Postupanje s dokumentima Europske unije

U skladu s odredbama Protokola I. Ugovora iz Lisabona o ulozi nacionalnih parlamenata u Europskoj uniji, institucije Europske unije izravno dostavljaju nacionalnim parlamentima sve prijedloge zakonodavnih i nezakonodavnih akata kao i ostale dokumente na hrvatskom jeziku.

Izravno dostavljeni dokumenti pohranjuju se na svim službenim jezicima Europske unije u bazi dokumenata IPEX-a.

Obrazloženo mišljenje
Politički dijalog
Područje politika
Ukupno rezultata: 2322
Oznaka akta Naziv akta Datum dostave
COM (2020) 503 Preporuka za preporuku Vijeća o Nacionalnom programu reformi Češke za 2020. i davanje mišljenja Vijeća o Programu konvergencije Češke za 2020. 04.06.2020.
COM (2020) 513 Preporuka za preporuku Vijeća o Nacionalnom programu reformi Cipra za 2020. i davanje mišljenja Vijeća o Programu stabilnosti Cipra za 2020. 04.06.2020.
COM (2020) 504 Preporuka za preporuku Vijeća o Nacionalnom programu reformi Danske za 2020. i davanje mišljenja Vijeća o Programu konvergencije Danske za 2020. 04.06.2020.
COM (2020) 526 Preporuka za preporuku Vijeća o Nacionalnom programu reformi Finske za 2020. i davanje mišljenja Vijeća o Programu stabilnosti Finske za 2020. 04.06.2020.
COM (2020) 510 Preporuka za preporuku Vijeća o Nacionalnom programu reformi Francuske za 2020. i davanje mišljenja Vijeća o Programu stabilnosti Francuske za 2020. 04.06.2020.
COM (2020) 508 Preporuka za preporuku Vijeća o Nacionalnom programu reformi Grčke za 2020. i davanje mišljenja Vijeća o Programu stabilnosti Grčke za 2020. 04.06.2020.
COM (2020) 507 Preporuka za preporuku Vijeća o Nacionalnom programu reformi Irske za 2020. i davanje mišljenja Vijeća o Programu stabilnosti Irske za 2020. 04.06.2020.
COM (2020) 512 Preporuka za preporuku Vijeća o Nacionalnom programu reformi Italije za 2020. i davanje mišljenja Vijeća o Programu stabilnosti Italije za 2020. 04.06.2020.
COM (2020) 514 Preporuka za preporuku Vijeća o Nacionalnom programu reformi Latvije za 2020. i davanje mišljenja Vijeća o Programu stabilnosti Latvije za 2020. 04.06.2020.
COM (2020) 516 Preporuka za preporuku Vijeća o Nacionalnom programu reformi Luksemburga za 2020. i davanje mišljenja Vijeća o Programu stabilnosti Luksemburga za 2020. 04.06.2020.
COM (2020) 518 Preporuka za preporuku Vijeća o Nacionalnom programu reformi Malte za 2020. i davanje mišljenja Vijeća o Programu stabilnosti Malte za 2020. 04.06.2020.
COM (2020) 517 Preporuka za preporuku Vijeća o Nacionalnom programu reformi Mađarske za 2020. i davanje mišljenja Vijeća o Programu konvergencije Mađarske za 2020. 04.06.2020.
COM (2020) 519 Preporuka za preporuku Vijeća o Nacionalnom programu reformi Nizozemske za 2020. i davanje mišljenja Vijeća o Programu stabilnosti Nizozemske za 2020. 04.06.2020.
COM (2020) 505 Preporuka za preporuku Vijeća o Nacionalnom programu reformi Njemačke za 2020. i davanje mišljenja Vijeća o Programu stabilnosti Njemačke za 2020. 04.06.2020.
COM (2020) 522 Preporuka za preporuku Vijeća o Nacionalnom programu reformi Portugala za 2020. i davanje mišljenja Vijeća o Programu stabilnosti Portugala za 2020. 04.06.2020.
COM (2020) 523 Preporuka za preporuku Vijeća o Nacionalnom programu reformi Rumunjske za 2020. i davanje mišljenja Vijeća o Programu konvergencije Rumunjske za 2020. 04.06.2020.
COM (2020) 525 Preporuka za preporuku Vijeća o Nacionalnom programu reformi Slovačke za 2020. i davanje mišljenja Vijeća o Programu stabilnosti Slovačke za 2020. 04.06.2020.
COM (2020) 524 Preporuka za preporuku Vijeća o Nacionalnom programu reformi Slovenije za 2020. i davanje mišljenja Vijeća o Programu stabilnosti Slovenije za 2020. 04.06.2020.
COM (2020) 527 Preporuka za preporuku Vijeća o Nacionalnom programu reformi Švedske za 2020. i davanje mišljenja Vijeća o Programu stabilnosti Švedske za 2020. 04.06.2020.
COM (2020) 528 Preporuka za preporuku Vijeća o Nacionalnom programu reformi Ujedinjene Kraljevine za 2020. i davanje mišljenja Vijeća o Programu konvergencije Ujedinjene Kraljevine za 2020. 04.06.2020.
COM (2020) 219 Prijedlog odluke Vijeća o izmjeni Odluke Vijeća (EU) 2016/915 u pogledu referentnog razdoblja koje se upotrebljava za mjerenje rasta emisija CO2 kako bi se posljedice pandemije COVID-a 19 uzele u obzir u kontekstu programa CORSIA 04.06.2020.
COM (2020) 223 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 223/2014 u pogledu uvođenja posebnih mjera za svladavanje krize uzrokovane pandemijom bolesti COVID-19 04.06.2020.
COM (2020) 533 Izvješće Komisije - Austrija Izvješće pripremljeno u skladu s člankom 126. stavkom 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije 03.06.2020.
COM (2020) 534 Izvješće Komisije - Belgija Izvješće pripremljeno u skladu s člankom 126. stavkom 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije 03.06.2020.
COM (2020) 542 Izvješće Komisije - Bugarska Izvješće pripremljeno u skladu s člankom 126. stavkom 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije 03.06.2020.
COM (2020) 548 Izvješće Komisije - Cipar Izvješće pripremljeno u skladu s člankom 126. stavkom 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije 03.06.2020.
COM (2020) 544 Izvješće Komisije - Danska Izvješće pripremljeno u skladu s člankom 126. stavkom 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije 03.06.2020.
COM (2020) 545 Izvješće Komisije - Estonija Izvješće pripremljeno u skladu s člankom 126. stavkom 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije 03.06.2020.
COM (2020) 540 Izvješće Komisije - Finska Izvješće pripremljeno u skladu s člankom 126. stavkom 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije 03.06.2020.
COM (2020) 546 Izvješće Komisije - Grčka Izvješće pripremljeno u skladu s člankom 126. stavkom 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije 03.06.2020.
COM (2020) 541 Izvješće Komisije - Irska Izvješće pripremljeno u skladu s člankom 126. stavkom 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije 03.06.2020.
COM (2020) 535 Izvješće Komisije - Italija Izvješće pripremljeno u skladu s člankom 126. stavkom 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije 03.06.2020.
COM (2020) 549 Izvješće Komisije - Latvija Izvješće pripremljeno u skladu s člankom 126. stavkom 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije 03.06.2020.
COM (2020) 551 Izvješće Komisije - Litva Izvješće pripremljeno u skladu s člankom 126. stavkom 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije 03.06.2020.
COM (2020) 531 Izvješće Komisije - Luksemburg Izvješće pripremljeno u skladu s člankom 126. stavkom 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije 03.06.2020.
COM (2020) 553 Izvješće Komisije - Malta Izvješće pripremljeno u skladu s člankom 126. stavkom 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije 03.06.2020.
COM (2020) 552 Izvješće Komisije - Mađarska Izvješće pripremljeno u skladu s člankom 126. stavkom 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije 03.06.2020.
COM (2020) 530 Izvješće Komisije - Nizozemska Izvješće pripremljeno u skladu s člankom 126. stavkom 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije 03.06.2020.
COM (2020) 532 Izvješće Komisije - Njemačka Izvješće pripremljeno u skladu s člankom 126. stavkom 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije 03.06.2020.
COM (2020) 554 Izvješće Komisije - Poljska Izvješće pripremljeno u skladu s člankom 126. stavkom 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije 03.06.2020.
COM (2020) 537 Izvješće Komisije - Portugal Izvješće pripremljeno u skladu s člankom 126. stavkom 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije 03.06.2020.
COM (2020) 556 Izvješće Komisije - Slovačka Izvješće pripremljeno u skladu s člankom 126. stavkom 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije 03.06.2020.
COM (2020) 555 Izvješće Komisije - Slovenija Izvješće pripremljeno u skladu s člankom 126. stavkom 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije 03.06.2020.
COM (2020) 536 Izvješće Komisije - Španjolska Izvješće pripremljeno u skladu s člankom 126. stavkom 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije 03.06.2020.
COM (2020) 557 Izvješće Komisije Ujedinjena Kraljevina Izvješće pripremljeno u skladu s člankom 126. stavkom 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije 03.06.2020.
COM (2020) 543 Izvješeće Komisije - Češka Izvješće pripremljeno u skladu s člankom 126. stavkom 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije 03.06.2020.
COM (2020) 515 Preporuka za preporuku Vijeća o Nacionalnom programu reformi Litve za 2020. i davanje mišljenja Vijeća o Programu stabilnosti Litve za 2020. 03.06.2020.
COM (2020) 521 Preporuka za preporuku Vijeća o Nacionalnom programu reformi Poljske za 2020. i davanje mišljenja Vijeća o Programu konvergencije Poljske za 2020. 03.06.2020.
COM (2020) 509 Preporuka za preporuku Vijeća o Nacionalnom programu reformi Španjolske za 2020. i davanje mišljenja Vijeća o Programu stabilnosti Španjolske za 2020. 03.06.2020.
COM (2020) 451 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1303/2013 u pogledu izvanrednih dodatnih sredstava i provedbenih mehanizama u okviru cilja „Ulaganje za rast i radna mjesta” za pružanje pomoći u sanaciji krize u kontekstu pandemije bolesti COVID-19 i pripremi zelenog, digitalnog i otpornog gospodarskog oporavka (REACT-EU) 03.06.2020.