Postupanje s dokumentima Europske unije

U skladu s odredbama Protokola I. Ugovora iz Lisabona o ulozi nacionalnih parlamenata u Europskoj uniji, institucije Europske unije izravno dostavljaju nacionalnim parlamentima sve prijedloge zakonodavnih i nezakonodavnih akata kao i ostale dokumente na hrvatskom jeziku.

Izravno dostavljeni dokumenti pohranjuju se na svim službenim jezicima Europske unije u bazi dokumenata IPEX-a.

Obrazloženo mišljenje
Politički dijalog
Područje politika
Ukupno rezultata: 2194
Oznaka akta Naziv akta Datum dostave
COM (2019) 270 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o odredbama Direktive (EU) 2015/2302 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o putovanjima u paket aranžmanima i povezanim putnim aranžmanima koje se primjenjuju na online rezervacije obavljene na različitim prodajnim točkama 21.06.2019.
COM (2019) 283 Prijedlog provedbene odluke Vijeća kojom se Češkoj odobrava primjena općeg mehanizma prijenosa porezne obveze odstupajući od članka 193. Direktive 2006/112/EZ 21.06.2019.
COM (2019) 282 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o primjeni poglavlja IV. Uredbe (EU) 2015/847 o informacijama koje su priložene prijenosu novčanih sredstava 19.06.2019.
COM (2019) 278 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću, Vijeću i Europskoj središnjoj banci - Četvrto izvješće o napretku u smanjenju loših kredita i daljnjem smanjenju rizika u bankarskoj uniji 19.06.2019.
COM (2019) 295 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom Vijeću i Vijeću Plan za postizanje dogovora o dugoročnom proračunu Unije za razdoblje 2021.–2027. Doprinos Europske komisije sastanku Europskog Vijeća 20. i 21. lipnja 2019. 18.06.2019.
COM (2019) 280 Preporuka za odluku Vijeća o ovlašćivanju Komisije za otvaranje, u ime Europske unije, pregovora o sklapanju protokola uz Sporazum o partnerstvu u održivom ribarstvu s Republikom Senegalom 18.06.2019.
COM (2019) 281 Preporuka za odluku Vijeća o ovlašćivanju za otvaranje, u ime Europske unije, pregovora o sklapanju sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu i protokola s Republikom Sejšelima 18.06.2019.
COM (2019) 271 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o preprekama trgovini i ulaganjima 1. siječnja 2018. – 31. prosinca 2018. 17.06.2019.
COM (2019) 277 Komunikacija Komisije Vijeću u skladu s člankom 395. Direktive Vijeća 2006/112/EZ 17.06.2019.
COM (2019) 208 Prijedlog uredbe Europskog Parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 715/2007 o homologaciji tipa motornih vozila u odnosu na emisije iz lakih osobnih i gospodarskih vozila (Euro 5 i Euro 6) i pristupu podacima za popravke i održavanje vozila 17.06.2019.
COM (2019) 279 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću, Vijeću i Europskoj središnjoj banci - Produbljenje europske ekonomske i monetarne unije: analiza stanja četiri godine nakon objave Izvješća petorice predsjednika Doprinos Europske komisije sastanku na vrhu država članica europodručja 21. lipnja 2019. 14.06.2019.
COM (2019) 275 Prijedlog provedbene odluke Vijeća o odobrenju Portugalu da uvede posebnu mjeru odstupanja od članka 193. Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost 14.06.2019.
JOIN (2019) 12 Zajednička komunikacija Europskom parlamentu, Europskom vijeću, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Izvješće o provedbi Akcijskog plana za borbu protiv dezinformiranja 14.06.2019.
COM (2019) 540 Komunikacija Komisije - Ažurirano izvješće o pojačanom nadzoru – Grčka, lipanj 2019. 13.06.2019.
COM (2019) 261 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Mišljenje Komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Europskoj uniji 13.06.2019.
COM (2019) 276 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću, Vijeću, Europskoj središnjoj banci, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru, Odboru regija i Europskoj investicijskoj banci - Trenutačno stanje pripreme izvanrednih mjera za povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije 13.06.2019.
COM (2019) 260 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Komunikacija o politici proširenja EU-a za 2019. 13.06.2019.
COM (2019) 502 Preporuka za preporuku Vijeća o Nacionalnom programu reformi Bugarske za 2019. i davanje mišljenja Vijeća o Programu konvergencije Bugarske za 2019. 13.06.2019.
COM (2019) 503 Preporuka za preporuku Vijeća o Nacionalnom programu reformi Češke za 2019. i davanje mišljenja Vijeća o Programu konvergencije Češke za 2019. 13.06.2019.
COM (2019) 513 Preporuka za preporuku Vijeća o Nacionalnom programu reformi Cipra za 2019. i davanje mišljenja Vijeća o Programu stabilnosti Cipra za 2019. 13.06.2019.
COM (2019) 504 Preporuka za preporuku Vijeća o Nacionalnom programu reformi Danske za 2019. i davanje mišljenja Vijeća o Programu konvergencije Danske za 2019. 13.06.2019.
COM (2019) 506 Preporuka za preporuku Vijeća o Nacionalnom programu reformi Estonije za 2019. i davanje mišljenja Vijeća o Programu stabilnosti Estonije za 2019. 13.06.2019.
COM (2019) 510 Preporuka za preporuku Vijeća o Nacionalnom programu reformi Francuske za 2019. i davanje mišljenja Vijeća o Programu stabilnosti Francuske za 2019. 13.06.2019.
COM (2019) 507 Preporuka za preporuku Vijeća o Nacionalnom programu reformi Irske za 2019. i davanje mišljenja Vijeća o Programu stabilnosti Irske za 2019. 13.06.2019.
COM (2019) 514 Preporuka za preporuku Vijeća o Nacionalnom programu reformi Latvije za 2019. i davanje mišljenja Vijeća o Programu stabilnosti Latvije za 2019. 13.06.2019.
COM (2019) 515 Preporuka za preporuku Vijeća o Nacionalnom programu reformi Litve za 2019. i davanje mišljenja Vijeća o Programu stabilnosti Litve za 2019. 13.06.2019.
COM (2019) 509 Preporuka za preporuku Vijeća o Nacionalnom programu reformi Španjolske za 2019. i davanje mišljenja Vijeća o Programu stabilnosti Španjolske za 2019. 13.06.2019.
COM (2019) 542 Izvješće komisije Vijeću - Izvješće Komisije Vijeću u skladu s člankom -11. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1466/97 o misiji pojačanog nadzora u Mađarskoj provedenoj 20. ožujka 2019. 12.06.2019.
COM (2019) 541 Izvješće komisije Vijeću Izvješće Komisije Vijeću u skladu s člankom -11. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1466/97 o misiji pojačanog nadzora u Rumunjskoj provedenoj 14. i 15. ožujka 2019. 12.06.2019.
COM (2019) 500 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću, Vijeću, Europskoj središnjoj banci, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru, Odboru regija i Europskoj investicijskoj banci - Europski semestar 2019.: preporuke po državama članicama 12.06.2019.
COM (2019) 520 Preporuka za preporuku Vijeća o Nacionalnom programu reformi Austrije za 2019. i davanje mišljenja Vijeća o Programu stabilnosti Austrije za 2019. 12.06.2019.
COM (2019) 501 Preporuka za preporuku Vijeća o Nacionalnom programu reformi Belgije za 2019. i davanje mišljenja Vijeća o Programu stabilnosti Belgije za 2019. 12.06.2019.
COM (2019) 526 Preporuka za preporuku Vijeća o Nacionalnom programu reformi Finske za 2019. i davanje mišljenja Vijeća o Programu stabilnosti Finske za 2019. 12.06.2019.
COM (2019) 508 Preporuka za preporuku Vijeća o Nacionalnom programu reformi Grčke za 2019. i davanje mišljenja Vijeća o Programu stabilnosti Grčke za 2019. 12.06.2019.
COM (2019) 512 Preporuka za preporuku Vijeća o Nacionalnom programu reformi Italije za 2019. i davanje mišljenja Vijeća o Programu stabilnosti Italije za 2019. 12.06.2019.
COM (2019) 518 Preporuka za preporuku Vijeća o Nacionalnom programu reformi Malte za 2019. i davanje mišljenja Vijeća o Programu stabilnosti Malte za 2019. 12.06.2019.
COM (2019) 519 Preporuka za preporuku Vijeća o Nacionalnom programu reformi Nizozemske za 2019. i davanje mišljenja Vijeća o Programu stabilnosti Nizozemske za 2019. 12.06.2019.
COM (2019) 505 Preporuka za preporuku Vijeća o Nacionalnom programu reformi Njemačke za 2019. i davanje mišljenja Vijeća o Programu stabilnosti Njemačke za 2019. 12.06.2019.
COM (2019) 521 Preporuka za preporuku Vijeća o Nacionalnom programu reformi Poljske za 2019. i davanje mišljenja Vijeća o Programu konvergencije Poljske za 2019. 12.06.2019.
COM (2019) 524 Preporuka za preporuku Vijeća o Nacionalnom programu reformi Slovenije za 2019. i davanje mišljenja Vijeća o Programu stabilnosti Slovenije za 2019. 12.06.2019.
COM (2019) 527 Preporuka za preporuku Vijeća o Nacionalnom programu reformi Švedske za 2019. i davanje mišljenja Vijeća o Programu konvergencije Švedske za 2019. 12.06.2019.
COM (2019) 528 Preporuka za preporuku Vijeća o Nacionalnom programu reformi Ujedinjene Kraljevine za 2019. i davanje mišljenja Vijeća o Programu konvergencije Ujedinjene Kraljevine za 2018.–2019. 12.06.2019.
COM (2019) 268 Prijedlog odluke Vijeća o potpisivanju, u ime Europske unije, i privremenoj primjeni Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske unije i Ukrajine o izmjeni trgovinskih povlastica za meso peradi i proizvode od mesa peradi predviđenih Sporazumom o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju te njihovih država članica, s jedne strane, i Ukrajine, s druge strane 12.06.2019.
COM (2019) 267 Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske unije i Ukrajine o izmjeni trgovinskih povlastica za meso peradi i proizvode od mesa peradi predviđenih Sporazumom o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju te njihovih država članica, s jedne strane, i Ukrajine, s druge strane 12.06.2019.
COM (2019) 272 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Odboru za trgovinu osnovanom Sporazumom o slobodnoj trgovini između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Koreje, s druge strane, u pogledu izmjena dodataka 2-C-2 i 2-C-3 Priloga 2-C Sporazumu 12.06.2019.
COM (2019) 266 Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Ex post evaluacija europskih prijestolnica kulture 2017. (Pafos i Aarhus) 11.06.2019.
COM (2019) 274 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o trenutačnom stanju u području zajedničke ribarstvene politike i savjetovanju o ribolovnim mogućnostima za 2020. 11.06.2019.
COM (2019) 539 Preporuka za odluku Vijeća kojom se utvrđuje da Mađarska nije poduzela učinkovito djelovanje kao odgovor na Preporuku Vijeća od 4. prosinca 2018. 11.06.2019.
COM (2019) 538 Preporuka za odluku Vijeća kojom se utvrđuje da Rumunjska nije poduzela učinkovito djelovanje kao odgovor na Preporuku Vijeća od 4. prosinca 2018. 11.06.2019.
COM (2019) 543 Preporuka za odluku Vijeća o stavljanju izvan snage Odluke 2009/417/EZ o postojanju prekomjernog deficita u Španjolskoj 11.06.2019.