26. listopada - 19. studenoga 2016. - Informacija o savjetovanju s javnošću o Nacrtu konačnog prijedloga zakona o dopunama Zakona o lokalnim izborima; predlagatelj Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista