1. - 16. veljače 2019. - Informacija o savjetovanju s javnošću o Nacrtu prijedloga zakona o medicinskom postupku prekida trudnoće; predlagatelj Klub zastupnika SDP-a