM (2020) 488 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Konvencije o budućoj multilateralnoj suradnji u ribarstvu sjeveroistočnog Atlantika u pogledu zahtjeva za pristup toj konvenciji koji je podnijela Ujedinjena Kraljevina i stavljanju izvan snage Odluke Vijeća (EU) 2019/510 08.09.2020.
COM (2020) 414 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Zajedničkom odboru osnovanom Euro-mediteranskim privremenim sporazumom u području trgovine i suradnje između Europske zajednice, s jedne strane, i Palestinske oslobodilačke organizacije (PLO) za dobrobit Palestinske samouprave na Zapadnoj obali i u pojasu Gaze, s druge strane, u pogledu izmjene Protokola 3. uz taj sporazum o definiciji pojma „proizvodi s podrijetlom” i načinima administrativne suradnje 08.09.2020.
COM (2020) 416 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Carinskom pododboru osnovanom Sporazumom o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica, s jedne strane, i Gruzije, s druge strane, u pogledu izmjene Protokola I. uz taj sporazum o definiciji pojma „proizvodi s podrijetlom” i načinima administrativne suradnje 08.09.2020.
COM (2020) 396 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Carinskom pododboru osnovanom Sporazumom o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Moldove, s druge strane, u pogledu izmjene Protokola II. uz taj sporazum o definiciji pojma „proizvodi s podrijetlom” i načinima administrativne suradnje 08.09.2020.
COM (2020) 393 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Vijeću za pridruživanje EU-Turska u pogledu izmjene Protokola 3. uz Odluku br. 1/98 Vijeća za pridruživanje EZ-Turska o trgovinskim aranžmanima za poljoprivredne proizvode o definiciji pojma „proizvodi s podrijetlom” i načinima administrativne suradnje 08.09.2020.
COM (2020) 425 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Vijeću za pridruživanje osnovanom Euro-mediteranskim sporazumom o pridruživanju između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Libanonske Republike, s druge strane, u pogledu izmjene Protokola 4. uz taj sporazum o definiciji pojma „proizvoda s podrijetlom” i načinima administrativne suradnje 08.09.2020.
COM (2020) 391 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Vijeću za pridruživanje osnovanom Euro-mediteranskim sporazumom o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Arapske Republike Egipta, s druge strane, u pogledu izmjene Protokola 4. uz taj sporazum o definiciji pojma „proizvodi s podrijetlom” i načinima administrativne suradnje 08.09.2020.
COM (2020) 406 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Vijeću za pridruživanje osnovanom Euro-mediteranskim sporazumom o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Države Izraela, s druge strane, u pogledu izmjene Protokola 4. uz taj sporazum o definiciji pojma „proizvoda s podrijetlom” i načinima administrativne suradnje 08.09.2020.
COM (2020) 417 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Vijeću za pridruživanje osnovanom Euro-mediteranskim sporazumom o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Hašemitske Kraljevine Jordana, s druge strane, u pogledu izmjene Protokola 3. uz taj sporazum o definiciji pojma „proizvodi s podrijetlom” i načinima administrativne suradnje 08.09.2020.
COM (2020) 398 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Vijeću za stabilizaciju i pridruživanje osnovanom Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju, s jedne strane, i Kosova*, s druge strane, u pogledu izmjene Protokola III. uz taj sporazum o definiciji pojma „proizvodi s podrijetlom” i načinima administrativne suradnje 08.09.2020.
COM (2020) 418 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Vijeću za stabilizaciju i pridruživanje osnovanom Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i bivše jugoslavenske republike Makedonije, s druge strane, u pogledu izmjene Protokola 4. uz taj sporazum o definiciji pojma „proizvodi s podrijetlom” i načinima administrativne suradnje 08.09.2020.
COM (2020) 419 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Vijeću za stabilizaciju i pridruživanje osnovanom Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Bosne i Hercegovine, s druge strane, u pogledu izmjene Protokola 2. uz taj sporazum o definiciji pojma „proizvodi s podrijetlom” i načinima administrativne suradnje 08.09.2020.
COM (2020) 415 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Vijeću za stabilizaciju i pridruživanje osnovanom Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Albanije, s druge strane, u pogledu izmjene Protokola 4. uz taj sporazum o definiciji pojma „proizvodi s podrijetlom” i načinima administrativne suradnje 08.09.2020.
COM (2020) 413 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Vijeću za stabilizaciju i pridruživanje osnovanom Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Crne Gore, s druge strane, u pogledu izmjene Protokola 3. uz taj sporazum o definiciji pojma „proizvodi s podrijetlom” i načinima administrativne suradnje 08.09.2020.
COM (2020) 389 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Vijeću za stabilizaciju i pridruživanje osnovanom Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Srbije, s druge strane, u pogledu izmjene Protokola 3. uz taj sporazum o definiciji pojma „proizvodi s podrijetlom” i načinima administrativne suradnje 08.09.2020.
COM (2020) 412 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Zajedničkom odboru osnovanom Sporazumom između Europske ekonomske zajednice i Kraljevine Norveške u pogledu izmjene Protokola 3. uz taj sporazum o definiciji pojma „proizvodi s podrijetlom” i načinima administrativne suradnje 08.09.2020.
COM (2020) 397 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Zajedničkom odboru osnovanom Sporazumom između Europske ekonomske zajednice i Republike Islanda u pogledu izmjene Protokola 3. uz taj sporazum o definiciji pojma „proizvodi s podrijetlom” i načinima administrativne suradnje 08.09.2020.
COM (2020) 390 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Zajedničkom odboru osnovanom Sporazumom između Europske ekonomske zajednice i Švicarske Konfederacije u pogledu izmjene Protokola 3. uz taj sporazum o definiciji pojma „proizvodi s podrijetlom” i načinima upravne suradnje 08.09.2020.
COM (2020) 392 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Zajedničkom odboru osnovanom Sporazumom između Europske zajednice za ugljen i čelik i Republike Turske o trgovini proizvodima obuhvaćenima Ugovorom o osnivanju Europske zajednice za ugljen i čelik u pogledu izmjene Protokola 1. uz taj sporazum o definiciji pojma „proizvodi s podrijetlom” i načinima administrativne suradnje 08.09.2020.
COM (2020) 394 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Zajedničkom odboru osnovanom Sporazumom između Europske zajednice, s jedne strane, te Vlade Danske i Lokalne vlade Farskih Otoka, s druge strane, u pogledu izmjene Protokola 3. uz taj sporazum o definiciji pojma „proizvodi s podrijetlom” i načinima administrativne suradnje 08.09.2020.
COM (2020) 426 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Zajedničkom odboru osnovanom Sporazumom o EGP-u u pogledu izmjene Protokola 4. uz taj sporazum o definiciji pojma „proizvodi s podrijetlom” i načinima administrativne suradnje 08.09.2020.
COM (2020) 489 Prijedlog provedbene odluke Vijeća o davanju odobrenja Ujedinjenoj Kraljevini da izrazi svoju suglasnost da u svoje ime bude obvezana određenim međunarodnim sporazumima koji će se primjenjivati tijekom prijelaznog razdoblja u području zajedničke ribarstvene politike Unije 08.09.2020.
COM (2020) 395 Prijedlogu odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Carinskom pododboru osnovanom Sporazumom o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju te njihovih država članica, s jedne strane, i Ukrajine, s druge strane, u pogledu izmjene Protokola I. uz taj sporazum o definiciji pojma „proizvodi s podrijetlom” i načinima administrativne suradnje 08.09.2020.
COM (2020) 900 Nacrt izmjene Proračuna br. 8. za Opći proračun za 2020. Povećanje odobrenih sredstava za plaćanje za Instrument za hitnu potporu radi financiranja strategije za cjepiva protiv bolesti COVID-19 i za učinak Investicijske inicijative plus kao odgovor na koronavirus 07.09.2020.
COM (2020) 484 Prijedlog odluke Vijeća o dodjeli sredstava koja proizlaze iz vraćenih sredstava u okviru instrumenta pomoći ulaganju za zemlje AKP-a koja potječu iz aktivnosti koje se financiraju iz 9., 10. i 11. europskog razvojnog fonda, preostalih sredstava iz 10. ERF-a ili prethodnih ERF-ova i sredstava opozvanih iz projekata koji se financiraju iz 10. ERF-a ili prethodnih ERF-ova 07.09.2020.
COM (2020) 455 Prijedlog opovedbene odluke Vijeća o odobravanju na temelju Uredbe Vijeća (EU) 2020/672 privremene potpore Poljskoj radi smanjenja rizika od nezaposlenosti u izvanrednoj situaciji nakon izbijanja bolesti COVID-19 07.09.2020.
COM (2020) 471 Prijedlog provedbene odluke Vijeća o odobravanju na temelju Uredbe Vijeća (EU) 2020/672 privremene potpore Belgiji radi smanjenja rizika od nezaposlenosti u izvanrednoj situaciji nakon izbijanja bolesti COVID-19 07.09.2020.
COM (2020) 470 Prijedlog provedbene odluke Vijeća o odobravanju na temelju Uredbe Vijeća (EU) 2020/672 privremene potpore Bugarskoj radi smanjenja rizika od nezaposlenosti u izvanrednoj situaciji nakon izbijanja bolesti COVID-19 07.09.2020.
COM (2020) 448 Prijedlog provedbene odluke Vijeća o odobravanju na temelju Uredbe Vijeća (EU) 2020/672 privremene potpore Češkoj radi smanjenja rizika od nezaposlenosti u izvanrednoj situaciji nakon izbijanja bolesti COVID-19 07.09.2020.
COM (2020) 454 Prijedlog provedbene odluke Vijeća o odobravanju na temelju Uredbe Vijeća (EU) 2020/672 privremene potpore Cipru radi smanjenja rizika od nezaposlenosti u izvanrednoj situaciji nakon izbijanja bolesti COVID-19 07.09.2020.
COM (2020) 449 Prijedlog provedbene odluke Vijeća o odobravanju na temelju Uredbe Vijeća (EU) 2020/672 privremene potpore Grčkoj radi smanjenja rizika od nezaposlenosti u izvanrednoj situaciji nakon izbijanja bolesti COVID-19 07.09.2020.
COM (2020) 466 Prijedlog provedbene odluke Vijeća o odobravanju na temelju Uredbe Vijeća (EU) 2020/672 privremene potpore Italiji radi smanjenja rizika od nezaposlenosti u izvanrednoj situaciji nakon izbijanja bolesti COVID-19 07.09.2020.
COM (2020) 468 Prijedlog provedbene odluke Vijeća o odobravanju na temelju Uredbe Vijeća (EU) 2020/672 privremene potpore Latviji radi smanjenja rizika od nezaposlenosti u izvanrednoj situaciji nakon izbijanja bolesti COVID-19 07.09.2020.
COM (2020) 463 Prijedlog provedbene odluke Vijeća o odobravanju na temelju Uredbe Vijeća (EU) 2020/672 privremene potpore Litvi radi smanjenja rizika od nezaposlenosti u izvanrednoj situaciji nakon izbijanja bolesti COVID-19 07.09.2020.
COM (2020) 464 Prijedlog provedbene odluke Vijeća o odobravanju na temelju Uredbe Vijeća (EU) 2020/672 privremene potpore Malti radi smanjenja rizika od nezaposlenosti u izvanrednoj situaciji nakon izbijanja bolesti COVID-19 07.09.2020.
COM (2020) 473 Prijedlog provedbene odluke Vijeća o odobravanju na temelju Uredbe Vijeća (EU) 2020/672 privremene potpore Portugalu radi smanjenja rizika od nezaposlenosti u izvanrednoj situaciji nakon izbijanja bolesti COVID-19 07.09.2020.
COM (2020) 439 Prijedlog provedbene odluke Vijeća o odobravanju na temelju Uredbe Vijeća (EU) 2020/672 privremene potpore Rumunjskoj radi smanjenja rizika od nezaposlenosti u izvanrednoj situaciji nakon izbijanja bolesti COVID-19 07.09.2020.
COM (2020) 462 Prijedlog provedbene odluke Vijeća o odobravanju na temelju Uredbe Vijeća (EU) 2020/672 privremene potpore Slovačkoj radi smanjenja rizika od nezaposlenosti u izvanrednoj situaciji nakon izbijanja bolesti COVID-19 07.09.2020.
COM (2020) 467 Prijedlog provedbene odluke Vijeća o odobravanju na temelju Uredbe Vijeća (EU) 2020/672 privremene potpore Sloveniji radi smanjenja rizika od nezaposlenosti u izvanrednoj situaciji nakon izbijanja bolesti COVID-19 07.09.2020.
COM (2020) 469 Prijedlog provedbene odluke Vijeća o odobravanju na temelju Uredbe Vijeća (EU) 2020/672 privremene potpore Španjolskoj radi smanjenja rizika od nezaposlenosti u izvanrednoj situaciji nakon izbijanja bolesti COVID-19 07.09.2020.
COM (2020) 465 Prijedlog provedbne odluke Vijeća o odobravanju na temelju Uredbe Vijeća (EU) 2020/672 privremene potpore Hrvatskoj radi smanjenja rizika od nezaposlenosti u izvanrednoj situaciji nakon izbijanja bolesti COVID-19 07.09.2020.
COM (2020) 491 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 168/2013 u pogledu posebnih mjera za vozila kategorije L na kraju serije kao odgovor na pandemiju bolesti COVID-19 07.09.2020.
COM (2020) 476 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi Europskog energetskog programa za oporavak i Europskog fonda za energetsku učinkovitost 04.09.2020.
COM (2020) 475 Izvješću Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Trinaesto financijsko izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o Europskom fondu za jamstva u poljoprivredi Financijska godina 2019. 04.09.2020.
COM (2020) 474 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Pouzdanost opskrbe kritičnim sirovinama: put prema većoj sigurnosti i održivosti 04.09.2020.
COM (2020) 477 Prijedlog odluke Vijeća o dodjeli sredstava koja su opozvana iz projekata u okviru 10. europskog razvojnog fonda u svrhu nadopune Instrumenta mirovne pomoći za Afriku 04.09.2020.
COM (2020) 483 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2018/848 o ekološkoj proizvodnji u pogledu datuma početka njezine primjene i određenih drugih datuma iz te uredbe 04.09.2020.