Postupanje s dokumentima Europske unije

U skladu s odredbama Protokola I. Ugovora iz Lisabona o ulozi nacionalnih parlamenata u Europskoj uniji, institucije Europske unije izravno dostavljaju nacionalnim parlamentima sve prijedloge zakonodavnih i nezakonodavnih akata kao i ostale dokumente na hrvatskom jeziku.

Izravno dostavljeni dokumenti pohranjuju se na svim službenim jezicima Europske unije u bazi dokumenata IPEX-a.

Obrazloženo mišljenje
Politički dijalog
Područje politika
Ukupno rezultata: 2194
Oznaka akta Naziv akta Datum dostave
COM (2019) 534 Preporuka za preporuku Vijeća u cilju ispravljanja uočenog značajnog odstupanja od kretanja prilagodbe prema ostvarenju srednjoročnog proračunskog cilja u Mađarskoj 11.06.2019.
COM (2019) 269 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti, u ime Europske unije, u Zajedničkom odboru EGP-a o izmjeni Priloga II. (Tehnički propisi, norme, ispitivanje i potvrđivanje) Sporazumu o EGP-u 11.06.2019.
COM (2019) 516 Preporuka za preporuku Vijeća o Nacionalnom programu reformi Luksemburga za 2019. i davanje mišljenja Vijeća o Programu stabilnosti Luksemburga za 2019. 07.06.2019.
COM (2019) 517 Preporuka za preporuku Vijeća o Nacionalnom programu reformi Mađarske za 2019. i davanje mišljenja Vijeća o Programu konvergencije Mađarske za 2019. 07.06.2019.
COM (2019) 522 Preporuka za preporuku Vijeća o Nacionalnom programu reformi Portugala za 2019. i davanje mišljenja Vijeća o Programu stabilnosti Portugala za 2019. 07.06.2019.
COM (2019) 523 Preporuka za preporuku Vijeća o Nacionalnom programu reformi Rumunjske za 2019. i davanje mišljenja Vijeća o Programu konvergencije Rumunjske za 2019. 07.06.2019.
COM (2019) 525 Preporuka za preporuku Vijeća o Nacionalnom programu reformi Slovačke za 2019. i davanje mišljenja Vijeća o Programu stabilnosti Slovačke za 2019. 07.06.2019.
COM (2019) 259 Izvješće Komisije Vijeću i Europskom parlamentu - Sažetak godišnjih izvješća o provedbi operativnih programa sufinanciranih iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije 2017. 06.06.2019.
COM (2019) 250 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Smjernice o Uredbi o okviru za slobodan protok neosobnih podataka u Europskoj uniji 06.06.2019.
COM (2019) 511 Preporuka za preporuku Vijeća o Nacionalnom programu reformi Hrvatske za 2019. i davanje mišljenja Vijeća o Programu konvergencije Hrvatske za 2019. 06.06.2019.
COM (2019) 533 Preporuka za preporuku Vijeća u cilju ispravljanja uočenog značajnog odstupanja od kretanja prilagodbe prema ostvarenju srednjoročnog proračunskog cilja u Rumunjskoj 06.06.2019.
COM (2019) 253 Prijedlog odluke Vijeća o financijskim doprinosima koje države članice trebaju platiti radi financiranja Europskog razvojnog fonda, uključujući drugi obrok za 2019. 06.06.2019.
COM (2019) 256 Prijedlog Odluke Vijeća o potpisivanju, u ime Europske unije, i o privremenoj primjeni Sporazuma u pogledu vremenskih ograničenja dogovora o osiguravanju zrakoplova s posadom između Sjedinjenih Američkih Država, Europske unije, Islanda i Kraljevine Norveške 06.06.2019.
COM (2019) 254 Prijedlog Odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma u pogledu vremenskih ograničenja dogovora o osiguravanju zrakoplova s posadom između Sjedinjenih Američkih Država, Europske unije, Islanda i Kraljevine Norveške 06.06.2019.
COM (2019) 265 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Zajedničkog odbora EGP-a o izmjeni Protokola 31 uz Sporazum o EGP-u o suradnji u posebnim područjima izvan područja četiriju sloboda (Proračunska linija 12 02 01 – financijske usluge) 06.06.2019.
COM (2019) 262 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Vijeću Svjetske carinske organizacije u vezi s preporukom Svjetske carinske organizacije o izmjeni Harmoniziranog sustava iz članka 16. 06.06.2019.
COM (2019) 257 Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Godišnje izvješće o primjeni Povelje EU-a o temeljnim pravima za 2018. 05.06.2019.
COM (2019) 258 Komunikacija Komisije Vijeću - Financijski podaci o Europskom razvojnom fondu Europski razvojni fond (ERF): prognoze obveza, plaćanja i doprinosa 05.06.2019.
COM (2019) 205 Nacrt izmjene Proračuna br. 3. za Opći proračuna za 2019. priložen Prijedlogu o mobilizaciji Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Rumunjskoj, Italiji i Austriji 05.06.2019.
COM (2019) 206 Prijedlog odluke Europskog parlamentarna i Vijeća o mobilizaciji Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Rumunjskoj, Italiji i Austriji 05.06.2019.
COM (2019) 255 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru relevantnih odbora Gospodarske komisije Ujedinjenih naroda za Europu o prijedlozima izmjena pravilnika UN-a br. 14, 17, 24, 30, 44, 51, 64, 75, 78, 79, 83, 85, 90, 115, 117, 129, 138, 139, 140 i 145, prijedlozima izmjena Globalnih tehničkih pravilnika br. 15 i 19, prijedlogu izmjene Zajedničke rezolucije M.R.2, prijedlogu jednog novog pravilnika UN-a i prijedlozima (izmjena) ovlaštenja za razvijanje globalnih tehničkih pravilnika 05.06.2019.
COM (2019) 249 Izvješće Komisije - Godišnje zbirno izvješće za 2017. o provedbi FLEGT sustava za izdavanje dozvola predviđenog Uredbom (EZ) br. 2173/2005 od 20. prosinca 2005. o uspostavljanju FLEGT sustava za izdavanje dozvola za uvoz drvne sirovine u Europsku zajednicu 04.06.2019.
COM (2019) 248 Preporuka za Odluku Vijeća o ovlašćivanju Komisije za otvaranje pregovora u ime Europske unije o sklapanju sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu i protokola s Islamskom Republikom Mauritanijom 04.06.2019.
COM (2019) 246 Prijedlogu odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Međunarodnoj organizaciji za vinogradarstvo i vinarstvo (OIV) 04.06.2019.
JOIN (2019) 9 Zajednička komunikacija Europskom parlamentu i Vijeću EU i srednja Azija: nove prilike za snažnije partnerstvo 04.06.2019.
COM (2019) 245 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti, u ime Europske unije, u Zajedničkom odboru EGP-a o izmjeni Protokola 31 uz Sporazum o EGP-u o suradnji u posebnim područjima izvan područja četiriju sloboda (Proračunska linija 02 04 77 03 – Pripremno djelovanje za istraživanje u području obrane) 29.05.2019.
COM (2019) 244 Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom revizorskom sudu o upravljanju Jamstvenim fondom europskog fonda za strateška ulaganja za 2018. 28.05.2019.
COM (2019) 320 Nacrt izmjene Proračuna BR. 2. za opći proračun za 2019. Povećanje sredstava za ključne programe za konkurentnost EU-a: program Obzor 2020. i program Erasmus+ 27.05.2019.
COM (2019) 239 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti, u ime Europske unije, u Zajedničkom odboru EGP-a o izmjeni Protokola 31 uz Sporazum o EGP-u o suradnji u posebnim područjima izvan područja četiriju sloboda (Proračunska linija 02 03 01 – Unutarnje tržište i proračunska linija 02 03 04 – Sredstva za upravljanje unutarnjim tržištem) 27.05.2019.
COM (2019) 238 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti, u ime Europske unije,u Zajedničkom odboru EGP-a o izmjeni Protokola 31 uz Sporazum o EGP-u o suradnji u posebnim područjima izvan područja četiriju sloboda (Proračunska linija 04 03 01 03 – Socijalna sigurnost) 27.05.2019.
COM (2019) 241 Prijedlogu odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti, u ime Europske unije,u Zajedničkom odboru EGP-a o izmjeni Protokola 31 uz Sporazum o EGP-u o suradnji u posebnim područjima izvan područja četiriju sloboda (Proračunska linija 33 02 03 01 – Pravo trgovačkih društava) 27.05.2019.
COM (2019) 232 Izvješće Komisije - Podupiranje ciljeva održivog razvoja u cijelom svijetu: Zajedničko objedinjeno izvješće Europske unije i njezinih država članica za 2019. 24.05.2019.
COM (2019) 236 Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Preispitivanje napretka u provedbi strategije EU-a za zelenu infrastrukturu 24.05.2019.
COM (2019) 243 Prijedlog uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2019/124 u pogledu određenih ribolovnih mogućnosti 24.05.2019.
COM (2019) 213 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o primjeni i preispitivanju Direktive 2014/59/EU (Direktiva o oporavku i sanaciji banaka) i Uredbe 806/2014 (Uredba o jedinstvenom sanacijskom mehanizmu) 22.05.2019.
COM (2019) 234 Izvješće Komisije - Izvješće Komisije o evaluaciji u sredini programskog razdoblja Programa Europske unije za zapošljavanje i socijalne inovacije (EaSI) 20.05.2019.
COM (2019) 310 Komunikacija Komisije Vijeću i Europskom parlamentu - Tehnička prilagodba financijskog okvira za 2020. u skladu s kretanjima BND-a (ESA 2010.) (članak 6. Uredbe Vijeća br. 1311/2013 kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014.–2020.) 20.05.2019.
COM (2019) 242 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Vijeću ministara AKP-a i EU-a u pogledu prenošenja ovlasti za odluku o donošenju prijelaznih mjera za produljenje Sporazuma o partnerstvu između AKP-a i EU-a na Odbor veleposlanika AKP-a i EU-a 17.05.2019.
COM (2019) 219 Prijedlog uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1387/2013 o suspenziji autonomnih carina zajedničke carinske tarife za određene poljoprivredne i industrijske proizvode 16.05.2019.
COM (2019) 233 Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija o evaluaciji Sedmog programa djelovanja za okoliš 15.05.2019.
COM (2019) 228 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Ocjenjivanje Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA) za 2018. 14.05.2019.
COM (2019) 229 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Međunarodnom partnerstvu za suradnju u području energetske učinkovitosti (IPEEC) u vezi s produljenjem Mandata IPEEC-a od 24. svibnja do 31. prosinca 2019. 14.05.2019.
JOIN (2019) 8 Zajedničko izvješće Europskom parlamentu i Vijeću - Posebno Upravno Područje Hong Kong: godišnje izvješće za 2018. 14.05.2019.
COM (2019) 223 Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o davanju ovlasti Italiji za vođenje pregovora i sklapanje sporazuma sa Švicarskom kojim se dozvoljava kabotaža tijekom pružanja usluga međunarodnog autobusnog putničkog prijevoza između pograničnih regija tih dviju zemalja 13.05.2019.
COM (2019) 221 Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o davanju ovlasti Njemačkoj za izmjenu važećeg bilateralnog sporazuma o cestovnom prijevozu sa Švicarskom kako bi se dozvolila kabotaža tijekom pružanja usluga međunarodnog cestovnog autobusnog putničkog prijevoza između pograničnih regija tih dviju zemalja 13.05.2019.
COM (2019) 217 Izvješće Komisije Vijeću i Europskom parlamentu o primjeni Uredbe Vijeća br. 495/77, kako je zadnje izmijenjena Uredbom br. 1945/2006 (o pripravnosti), Uredbe Vijeća br. 858/2004 (o teškim uvjetima rada) i Uredbe Vijeća br. 300/76, kako je zadnje izmijenjena Uredbom br. 1873/2006 (o radu u smjenama) u institucijama u 2017. 08.05.2019.
JOIN (2019) 7 Zajedničko izvješće Europskom parlamentu i Vijeću - Posebno upravno područje Makao: Godišnje izvješće za 2018. 08.05.2019.
COM (2019) 211 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o izvršavanju ovlasti za donošenje delegiranih akata koje su dodijeljene Komisiji na temelju Uredbe (EU) br. 1315/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o smjernicama Unije za razvoj transeuropske prometne mreže i stavljanju izvan snage Odluke br. 661/2010/EU 06.05.2019.
COM (2019) 215 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi radova u okviru programa pomoći za razgradnju nuklearnih postrojenja u Bugarskoj, Litvi i Slovačkoj 2018. i prethodnih godina 02.05.2019.
COM (2019) 218 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Europa u svibnju 2019.: pripreme za ujedinjeniju, snažniju i demokratskiju Uniju u sve nesigurnijem svijetu Doprinos Europske komisije neslužbenom sastanku čelnika EU-27 u Sibiuu (Rumunjska) 9. svibnja 2019. 02.05.2019.