11. listopada - 11. studenoga 2019. - Informacija o savjetovanju s javnošću o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnim izborima; predlagatelj Klub zastupnika Nezavisne liste mladih