2. listopada - 1. studenoga 2019. - Informacija o savjetovanju s javnošću o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama; predlagatelj Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista