13. - 27. veljače 2017. - Informacija o savjetovanju s javnošću o Nacrtu konačnog prijedloga zakona o izmjeni i dopunama Zakona o arhivskom gradivu i arhivima; predlagatelj Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista